Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2017

Operațiuni de piață

Acte juridice privind implementarea cadrului de politică monetară al Eurosistemului

La data de 22 martie 2017, Consiliul guvernatorilor a decis retragerea eligibilității entităților de lichidare drept contrapartide în cadrul operațiunilor de politică monetară ale Eurosistemului. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, că o entitate de lichidare care a fost acceptată drept contrapartidă eligibilă la data de 22 martie 2017 își va păstra eligibilitatea până la 31 decembrie 2021, cu limitarea că accesul său la operațiunile de creditare ale Eurosistemului se plafonează la nivelul mediu al recurgerii de către aceasta la operațiuni de creditare ale Eurosistemului în perioada de 12 luni anterioară datei de 22 martie 2017. Totodată, cu privire la programul extins de achiziționare de active, Consiliul guvernatorilor a decis excluderea tuturor titlurilor emise sau inițiate de entități de lichidare de la orice alte achiziții viitoare în cadrul tuturor programelor constitutive. Actele juridice relevante au fost publicate astăzi pe website-ul BCE.

Stabilitate financiară

Răspunsul BCE la măsurile adoptate în urma Recomandării CERS/2015/2

La data de 18 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul BCE la evaluarea de către CERS a conformității cu Recomandarea CERS privind efectele transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2015/2). Recomandarea se adresează autorităților relevante cărora li s-a încredințat misiunea adoptării și/sau activării măsurilor de politică macroprudențială. BCE consideră că respectă pe deplin subrecomandările care îi sunt aplicabile.

Infrastructura pieței și plăți

Recomandarea BCE privind o decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene

La data de 22 iunie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2017/18 către Parlamentul European și Consiliu de modificare a articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene pentru a acorda BCE competența de reglementare cu privire la sistemele de compensare, în special contrapărțile centrale. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la limitarea plăților în numerar în Bulgaria

La data de 11 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2017/27, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Bulgaria.

Statistică

Lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de Regulament al BCE privind cerințele de raportare statistică pentru fondurile de pensii

La data de 20 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor a autorizat lansarea unei consultări publice referitoare la un proiect de Regulament al BCE privind cerințele de raportare statistică pentru fondurile de pensii. Scopul proiectului de regulament este acela de a furniza BCE statistici adecvate privind activitățile financiare ale subsectorului fonduri de pensii din statele membre ale zonei euro. Documentația care face obiectul consultării publice va fi disponibilă în curând pe website-ul BCE.

Decizia BCE privind delegarea deciziilor cu privire la transmiterea de informații statistice confidențiale către Comitetul unic de rezoluție

La data de 5 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2017/22, prin care deciziile cu privire la transmiterea de informații statistice confidențiale către Comitetul unic de rezoluție sunt delegate Comitetului executiv.

Supraveghere bancară

Conformitatea cu Ghidul ABE privind participațiile calificate

La data de 7 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) referitor la faptul că BCE respectă Ghidul comun privind evaluarea prudențială a achizițiilor și majorarea participațiilor calificate ı̂n sectorul financiar (JC/GL/2016/01).

Conformitatea cu Ghidul ABE privind indicatorii de importanță sistemică globală

La data de 6 iulie 2017, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că BCE intenționează să respecte ghidul revizuit privind detalierea indicatorilor de importanță sistemică globală și publicarea lor (EBA/GL/2016/01).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media