Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2018

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij

Svet ECB je 2. januarja 2018 Mnenje CON/2018/1 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o trgih finančnih instrumentov v Grčiji

Svet ECB je 9. januarja 2018 Mnenje CON/2018/2 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o trgu finančnih instrumentov v Sloveniji

Svet ECB je 11. januarja 2018 Mnenje CON/2018/3 sprejel na zahtevo slovenskega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Evropske centralne banke

Svet ECB je 15. decembra 2017 sprejel Priporočilo ECB/2017/42 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Evropske centralne banke. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus

Svet ECB je 19. decembra 2017 sprejel Priporočilo ECB/2017/43 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus. Priporočilo je objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Predsednik Odbora za kontroling

Svet ECB je 9. januarja 2018 imenoval Denisa Beauja, viceguvernerja centralne banke Banque de France, za predsednika Odbora Eurosistema/ESCB za kontroling (COMCO). Imenovanje začne veljati takoj in traja do 31. decembra 2019, kar sovpada s potekom mandata drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB.

Predsednik Odbora za finančno stabilnost

Svet ECB je 25. januarja 2018 imenoval Sergia Nicolettija Altimarija, generalnega direktorja generalnega direktorata ECB Makrobonitetna politika in finančna stabilnost, za predsednika Odbora Eurosistema/ESCB za finančno stabilnost. Imenovanje začne veljati 1. februarja 2018 in traja do 31. decembra 2019, kar sovpada s potekom mandata drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB.

Predsednik Odbora notranjih revizorjev

Svet ECB je 25. januarja 2018 imenoval Claudio Mann, ki je s 1. marcem 2018 imenovana za direktorico direktorata ECB Notranja revizija, za predsednico Odbora notranjih revizorjev v okviru Eurosistema/ESCB. Imenovanje začne veljati od tega datuma in traja do 31. decembra 2019, kar sovpada s potekom mandata drugih predsednikov odborov Eurosistema/ESCB.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA pri nadzoru pomembnih institucij

Svet ECB 27. decembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti o tem, da se bo ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do 1. januarja 2021 uskladila s smernicami EBA o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2016/07). Cilj smernic, ki se bodo uporabljale od tega datuma dalje, je v celotnem evropskem bonitetnem okviru poenotiti uporabo določb, ki zadevajo neplačane izpostavljenosti iz Uredbe (EU) št. 575/2013.

Priporočilo ECB o politiki razdelitve dividend

Svet ECB 28. decembra 2017 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Priporočilo ECB/2017/44 o politiki razdelitve dividend. Priporočilo, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, je namenjeno pomembnim nadzorovanim subjektom in pomembnim nadzorovanim skupinam. Namenjeno je tudi pristojnim nacionalnim organom in imenovanim organom, ki ga morajo ustrezno uporabljati pri manj pomembnih nadzorovanih subjektih in manj pomembnih nadzorovanih skupinah.

Načrt nadzorniških pregledov v zvezi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in preverjanjem notranjih modelov za leto 2018

Svet ECB 2. januarja 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri popravek načrta nadzorniških pregledov za leto 2018 v zvezi z inšpekcijskimi pregledi na kraju samem in preverjanjem notranjih modelov v pomembnih institucijah znotraj enotnega mehanizma nadzora.

Skladnost s smernicami EBA o oceni tveganja, povezanega z IKT, v skladu s procesom nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP)

Svet ECB 4. januarja 2018 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti o tem, da se namerava ECB pri pomembnih institucijah, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, od januarja 2018 uskladiti s smernicami EBA o oceni tveganja, povezanega z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in vrednotenja (SREP) (EBA/GL/2017/05).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije