Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

srpanj 2017.

Tržišne operacije

Pravni akt o provedbi okvira monetarne politike Eurosustava

Upravno vijeće 22. ožujka 2017. odlučilo je ukinuti prihvatljivost subjekata koji prestaju s radom kao drugih ugovornih strana u okviru monetarne politike Eurosustava. Upravno vijeće također je odlučilo da će subjekt koji prestaje s radom, ako je bio prihvatljiva druga ugovorna strana 22. ožujka 2017., ostati prihvatljiv do 31. prosinca 2021., s time da će mu pristup kreditnim operacijama Eurosustava biti ograničen na prosječnu razinu njegova zaduživanja od Eurosustava tijekom dvanaestomjesečnog razdoblja do 22. ožujka 2017. Osim toga, Upravno je vijeće odlučilo da će u pogledu proširenog programa kupnje vrijednosnih papira sve vrijednosne papire koje su izdali ili čiji su inicijatori subjekti koji prestaju s radom isključiti iz daljnje kupnje u okviru svih programa. Odgovarajući pravni akti objavljeni su danas na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost

Odgovor ESB-a na daljnje aktivnosti u vezi s Preporukom ESRB/2015/2

Upravno vijeće 18. srpnja 2017. odobrilo je odgovor ESB-a na ESRB-ovu procjenu usklađenosti s preporukom ESRB-a o prekograničnim učincima i dobrovoljnom reciprocitetu za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2015/2). Preporuka je upućena odgovarajućim tijelima kojima je povjereno donošenje i/ili pokretanje mjera makrobonitetne politike. ESB smatra da postupa u skladu sa svim potpreporukama koje se na njega primjenjuju.

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Preporuka ESB-a za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

Upravno vijeće 22. lipnja donijelo je Preporuku ESB/2017/18 za Odluku Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni članka 22. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke kako bi se ESB-u dodijelila regulatorna nadležnost nad klirinškim sustavima, posebice središnjih drugih ugovornih strana. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ograničenjima gotovinskih plaćanja u Bugarskoj

Upravno vijeće donijelo je 11. srpnja 2017. na zahtjev bugarskog ministarstva financija Mišljenje CON/2017/27.

Statistika

Pokretanje javnog savjetovanja o Nacrtu uredbe ESB-a o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove

Upravno vijeće odobrilo je 20. srpnja 2017. pokretanje javnog savjetovanja o Nacrtu uredbe ESB-a o statističkim izvještajnim zahtjevima za mirovinske fondove. Svrha je Nacrta uredbe da se ESB-u osiguraju odgovarajući statistički podatci o financijskim aktivnostima podsektora mirovinskih fondova u državama članicama europodručja. Dokumenti o kojima će se provesti javno savjetovanje uskoro će se moći pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Odluka ESB-a o delegaciji odluka o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Jedinstvenom sanacijskom odboru

Upravno vijeće 5. srpnja 2017. donijelo je Odluku ESB/2017/22 kojom donošenje odluka o prijenosu povjerljivih statističkih podataka Jedinstvenom sanacijskom odboru prenosi na Izvršni odbor.

Nadzor banaka

Postupanje u skladu sa Smjernicama EBA-e o kvalificiranim udjelima

Upravno vijeće 7. srpnja 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) obavijesti da ESB postupa u skladu sa Zajedničkim smjernicama za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru (JC/GL/2016/01).

Postupanje u skladu sa Smjernicama EBA-a o pokazateljima globalne sistemske značajnosti

Upravno vijeće 6. srpnja 2017. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u o namjeri postupanja u skladu s revidiranim smjernicama o dodatnoj specifikaciji pokazatelja globalne sistemske značajnosti i njihovoj objavi (EBA/GL/2016/01).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije