Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. augusztus-szeptember

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. szeptember 23., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Külső kommunikáció

Folytatódik a Generation €uro Students’ Award

Az EKB Kormányzótanácsa 2016. július 28-án tudomásul vette a 2010-ben ötéves próbaidőszakra indított, az eurorendszer tagjai által közösen rendezett Generation €uro Students’ Award versenyének sikerét. A 16 és 19 év közötti középiskolás diákok részvételével zajló verseny célja, hogy segítsen a diákoknak megérteni az euroövezet monetáris politikájának működését és a gazdasággal való kapcsolatát. A Kormányzótanács úgy döntött, hogy a versenyt továbbra is megrendezik. 2016 októbere és 2017 áprilisa között a hatodik verseny zajlik majd 11 nemzeti központi bank, valamint az EKB bevonásával.

Piaci műveletek

A tartalékalapból való szabványosított levonások felülvizsgálata és a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló rendelet módosítása

2016. július 21-én a Kormányzótanács a friss statisztikai adatok áttekintését követően úgy döntött, hogy a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kategóriájába tartozó legfeljebb két éves futamidejű kötelezettségek esetében alkalmazott szabványosított levonások arányát 30%-ról 15%-ra csökkenti, amint arról a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló 1745/2003/EK rendelet részletesen rendelkezik. A határozat a 2016. december 14-én kezdődő tartalékolási időszakkal lép hatályba.

A Kormányzótanács 2016. szeptember 9-én elfogadta az EKB/2016/26 rendeletet a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló EKB/1745/2003 rendelet módosításáról. A módosító rendelet további részleteket tartalmaz arról a módszerről, amelyet a bankközi forrásoknak a tartalékalapból való kizárását célzó szabványosított levonásra alkalmaznak. Az EKB/2016/26 rendelet 2016. december 14-én lép hatályba. A rendeletet az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették, és az EKB honlapján is elérhető az EU összes hivatalos nyelvén.

Az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak tájékoztató naptárai

A Kormányzótanács 2016. szeptember 9-én elfogadta az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak 2017-re és 2018-ra vonatkozó tájékoztató naptárát. A témában 2016. szeptember 14-én sajtóközlemény jelent meg az EKB weboldalán, az EU 23 hivatalos nyelvén.

Pénzügyi stabilitás

Az eurorendszer hozzájárulása az Európai Bizottság pénzügyi stabilitással, pénzügyi szolgáltatásokkal és a tőkepiaci unióval foglalkozó főigazgatóságának konzultációs anyagához, amely az Európai Unió nettó stabil finanszírozási mutatójának bevezetésével kapcsolatos további megfontolásokat ismerteti

2016. szeptember 7-én a Kormányzótanács jóváhagyta az eurorendszer hozzájárulását az Európai Bizottság pénzügyi stabilitással, pénzügyi szolgáltatásokkal és a tőkepiaci unióval foglalkozó főigazgatóságának konzultációs anyagához, amely az Európai Unió nettó stabil finanszírozási mutatójának bevezetésével kapcsolatos további megfontolásokat ismerteti. A jóváhagyott dokumentumot benyújtották az Európai Bizottsághoz és 2016. szeptember 14-én közzétették az EKB weboldalán (lásd Eurosystem contribution).

Piaci infrastruktúra és fizetések

Jelentés az euroövezet pénzügyi piaci infrastruktúráinak TITUS válságkommunikációs vizsgálatáról

A Kormányzótanács 2016. július 28-án jóváhagyta a TITUS válságkommunikációs vizsgálatról szóló jelentés közzétételét. A 2015. november 4-én tartott válságkommunikációs vizsgálat az eurorendszer fizetési rendszereinek felvigyázó funkcióját, a TARGET2 üzemeltetőit, és az eurót feldolgozó kritikus fizetési infrastruktúrákat – beleértve utóbbiak néhány legfontosabb érdekelt feleit – érintette. A résztvevőknek egy rendszerkockázati szempontból jelentős fizetési rendszer elleni szimulált kibertámadással kellett megbirkózniuk. A vizsgálat segítségével az eurorendszer felmérhette, hogy válság idején elég felkészült-e operatív és felvigyázási feladatainak hatékony ellátására, továbbá rámutatott, hogy a különböző érdekelt felek válságkezelési eljárásai hatékonyan képesek megbirkózni az országhatáron túlmutató eseményekkel. A jelentés az EKB weboldalán olvasható (lásd TITUS exercise).

