Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. január

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2018. január 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/1 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi instrumentumok piacairól Görögországban

A Kormányzótanács 2018. január 9-én elfogadta a CON/2018/2 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a pénzügyi instrumentumok piacairól Szlovéniában

A Kormányzótanács 2018. január 11-én elfogadta a CON/2018/3 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. december 15-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/42 ajánlást, amely az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. december 19-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/43 ajánlást a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

A Kontrolling Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 9-én Denis Beaut, a Banque de France elnökhelyettesét nevezte ki az eurorendszer/KBER Kontrolling Bizottságának (COMCO) elnökévé. A kinevezés azonnali hatállyal életbe lép, és 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének végével.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 25-én kinevezte Sergio Nicoletti Altimarit, az EKB makroprudenciális politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős főigazgatóságának vezetőjét az eurorendszer/KBER Pénzügyi Stabilitási Bizottsága (FSC) elnökévé. A kinevezés 2018. február 1-ji hatállyal életbe lép, és 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének végével.

A Belső Ellenőrzési Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 25-én kinevezte Claudia Mannt, a Belső Ellenőrzési Igazgatóság kinevezett igazgatóját az eurorendszer/KBER Belső Ellenőrzési Bizottsága (IAC) elnökévé 2018. március 1-ji hatállyal. A kinevezés 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének lejártával

Bankfelügyelet

A jelentős hitelintézetek felügyeletére vonatkozó EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2017. december 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2021. január 1-jéig megfelel az 575/2013/EU rendelet 178. cikkében a nemteljesítésről adott meghatározás alkalmazásáról szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA-GL-2016-07). A megadott időponttól érvényes iránymutatások célja, hogy az egész európai prudenciális keretrendszerben harmonizálja azoknak a rendelkezéseknek az alkalmazását, amelyek az 575/2013/EU rendeletben leírt nemteljesítő kitettségekre vonatkoznak.

Az EKB ajánlása az osztalékfizetési politikákról

A Kormányzótanács 2017. december 28-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az osztalékfizetési politikákról szóló EKB/2017/44 ajánlást. Az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható ajánlás címzettjei a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok, valamint azok az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok, amelyektől elvárják, hogy az ajánlást adott esetben alkalmazzák a kevésbé jelentős felügyelt szervezetekre és csoportokra.

A 2018. évi helyszíni ellenőrzések és a belsőmodell- vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programja

A Kormányzótanács 2018. január 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja azokat a kiigazításokat, amelyeket az SSM-tag jelentős hitelintézeteket érintő 2018. évi helyszíni ellenőrzések és a belső modellekre vonatkozó vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programján végeznek.

Megfelelés a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alatti ICT-kockázatértékelésre vonatkozó EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2018. január 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2018. januártól megfelelni szándékozik a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alatti információs és kommunikációs technológiai (ICT) kockázatértékelésre vonatkozó EBH-iránymutatásoknak (EBA-GL-2017-05).

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok