Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2018. január

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Vélemény az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2018. január 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2018/1 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi instrumentumok piacairól Görögországban

A Kormányzótanács 2018. január 9-én elfogadta a CON/2018/2 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vélemény a pénzügyi instrumentumok piacairól Szlovéniában

A Kormányzótanács 2018. január 11-én elfogadta a CON/2018/3 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Szervezetirányítási rendszer

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. december 15-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/42 ajánlást, amely az Európai Központi Bank külső könyvvizsgálóiról szól. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

Az EKB ajánlása az Európai Unió Tanácsa számára a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról

A Kormányzótanács 2017. december 19-én elfogadta az Európai Unió Tanácsának címzett EKB/2017/43 ajánlást a Central Bank of Cyprus külső könyvvizsgálóiról. Az ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB honlapján jelent meg.

A Kontrolling Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 9-én Denis Beaut, a Banque de France elnökhelyettesét nevezte ki az eurorendszer/KBER Kontrolling Bizottságának (COMCO) elnökévé. A kinevezés azonnali hatállyal életbe lép, és 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének végével.

A Pénzügyi Stabilitási Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 25-én kinevezte Sergio Nicoletti Altimarit, az EKB makroprudenciális politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős főigazgatóságának vezetőjét az eurorendszer/KBER Pénzügyi Stabilitási Bizottsága (FSC) elnökévé. A kinevezés 2018. február 1-ji hatállyal életbe lép, és 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének végével.

A Belső Ellenőrzési Bizottság elnöke

A Kormányzótanács 2018. január 25-én kinevezte Claudia Mannt, a Belső Ellenőrzési Igazgatóság kinevezett igazgatóját az eurorendszer/KBER Belső Ellenőrzési Bizottsága (IAC) elnökévé 2018. március 1-ji hatállyal. A kinevezés 2019. december 31-ig szól, hogy lejárata egybeessen a többi eurorendszer/KBER bizottsági elnök hivatali idejének lejártával

Bankfelügyelet

A jelentős hitelintézetek felügyeletére vonatkozó EBH-iránymutatásoknak való megfelelés

A Kormányzótanács 2017. december 27-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2021. január 1-jéig megfelel az 575/2013/EU rendelet 178. cikkében a nemteljesítésről adott meghatározás alkalmazásáról szóló EBH-iránymutatásoknak (EBA-GL-2016-07). A megadott időponttól érvényes iránymutatások célja, hogy az egész európai prudenciális keretrendszerben harmonizálja azoknak a rendelkezéseknek az alkalmazását, amelyek az 575/2013/EU rendeletben leírt nemteljesítő kitettségekre vonatkoznak.

Az EKB ajánlása az osztalékfizetési politikákról

A Kormányzótanács 2017. december 28-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja az osztalékfizetési politikákról szóló EKB/2017/44 ajánlást. Az EKB bankfelügyeleti honlapján olvasható ajánlás címzettjei a jelentős felügyelt szervezetek és jelentős felügyelt csoportok, valamint azok az illetékes nemzeti hatóságok és kijelölt hatóságok, amelyektől elvárják, hogy az ajánlást adott esetben alkalmazzák a kevésbé jelentős felügyelt szervezetekre és csoportokra.

A 2018. évi helyszíni ellenőrzések és a belsőmodell- vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programja

A Kormányzótanács 2018. január 2-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja azokat a kiigazításokat, amelyeket az SSM-tag jelentős hitelintézeteket érintő 2018. évi helyszíni ellenőrzések és a belső modellekre vonatkozó vizsgálatok felügyeleti vizsgálati programján végeznek.

Megfelelés a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alatti ICT-kockázatértékelésre vonatkozó EBH-iránymutatásoknak

A Kormányzótanács 2018. január 4-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy értesítsék az Európai Bankhatóságot (EBH) arról, hogy az EKB a felügyelete alatt álló jelentős hitelintézetek tekintetében 2018. januártól megfelelni szándékozik a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP) alatti információs és kommunikációs technológiai (ICT) kockázatértékelésre vonatkozó EBH-iránymutatásoknak (EBA-GL-2017-05).