Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

lipanj 2016.

Operacije na tržištu

Djelotvoran početak provedbe i dovršene specifikacije programa kupnji vrijednosnih papira sektora poduzeća

Upravno je vijeće 2. lipnja 2016. odlučilo da će kupnje u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća početi 8. lipnja 2016. i odobrilo preostale tehničke specifikacije programa. Upravno vijeće objasnilo je aspekte programa povezane s prihvatljivošću izdavatelja i raspoređivanjem prihvatljivih izdavatelja koji su javna poduzeća u program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora ili u program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća. Više pojedinosti možete pronaći u priopćenju za javnost objavljenom toga dana na mrežnim stranicama ESB-a uz Odluku ESB/2016/16 o provedbi programa kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća, koja se također može pronaći na stranicama ESB‑a.

Promjene povezane s prihvatljivošću utrživih dužničkih instrumenata koje je izdala ili za koje jamči Helenska Republika

Upravno vijeće odlučilo je 22. lipnja 2016. ponovno uvesti izuzeće koje se primjenjuje na utržive dužničke instrumente koje je izdala ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika, na temelju kojeg se na te instrumente ne primjenjuje zahtjev za priznavanje kolaterala povezan s minimalnim pragom kreditnog rejtinga, a primjenjuju se korektivni faktori određeni u provedbenom pravnom aktu (ESB/2016/18). Upravno vijeće je pri donošenju te odluke, kojom se mijenja odluka donesena 4. veljače 2015., uzelo u obzir odobrenje Upravnog vijeća Europskog stabilizacijskog mehanizma (ESM) za isplatu druge tranše u sklopu programa, koje je dano nakon što je Europska komisija, u suradnji s ESB-om, pozitivno ocijenila paket mjera ekonomske politike u sklopu prvog preispitivanja aktualnog programa ESM‑a za Grčku. Odluka ESB/2016/18 o prihvatljivosti utrživih dužničkih instrumenata koje izdaje ili za koje u potpunosti jamči Helenska Republika i o stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2015/300 i priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Usklađivanje remuneracijskog režima za jamstvene fondove unutar Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 9. lipnja 2016. usklađivanje remuneracije jamstvenih fondova sistemski važnih platnih sustava (SIPS) unutar Eurosustava po kamatnoj stopi na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke. Usklađena stopa remuneracije počet će se primjenjivati u bilateralnim ugovorima između upravitelja SIPS-a i nadležnih središnjih banaka Eurosustava što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri mjeseca od objave odluke Upravnog vijeća, tj. do 24. rujna 2016. Upravno vijeće odobrilo je primjenu kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke i na sve jamstvene fondove infrastruktura financijskih tržišta unutar Eurosustava.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESBa o uredbi o integriranom podatkovnom modelu u Austriji

Upravno je vijeće 19. svibnja 2016. na zahtjev središnje banke Oesterreichische Nationalbank donijelo Mišljenje CON/2016/29.

Mišljenje ESBa o unutarnjoj reviziji središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka)

Upravno je vijeće 3. lipnja 2016. na zahtjev parlamenta Republike Bugarske donijelo Mišljenje CON/2016/30.

Mišljenje ESBa o potrošačkim kreditima u Sloveniji

Upravno je vijeće 8. lipnja 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva gospodarskog razvoja i tehnologije donijelo Mišljenje CON/2016/31.

Mišljenje ESBa o smanjenju statutarnih primanja za zaposlenike u javnom i polujavnom sektoru u Nizozemskoj

Upravno je vijeće 13. lipnja 2016. na zahtjev nizozemskog ministra unutarnjih poslova i odnosa u Kraljevstvu donijelo Mišljenje CON/2016/32.

Mišljenje ESB-a o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Upravno je vijeće 15. lipnja 2016. na zahtjev Ministarstva financija Republike Hrvatske donijelo Mišljenje CON/2016/33.

Novčanice

Izmjene Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2

Upravno vijeće donijelo je 26. svibnja 2016. Smjernicu ESB/2016/15 o izmjeni Smjernice ESB/2008/8 o prikupljanju podataka o euru i funkcioniranju gotovinskog informacijskog sustava Currency Information System 2. Izmjene se temelje na promjenama povezanim s tehničkom infrastrukturom, sigurnosnim zahtjevima i novim poslovnim potrebama u razdoblju poslije najnovijih izmjena Smjernice od 30. lipnja 2011. Smjernica ESB/2016/15 objavit će se na mrežnim stranicama ESB‑a.