Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2017 m. liepos mėn.

Rinkos operacijos

Teisės aktai dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo

2017 m. kovo 22 d. Valdančioji taryba nusprendė nelaikyti veiklą nutraukiančių subjektų (angl. wind-down entities) tinkamomis Eurosistemos pinigų politikos sandorių šalimis. Be to, Valdančioji taryba nusprendė, kad veiklą nutraukiantis subjektas, pripažintas tinkama sandorio šalimi 2017 m. kovo 22 d., bus laikomas tinkamu iki 2021 m. gruodžio 31 d., bet bus ribojamos jo galimybės dalyvauti Eurosistemos kredito operacijose – subjektas negalės viršyti savo naudojimosi Eurosistemos kredito operacijomis 12 mėnesių iki 2017 m. kovo 22 d. vidutinio lygio. Kalbant apie išplėstinę turto pirkimo programą, pažymėtina, kad Valdančioji taryba priėmė sprendimą nebepirkti veiklą nutraukiančių subjektų išleistų arba inicijuotų vertybinių popierių pagal visas šią programą sudarančias programas. Atitinkami teisės aktai šiandien paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas

ECB atsakas į Rekomendacijos ESRV/2015/2 įgyvendinimo veiksmus

2017 m. liepos 18 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB atsaką į ESRV atliktą atitikties ESRV rekomendacijai dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (ESRV/2015/2) vertinimą. Rekomendacija skirta atitinkamoms institucijoms, atsakingoms už makroprudencinės politikos priemonių priėmimą ir (arba) aktyvavimą. ECB laikosi nuomonės, kad jis visiškai atitinka jam taikomų rekomendacijų reikalavimus.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

ECB rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnis

Birželio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Europos Parlamentui ir Tarybai skirtą Rekomendaciją ECB/2017/18 iš dalies pakeisti Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto 22 straipsnį suteikiant ECB kompetenciją reglamentuoti tarpuskaitos sistemas, ypač pagrindines sandorio šalis. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo Bulgarijoje

2017 m. liepos 11 d. Valdančioji taryba Bulgarijos finansų ministerijos prašymu priėmė Nuomonę CON/2017/27.

Statistika

Pradedamos viešos konsultacijos dėl ECB reglamento projekto dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų

2017 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba nusprendė pradėti viešas konsultacijas dėl ECB reglamento projekto dėl pensijų fondams taikomų statistinės atskaitomybės reikalavimų. Reglamento projekto tikslas – užtikrinti, kad ECB gautų tinkamus euro zonai priklausančių valstybių narių pensijų fondų subsektoriaus finansinės veiklos statistinius duomenis. Viešoms konsultacijoms skirti dokumentai netrukus bus paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimas dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo

2017 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė ECB sprendimą (ECB/2017/22) dėl sprendimų dėl konfidencialios statistinės informacijos perdavimo Bendrai pertvarkymo valdybai delegavimo Vykdomajai valdybai.

Bankų priežiūra

Atitiktis EBI gairėms dėl kvalifikuotųjų akcijų paketų

Iki 2017 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB laikosi Bendrų riziką ribojančio kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo ir didinimo finansų sektoriuje vertinimo gairių (JC/GL/2016/01).

Atitiktis EBI gairėms dėl pasaulinės sisteminės svarbos rodiklių

Iki 2017 m. liepos 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui pranešti EBI, kad ECB ketina laikytis peržiūrėtų gairių dėl išsamesnio pasaulinės sisteminės svarbos rodiklių apibūdinimo ir atskleidimo (EBA/GL/2016/01).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai