Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

siječanj 2018.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim poslovnim statistikama kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 184/2005 i stavljanju izvan snage 10 pravnih akata u području poslovnih statistika

Upravno vijeće donijelo je 2. siječnja 2018. na zahtjev Vijeća Europske unije Mišljenje CON/2018/1.

Mišljenje ESB-a o tržištima financijskih instrumenata u Grčkoj

Upravno vijeće donijelo je 9. siječnja 2018. na zahtjev grčkog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/2.

Mišljenje ESB-a o tržištima financijskih instrumenata u Sloveniji

Upravno vijeće donijelo je 11. siječnja 2018. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija Mišljenje CON/2018/3.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 15. prosinca 2017. Preporuku ESB/2017/42 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Europske središnje banke. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus

Upravno vijeće donijelo je 19. prosinca 2017. Preporuku ESB/2017/43 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Predsjednik Odbora za kontroling

Upravno vijeće imenovalo je 9. siječnja 2018. zamjenika guvernera središnje banke Banque de France Denisa Beaua predsjednikom Odbora za kontroling Eurosustava/ESSB-a. Imenovanje na razdoblje do 31. prosinca 2019. stupa na snagu odmah i traje do isteka mandata predsjednika drugih odbora Eurosustava/ESSB-a.

Predsjednik Odbora za financijsku stabilnost

Upravno Vijeće imenovalo je 25. siječnja direktora glavne uprave ESB-a Makrobonitetna politika i financijska stabilnost Sergia Nicolettija Altimarija predsjednikom Odbora za financijsku stabilnost (FSC) Eurosustava/ESSB-a. Imenovanje na razdoblje do 31. prosinca 2019. stupa na snagu 1. veljače 2018. i traje do isteka mandata predsjednika drugih odbora Eurosustava/ESSB-a.

Predsjednik Odbora unutarnjih revizora

Upravno vijeće imenovalo je 25. siječnja 2018. direktoricu uprave ESB-a Unutarnja revizija Claudiju Mann predsjednicom Odbora unutarnjih revizora (IAC) Eurosustava/ESSB-a. Imenovanje na razdoblje do 31. prosinca 2019. traje do isteka mandata predsjednika drugih odbora Eurosustava/ESSB-a.

Nadzor banaka

Usklađenost sa Smjernicama EBA-e o nadzoru značajnih institucija

Upravno vijeće 27. prosinca 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će djelovanje ESB-a, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, do 1. siječnja 2021. biti usklađeno sa Smjernicama EBA-e o primjeni definicije statusa neispunjavanja obveza na temelju članka 178. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Ove Smjernice, koje se počinju primjenjivati od tog datuma, imaju za cilj usklađivanje primjene odredbi Uredbe (EU) br. 575/2013 koje se tiču izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza u cijelom europskom bonitetnom okviru.

Preporuka ESB-a o politikama raspodjele dividendi

Upravno vijeće 28. prosinca 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora za donošenje Preporuke ESB/2017/44 o politikama raspodjele dividendi. Ova Preporuka, koja je dostupna na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka, upućena je značajnim nadziranim subjektima i značajnim nadziranim grupama kao i nacionalnim nadležnim tijelima i imenovanim tijelima od kojih se očekuje da Preporuku prema potrebi primijene i na manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe.

Program nadzornog ispitivanja za 2018. koji obuhvaća nadzor na licu mjesta i provjere internih modela

Upravno vijeće 2. siječnja 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri prilagodbe Programa nadzornog ispitivanja za 2018. koji obuhvaća nadzor na licu mjesta i provjere internih modela za značajne institucije unutar SSM-a.

Usklađenost sa Smjernicama EBA-e o procjeni rizika IKT-a u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP)

Upravno vijeće 4. siječnja 2018. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako ESB, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, namjerava uskladiti svoje djelovanje sa Smjernicama EBA-e o procjeni rizika informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) (EBA/GL/2017/05) od siječnja 2018.