Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2018 m. sausio mėn.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų

2018 m. sausio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/1 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų Graikijoje

2018 m. sausio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/2 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinių priemonių rinkų Slovėnijoje

2018 m. sausio 11 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2018/3 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Europos Centrinio Banko išorės auditorių

2017 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2017/42 dėl Europos Centrinio Banko išorės auditorių. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus

2017 m. gruodžio 19 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Sąjungos Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2017/43 dėl Central Bank of Cyprus išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Valdymo priežiūros komiteto pirmininkas

2018 m. sausio 9 d. Valdančioji taryba paskyrė Banque de France valdytojo pavaduotoją Denis Beau Eurosistemos ir ECBS Valdymo priežiūros komiteto (COMCO) pirmininku. Sprendimas įsigaliojo iškart. Minėtas pareigas p. Beau eis iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad jo įgaliojimų pabaiga sutaptų su kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų įgaliojimų pabaiga.

Finansinio stabilumo komiteto pirmininkas

2018 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinio direktorato generalinį direktorių Sergio Nicoletti Altimari Eurosistemos ir ECBS Finansinio stabilumo komiteto (FSC) pirmininku. Sprendimas įsigalios nuo 2018 m. vasario 1 d. Minėtas pareigas p. Nicoletti Altimari eis iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad jo įgaliojimų pabaiga sutaptų su kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų įgaliojimų pabaiga.

Vidaus auditorių komiteto pirmininkas

2018 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Vidaus audito direktorato paskirtąją direktorę Claudia Mann Eurosistemos ir ECBS Vidaus auditorių komiteto (IAC) pirmininke. Sprendimas įsigaliojo iškart. Minėtas pareigas p. Mann eis iki 2019 m. gruodžio 31 d., kad jos įgaliojimų pabaiga sutaptų su kitų Eurosistemos ir ECBS komitetų pirmininkų įgaliojimų pabaiga.

Bankų priežiūra

EBI gairių dėl svarbių įstaigų priežiūros laikymasis

Iki 2017 m. gruodžio 27 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui informuoti Europos bankininkystės instituciją (EBI), kad, jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atveju, ECB pradės laikytis EBI gairių dėl Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnyje nustatytos kreditinių įsipareigojimų neįvykdymo apibrėžties taikymo (EBA/GL/2016/07) iki 2021 m. sausio 1 d. Šios gairės bus pradėtos taikyti nuo minėtos datos. Jomis siekiama suvienodinti su neveiksniomis pozicijomis susijusių Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatų taikymą visoje Europos prudencinėje sistemoje.

ECB rekomendacija dėl dividendų paskirstymo politikos

Iki 2017 m. gruodžio 28 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Rekomendaciją ECB/2017/44 dėl dividendų paskirstymo politikos. Ši Rekomendacija (paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje) skirta svarbiems prižiūrimiems subjektams ir svarbioms prižiūrimoms grupėms, o taip pat nacionalinėms kompetentingoms įstaigoms ir paskirtosioms institucijoms. Pastarosios rekomendaciją turėtų taikyti mažiau svarbiems prižiūrimiems subjektams ir mažiau svarbioms prižiūrimoms grupėms, jei manys esant reikalinga.

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų 2018 m. priežiūros analizės programa

Iki 2018 m. sausio 2 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui patvirtinti BPM prižiūrimų svarbių įstaigų patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų 2018 m. priežiūros analizės programos koregavimus.

EBI gairių dėl IRT rizikos vertinimo per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą laikymasis

Iki 2018 m. sausio 4 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui informuoti Europos bankininkystės instituciją (EBI), kad, jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atveju, ECB ketina laikytis EBI gairių dėl informacinių ir ryšių technologijų (IRT) rizikos vertinimo per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) (EBA/GL/2017/05) nuo 2018 m. sausio mėn.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai