Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz – rujan 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 23. rujna 2016.

Obavještavanje javnosti

Nastavak učeničkog natjecanja €urogeneracija

Upravno vijeće primilo je 28. srpnja 2016. na znanje pozitivna iskustva povezana s učeničkim natjecanjem €urogeneracija, koje je pokrenuto 2010. s probnim razdobljem od pet godina kao zajedničko natjecanje Eurosustava namijenjeno učenicima srednjih škola u dobi od 16 do 19 godina. Cilj je pomoći učenicima da shvate kako funkcionira monetarna politika u europodručju i u kakvoj je vezi s gospodarstvom. Upravno vijeće odlučilo je da će se natjecanje i dalje provoditi. Šesti će se put održati u razdoblju od listopada 2016. do travnja 2017. te će obuhvatiti 11 nacionalnih središnjih banaka i ESB.

Operacije na tržištu

Revizija standardiziranog odbitka od osnovice za obračun pričuva i izmjena Uredbe o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama

Nakon što je pregledalo nove statističke podatke, Upravno je vijeće 21. srpnja 2016. odlučilo smanjiti standardizirani odbitak od osnovice za obračun pričuva s 30 % na 15 % za obveze s rokom dospijeća do dvije godine u kategoriji dužničkih vrijednosnih papira, kako je detaljnije utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama. Ta će odluka proizvoditi učinke od razdoblja održavanja, koje počinje 14. prosinca 2016.

Upravno je vijeće 9. rujna 2016. donijelo Uredbu ESB/2016/26 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1745/2003 o primjeni odredbi o minimalnim pričuvama. U toj se Uredbi detaljnije objašnjava metoda primjene standardiziranog odbitka za isključivanje međubankovnih obveza iz osnovice za obračun pričuva. Uredba ESB/2016/26 stupa na snagu 14. prosinca 2016. Objavljena je u Službenom listu Europske unije i dostupna je na mrežnim stranicama ESB‑a na svim službenim jezicima Unije.

Okvirni kalendari redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 9. rujna 2016. okvirne kalendare redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2017. i 2018. Pojedinosti se nalaze u priopćenju za javnost koje je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a 14. rujna 2016. na 23 službena jezika Unije.

Financijska stabilnost

Doprinos Eurosustava dokumentu za savjetovanje Glavne uprave Europske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA) o daljnjim razmatranjima povezanim s provedbom omjera neto stabilnih izvora financiranja u Europskoj uniji

Upravno je vijeće 7. rujna 2016. odobrilo doprinos Eurosustava dokumentu za savjetovanje Glavne uprave Europske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala (DG FISMA) o daljnjim razmatranjima povezanim s provedbom omjera neto stabilnih izvora financiranja u Europskoj uniji, koji je potom podnesen Europskoj komisiji i 14. rujna 2016. objavljen na mrežnim stranicama ESB‑a (vidi doprinos Eurosustava).

Tržišna infrastruktura i plaćanja

Izvješće o simulaciji kriznog komuniciranja TITUS za infrastrukture financijskih tržišta europodručja

Upravno je vijeće 28. srpnja 2016. odobrilo objavljivanje izvješća o simulaciji kriznog komuniciranja TITUS. Ta simulacija kriznog komuniciranja, koja je provedena 4. studenoga 2015., obuhvaćala je funkciju nadzora platnih sustava Eurosustava, upravitelje sustava TARGET2 i sve ključne platne infrastrukture koje obrađuju euro, uključujući dio njihovih glavnih dionika. Sudionici su suočeni sa simuliranim kibernapadom na sistemski važan platni sustav. Simulacija je omogućila Eurosustavu da procijeni svoju spremnost za učinkovito obavljanje operativnih i nadzornih dužnosti u kriznim situacijama te pokazala učinkovitost postupaka upravljanja krizama različitih dionika u slučaju nastanka događaja s prekograničnim učincima. Izvješće se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a (vidi TITUS exercise).

Ad hoc procjena novih veza s obzirom na standarde za upotrebu sustava namire vrijednosnih papira i veza u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno je vijeće 18. kolovoza 2016. odobrilo kao prihvatljive nove veze za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava s obzirom na treći migracijski val sustava T2S. Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih veza, dopunjen 12. rujna 2016. novim vezama koje su u funkciji od tog datuma, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće o testiranju na stres sustava TARGET2

Upravno vijeće odobrilo je 9. rujna 2016. objavu izvješća o sustavu TARGET2 u kojem se objašnjava metodologija na kojoj se temelji okvir testiranja na stres za sustav namire u realnom vremenu na bruto načelu čiji je vlasnik i upravitelj Eurosustav, TARGET2, te analiziraju rezultati testiranja na stres koje se odnosi na likvidnosni rizik u tom sustavu. U izvješću se zaključuje da testiranje na stres sustava TARGET2 pokazuje otpornost sustava te da su razine likvidnosti primjerene i da ih podržavaju učinkovite značajke upravljanja likvidnošću sustava TARGET2. Izvješće će uskoro biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESBa o nadzoru platnih shema u Poljskoj

Upravno je vijeće 28. srpnja 2016. na zahtjev poljskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/38.

Mišljenje ESBa o posebnim pravilima za kredite za restrukturiranje indeksirane ili nominirane u stranoj valuti u Poljskoj

Upravno je vijeće 29. srpnja 2016. na zahtjev poljskog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2016/39.

Mišljenje ESBa o izmjenama režima minimalnih pričuva u Rumunjskoj

Upravno je vijeće 30. kolovoza 2016. na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României donijelo Mišljenje CON/2016/40.

Mišljenje ESBa o okružnici središnje banke Banca d'Italia kojom se provodi reforma talijanskih zadružnih banaka

Upravno je vijeće 31. kolovoza 2016. na zahtjev središnje banke Banca d’Italia donijelo Mišljenje CON/2016/41.

Mišljenje ESBa o središnjem kreditnom registru u Sloveniji

Upravno je vijeće 31. kolovoza 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/42.

Mišljenje ESBa o ulozi predstavnika tijela za financijski nadzor u Nadzornom odboru ESB-a i o naknadama za nadzor

Upravno je vijeće 7. rujna 2016. na zahtjev finskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/43.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbi (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

Upravno je vijeće 12. rujna 2016. na zahtjev Vijeća donijelo mišljenje CON/2016/44.

Mišljenje ESB-a o ulozi središnje banke Národná banka Slovenska o izvješćivanju o pristojbama za premije osiguranja

Upravno je vijeće 19. rujna 2016. na zahtjev slovačkog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/45.

Statistika

Izmijenjena Uredba i Smjernica o statističkim podatcima o držanju vrijednosnih papira

Upravno je vijeće 2. kolovoza 2016. donijelo Uredbu ESB/2016/22 o izmjeni Uredbe ESB 2012/24 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira, Smjernicu ESB/2016/23 o izmjeni Smjernice ESB/2013/7 o statističkim podacima o držanju vrijednosnih papira i Preporuku ESB/2016/24 o okviru za upravljanje kvalitetom podataka za statističke podatke o držanju vrijednosnih papira. Izmijenjenim pravnim aktima propisuje se prikupljanje od bankovnih grupa dodatnih atributa povezanih s računovodstvenim i kreditnim rizikom kako bi se poboljšala analiza rizika i izloženosti u financijskom sustavu i usavršila analiza transmisijskog mehanizma monetarne politike koju provodi ESB. Oni sadrže i dopunjen popis izvještajnih bankovnih grupa, kako bi se obuhvatile sve značajne grupe pod izravnim nadzorom ESB‑a. Ta su tri pravna akta objavljena u Službenom listu Europske unije i mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Upravljanje

Predsjednica Konferencije za ljudske potencijale

Upravno je vijeće 7. rujna 2016. imenovalo gđu Anne-Sylvie Catherin, direktoricu glavne uprave ESB‑a Ljudski potencijali, predsjednicom Konferencije za ljudske potencijale, pri čemu je imenovanje odmah imalo učinak. Imenovanje traje do 31. prosinca 2016. jer će tada završiti i mandati drugih predsjednika i predsjednica odbora Eurosustava/ESSB-a, koje je Upravno vijeće imenovalo ili ponovno imenovalo 17. srpnja 2013.

Izmjene poslovnika ESBa

Upravno je vijeće 21. rujna 2016. donijelo Odluku ESB/2016/27 o izmjeni Odluke ESB/2004/2 o donošenju poslovnika Europske središnje banke. Ona sadrži izmijenjena pravila o potpisivanju nadzornih odluka i obavještavanju o pravnim instrumentima. Poslovnik se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Novčanice

Odluka ESBa o postupcima za akreditaciju za proizvođače

Upravno vijeće donijelo je 21. rujna 2016. Odluku ESB/2016/25 o izmjeni Odluke ESB/2013/54 o postupcima za akreditaciju za proizvođače zaštićenih elemenata eura i elemenata eura. Odluka sadrži sljedeće izmjene: (i) proširuje se trajna obveza proizvođača da smjesta pismeno obavijeste ESB o svojoj namjeri da postupe na način koji bi mogao utjecati na status njihove akreditacije; (ii) proizvođačima se propisuje trajna obveza pribavljanja pismene suglasnosti ESB‑a prije no što postupe na način koji bi mogao utjecati na status njihove akreditacije; (iii) uvodi se diskrecijska ovlast ESB‑a da odbije izdati pismenu suglasnost ako nisu ispunjeni zahtjevi za akreditaciju ili ako je u transakciju koju proizvođač namjerava provesti uključena osoba čije je sjedište u trećoj zemlji koja nije članica Unije ili Europskog udruženja slobodne trgovine ili koju kontrolira takva osoba.

Nadzor banaka

Konačni rezultati testiranja na stres banaka u sklopu Jedinstvenog nadzornog mehanizma koje je provelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) 2016.

Upravno vijeće 12. srpnja 2016. nije imalo prigovor na konačne rezultate testiranja na stres koje je provela EBA 2016., a u kojem je sudjelovalo 37 značajnih institucija pod izravnim nadzorom ESB‑a. Rezultati su predani EBA-i i objavljeni 29. srpnja 2016. ESB je istog dana objavio o tome priopćenje za javnost na svojim mrežnim stranicama o nadzoru banaka (vidi priopćenje za javnost).

Pokretanje javnog savjetovanja o uputama bankama o lošim kreditima

Upravno vijeće 3. kolovoza 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o uputama bankama o lošim kreditima. Savjetovanje će biti otvoreno od 12. rujna do 15. studenoga 2016. na mrežnim stranicama ESB‑a. Priopćenje za javnost o tome objavljeno je 12. rujna 2016. (vidi priopćenje za javnost).

Dodatak Vodiču o načinu usklađivanja mogućnosti i diskrecijskih prava u nadzoru banaka

Upravno vijeće 9. kolovoza 2016. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri i objavi Dodatak Vodiču ESB‑a o mogućnostima i diskrecijskim pravima dostupnim u pravu Unije uzimajući u obzir povratne informacije dobivene tijekom javnog savjetovanja o toj temi. Priopćenje za javnost s tim u vezi, zajedno s Dodatkom i izjavom o povratnim informacijama, potom je objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a (vidi priopćenje za javnost).

Obavijest ESBa Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo (EBA) o usklađenosti sa Smjernicama EBAe o davanju informacija u sažetom ili zbirnom obliku za potrebe članka 84. stavka 3. Direktive 2014/59/EU

Upravno vijeće nije 14. rujna 2016. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA‑u kako ESB, u vezi sa značajnim institucijama koje izravno nadzire, postupa u skladu sa Smjernicama EBA‑e od dana kada je ESB poslao obavijest EBA‑i, što se dogodilo istog dana.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije