Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Ianuarie 2018

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene referitoare la întreprinderi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere

La data de 2 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/1, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la piețele instrumentelor financiare în Grecia

La data de 9 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/2, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la piețele instrumentelor financiare în Slovenia

La data de 11 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2018/3, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai BCE

La data de 15 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/42 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Băncii Centrale Europene. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus

La data de 19 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/43 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Central Bank of Cyprus. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Președinția Comitetului de control

La data de 9 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Denis Beau, viceguvernator al Banque de France, în funcția de președinte al Comitetului de control (COMCO) al Eurosistemului/SEBC. Numirea are loc cu efect imediat și este valabilă până la 31 decembrie 2019, dată care coincide cu expirarea mandatelor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC.

Președinția Comitetului pentru stabilitate financiară

La data de 25 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Sergio Nicoletti Altimari, director general al Direcției generale politică macroprudențială și stabilitate financiară din cadrul BCE, în funcția de președinte al Comitetului pentru stabilitate financiară (FSC) al Eurosistemului/SEBC. Numirea are loc cu efect de la 1 februarie 2018 și este valabilă până la 31 decembrie 2019, dată care coincide cu expirarea mandatelor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC.

Președinția Comitetului auditorilor interni

La data de 25 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Claudia Mann, director numit al Direcției audit intern din cadrul BCE, în funcția de președintă a Comitetului auditorilor interni (IAC) al Eurosistemului/SEBC, începând cu această dată. Numirea este valabilă până la 31 decembrie 2019, dată care coincide cu expirarea mandatelor celorlalți președinți ai comitetelor Eurosistemului/SEBC.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu ghidul ABE privind supravegherea instituțiilor semnificative

La data de 27 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma, până la 1 ianuarie 2021, Ghidului ABE privind aplicarea definiției stării de nerambursare în temeiul articolului 178 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Acest ghid, care se va aplica de la data menționată, vizează armonizarea aplicării dispozițiilor privind expunerile în stare de nerambursare din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la nivelul întregului cadru prudențial european.

Recomandarea BCE privind politicile de distribuire a dividendelor

La data de 28 decembrie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de a adopta Recomandarea BCE/2017/44 privind politicile de distribuire a dividendelor. Recomandarea, care este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, se adresează entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative, precum și autorităților naționale competente și autorităților desemnate care sunt așteptate să o aplice entităților supravegheate mai puțin semnificative și grupurilor supravegheate mai puțin semnificative, după caz.

Programul de supraveghere prudențială a inspecțiilor la fața locului și a investigațiilor privind modelele interne pentru anul 2018

La data de 2 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba o serie de ajustări ale Programului de supraveghere prudențială (Supervisory Examination Programme – SEP) a inspecțiilor la fața locului și a investigațiilor privind modelele interne pentru anul 2018 aplicabil instituțiilor semnificative din cadrul MUS.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind evaluarea riscurilor asociate TIC în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP)

La data de 4 ianuarie 2018, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la faptul că, în ceea ce privește instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa, BCE intenționează să se conformeze Ghidului ABE privind evaluarea riscurilor asociate TIC în cadrul procesului de supraveghere și evaluare (SREP) (EBA/GL/2017/05) începând cu luna ianuarie 2018.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media