Új kapcsolatok eseti értékelésének összevetése azokkal a szabványokkal, amelyek az értékpapír-elszámolási rendszereknek az eurorendszerbeli hitelműveletek során való igénybevételét szabályozzák

2016. augusztus 18-án a Kormányzótanács új kapcsolatok használatát hagyta jóvá az eurorendszerbeli hitelműveletek során a harmadik T2S migrációs hullámra való előkészület jegyében. Az összes jóváhagyott kapcsolat 2016. szeptember 12-én frissített listája elérhető az EKB weboldalán. Az új kapcsolatok ezen dátumon lépnek működésbe.

Jelentés a TARGET2 stressztesztjéről

2016. szeptember 9-én a Kormányzótanács jóváhagyta a TARGET2-ről szóló jelentés közzétételét, amely elmagyarázza az eurorendszer és a TARGET2 tulajdonában lévő és általa működtetett valós idejű bruttó elszámolási rendszer stresszteszt-keretrendszerének módszertanát, és elemzi a likviditási kockázat stressztesztjének eredményeit. A jelentés megállapításai a következőképpen foglalhatók össze: (i) a stresszteszt kimutatta, hogy a rendszer ellenálló, (ii) a likviditási szintek megfelelőek és a TARGET2 hatékony likviditáskezelési funkciói támogatják őket. A jelentés hamarosan megtekinthető az EKB weboldalán.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a lengyelországi fizetési rendszerek felvigyázásáról

A Kormányzótanács 2016. július 28-án elfogadta a CON/2016/38 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a devizához rögzített vagy abban denominált hitelek átstrukturálására vonatkozó különleges szabályokról, Lengyelország

A Kormányzótanács 2016. július 29-én elfogadta a CON/2016/39 véleményt, amelyet a lengyel parlament felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a kötelező tartalékok rendszeréről, Románia

A Kormányzótanács 2016. augusztus 30-án elfogadta a CON/2016/40 véleményt, amelyet a Banca Naţională a României felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banca d’Italia olasz szövetkezeti bankok reformját végrehajtó körleveléről

A Kormányzótanács 2016. augusztus 31-én elfogadta a CON/2015/41 véleményt, amelyet a Banca d’Italia felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a központi hiteljegyzékről, Szlovénia

2016. augusztus 31-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/42 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság az EKB felügyeleti testületébe kinevezett képviselőjének szerepéről, valamint a felügyeleti díjakról

2016. szeptember 7-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/43 véleményt, amelyet a finn pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2016. szeptember 12-én elfogadta a CON/2016/44 véleményt, amelyet a Tanács felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a Národná banka Slovenska biztosítási díjak után fizetendő adóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást illetően betöltött szerepéről

A Kormányzótanács 2016. szeptember 19-én elfogadta a CON/2016/45 véleményt, amelyet a szlovák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Statisztika

Módosított rendelet és iránymutatás az értékpapír-állományokról szóló statisztikákról

A Kormányzótanács 2016. augusztus 2-án elfogadta az EKB/2016/22 rendeletet az értékpapír-állomány statisztikákról szóló EKB/2012/24 rendelet módosításáról, az EKB/2016/23 iránymutatást az értékpapír-állomány statisztikákról szóló EKB/2013/7 iránymutatás módosításáról, valamint az értékpapír-állomány statisztikák adatminőség-kezelési keretrendszeréről szóló EKB/2016/24 ajánlást. A módosító jogszabályok révén további számviteli és hitelkockázati attribútumok gyűjthetők be a bankcsoportoktól. Céljuk megkönnyíteni a pénzügyi rendszerben jelen levő kockázatok és kitettségek vizsgálatát, továbbá elmélyíteni az EKB monetáris politikai transzmissziós mechanizmusának elemzését. A jogszabályok a vizsgált bankcsoportok listáját is bővítik, így abba az EKB közvetlen felügyelete alatt álló összes jelentős bankcsoport beletartozik. Mindhárom jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg, és az EKB weboldalán is megtekinthető.

Szervezetirányítás

Az Emberi Erőforrások Konferenciájának elnöke

A Kormányzótanács 2016. szeptember 7-én azonnali hatállyal Anne-Sylvie Catherint, az EKB Emberi Erőforrások Főigazgatóságának vezetőjét nevezte ki az Emberi Erőforrások Konferenciájának elnökévé. A megbízatás 2016. december 31-én jár le mindazon eurorendszer/KBER-bizottsági elnökökével együtt, akiket a Kormányzótanács 2013. július 17-én nevezett ki, illetve erősített meg tisztségében.

Az EKB eljárási szabályzatának módosítása

A Kormányzótanács 2016. szeptember 21-én elfogadta az Európai Központi Bank eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló EKB/2004/2 határozat módosításáról szóló EKB/2016/27 határozatot A módosító határozat megváltoztatja a felügyeleti határozatok aláírásának szabályait, valamint a jogi eszközökre vonatkozó értesítés szabályait. Az eljárási szabályzat az EKB weboldalán megtekinthető.

Bankjegyek

Az EKB határozata a gyártók akkreditációs eljárásáról

A Kormányzótanács 2016. szeptember 21-én elfogadta az euro biztonságos kezelést igénylő alkotóelemei, valamint az euro alkotóelemei előállítóinak akkreditációs eljárásáról szóló EKB/2013/54 határozat módosításáról szóló EKB/2016/25 határozatot. A módosító határozat a következő változtatásokat vezeti be: (i) meghosszabbítja a gyártók már hatályban lévő, azonnali írásos értesítési kötelezettségét az EKB felé, amennyiben bármilyen olyan tevékenységet kívánnak végezni, amely hatással lehet az akkreditációs státuszukra; (ii) azt a már hatályban levő kötelezettséget rója a gyártókra, hogy az EKB előzetes írásos beleegyezését kérjék minden olyan tevékenység végzéséhez, mely hatással lehet az akkreditációs státuszukra; valamint (iii) mérlegelési jogkörrel ruházza fel az EKB-t, hogy megtagadhassa hozzájárulását, amennyiben az akkreditációs feltételek nem teljesülnek, vagy ha olyan intézmény vesz részt a tervezett tranzakcióban, amely nem európai uniós tagországban vagy EFTA tagországban található, vagy olyan intézmény felügyelete alatt áll, amely nem uniós tagországban vagy EFTA tagországban található.

Bankfelügyelet

Az EBH SSM-tag bankokon végzett 2016-os stressztesztjének eredményei

A Kormányzótanács 2016. július 12-én nem emelt kifogást az EBH 2016-os stressztesztjének eredményei ellen, amelyet 37, az EKB közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézet vizsgálatával végeztek. Az eredményeket az EBH-hoz nyújtották be és 2016. július 29-én tették közzé. Az EKB ugyanazon a napon a témában sajtóközleményt tett közzé a Bankfelügyelet weboldalán [lásd sajtóközlemény].

Nyilvános konzultáció indítása a bankoknak szóló, a nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos iránymutatásról

A Kormányzótanács 2016. augusztus 3-án nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület nyilvános konzultáció indításáról szóló javaslata ellen, amelynek tárgya a bankoknak szóló, a nem teljesítő hitelekkel kapcsolatos iránymutatás. A konzultációba 2016. szeptember 12. és november 15. között lehet bekapcsolódni az EKB weboldalán. A témában 2016. szeptember 12-én sajtóközlemény jelent meg [lásd sajtóközlemény].

Kiegészítés az Iránymutatás a bankfelügyeleti választási lehetőségek és mérlegelési jogkörök összehangolásához című dokumentumhoz

A Kormányzótanács, figyelembe véve a témában lebonyolított nyilvános konzultáció eredményeit, 2016. augusztus 9-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy jóváhagyja és közzétegye az uniós jogszabályokban foglalt választási lehetőségekről és mérlegelési jogkörökről szóló EKB-iránymutatáshoz készült kiegészítést. A döntést követően a témában az EKB sajtóközleményt publikált, amely a kiegészítéssel és a visszajelzéseket tartalmazó dokumentummal együtt az EKB weboldalán olvasható [lásd sajtóközlemény].

Az EKB értesítése az Európai Bankhatóság (EBA) számára a 2014/59/EU irányelv 84. cikkének (3) bekezdése szerinti összefoglaló vagy összegzett formájú információszolgáltatásról szóló iránymutatásnak való megfelelésről

A Kormányzótanács 2016. szeptember 14-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy az EKB értesítse az EBH-t arról, hogy az EKB eleget tesz az EBH irányelveinek a közvetlen felügyelete alatt álló jelentős hitelintézeteket illetően az EKB EBH-hoz ugyanazon a napon küldött értesítésének időpontjától.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok