Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammikuu 2018

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

EKP:n neuvosto antoi 2.1.2018 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2018/1.

EKP:n lausunto rahoitusvälineiden markkinoista Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 9.1.2018 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/2.

EKP:n lausunto rahoitusvälineiden markkinoista Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2018 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2018/3.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 15.12.2017 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Euroopan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/42). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Kyproksen keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 19.12.2017 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Central Bank of Cyprusin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2017/43). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Valvontakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 9.1.2018 eurojärjestelmän/EKPJ:n valvontakomitean puheenjohtajaksi Ranskan keskuspankin varapääjohtajan Denis Beaun. Hänen toimikautensa alkoi välittömästi, ja se päättyy 31.12.2019 eli samaan aikaan kuin eurojärjestelmän/EKPJ:n muiden komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet.

Rahoitusvakauskomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 25.1.2018 eurojärjestelmän/EKPJ:n rahoitusvakauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosaston johtajan Sergio Nicoletti Altimarin. Hänen toimikautensa alkaa 1.2.2018, ja se päättyy 31.12.2019 eli samaan aikaan kuin eurojärjestelmän/EKPJ:n muiden komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet.

Sisäisen tarkastuksen komitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 25.1.2018 eurojärjestelmän/EKPJ:n sisäisen tarkastuksen komitean puheenjohtajaksi EKP:n sisäisen tarkastuksen osaston johtajan Claudia Mannin. Hänen toimikautensa alkaa 1.3.2018, ja se päättyy 31.12.2019 eli samaan aikaan kuin eurojärjestelmän/EKPJ:n muiden komiteoiden puheenjohtajien toimikaudet.

Pankkivalvonta

Merkittävien laitosten valvontaa koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 27.12.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo siirtyä noudattamaan merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2016/07, jotka koskevat maksukyvyttömyyden määritelmän soveltamista asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti, 1.1.2021 mennessä. Ohjeiden tarkoituksena on yhdenmukaistaa maksukyvyttömyyttä koskevien asetuksen (EU) N:o 575/2013 säännösten soveltaminen EU:n vakavaraisuusvalvonnassa.

EKP:n suositus osingonjakopolitiikasta

EKP:n neuvosto jätti 28.12.2017 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa suositus osingonjakopolitiikasta (EKP/2017/44). Suositus on osoitettu merkittäville valvottaville yhteisöille ja ryhmittymille sekä kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ja nimetyille viranomaisille, joiden tulisi tarvittaessa soveltaa sitä vähemmän merkittävien valvottavien yhteisöjen ja ryhmittymien valvonnan yhteydessä.

Vuodeksi 2018 suunnitellut paikalla tehtävät tarkastukset ja sisäisen mallin tarkastukset

EKP:n neuvosto jätti 2.1.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä muutoksia yhteisen valvontamekanismin piiriin kuuluvissa merkittävissä laitoksissa suoritettavia paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisen mallin tarkastuksia koskevaan vuoden 2018 valvontaohjelmaan.

ICT-riskien arvioinnista valvojan arviointiprosessissa annettujen EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 4.1.2018 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo tammikuusta 2018 alkaen noudattaa merkittävien luottolaitosten valvonnassa EPV:n ohjeita EBA/GL/2017/05, jotka koskevat valvojan arviointiprosessin (SREP) yhteydessä tehtävää ICT-riskien arviointia.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle