Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. birželio mėn.

Rinkos operacijos

Faktinė bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo pradžia ir galutinės specifikacijos

2016 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad turto pagal bendrovių sektoriaus pirkimo programą bus pradėta pirkti 2016 m. birželio 8 d. ir patvirtino su tuo susijusias technines specifikacijas. Visų pirma Valdančioji taryba paaiškino aspektus, susijusius su emitento tinkamumu ir tinkamų emitentų, kurie yra viešosios įstaigos, priskyrimu prie viešojo sektoriaus pirkimo programos arba prie bendrovių sektoriaus pirkimo programos. Daugiau informacijos pateikiama pranešime spaudai, paskelbtame ECB interneto svetainėje tą pačią dieną kaip ir Sprendimas ECB/2016/16 dėl bendrovių sektoriaus pirkimo programos įgyvendinimo. Pastarasis taip pat paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pakeitimai, susiję su Graikijos Respublikos išleistų arba garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumu

2016 m. birželio 22 d. Valdančioji taryba nusprendė vėl pradėti taikyti išimtį Graikijos Respublikos išleistoms arba visapusiškai garantuotoms antrinę rinką turinčioms skolos priemonėms. Taikant šią išimtį minėtoms priemonėms, kurioms taikomas įvertinimas mažesne nei rinkos verte, apibrėžtas įgyvendinimo teisės akte (ECB/2016/18), netaikoma minimali kredito reitingo riba, nustatyta vadovaujantis įkaito tinkamumo reikalavimais. Šiuo Valdančiosios tarybos sprendimu, kuriuo panaikinamas jos 2015 m. vasario 4 d. priimtas sprendimas, atsižvelgiama į Europos stabilumo mechanizmo direktorių valdybos pritarimą išmokėti antrąją programos lėšų dalį, išreikštą po to, kai Europos Komisija kartu su ECB teigiamai įvertino politikos priemonių rinkinį, skirtą pirmai šiuo metu Europos stabilumo mechanizmo Graikijai taikomos programos peržiūrai. Sprendimas ECB/2016/18 dėl Graikijos Respublikos išleistų arba visapusiškai garantuotų antrinę rinką turinčių skolos priemonių tinkamumo ir Sprendimo (ES) 2015/300 panaikinimo bei susijęs pranešimas spaudai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Atlygių už Eurosistemoje laikomus garantijų fondus nustatymo tvarkos suvienodinimas

2016 m. birželio 9 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų suvienodinti atlygiai už Eurosistemoje laikomus sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų garantijų fondus, taikant indėlių galimybės palūkanų normą. Suvienodinta atlygio norma bus nurodoma sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų operatorių ir atitinkamų Eurosistemos centrinių bankų dvišaliuose susitarimuose iškart, kai tik tai bus praktiškai įmanoma, ir ne vėliau kaip per tris mėnesius po Valdančiosios tarybos sprendimo paskelbimo, t. y. ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 24 d. Valdančioji taryba pritarė ir tam, kad visiems Eurosistemoje laikomiems finansų rinkų infrastruktūrų garantijų fondams būtų taikoma naudojimuisi indėlių galimybe taikoma palūkanų norma.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Integruoto duomenų modelio reglamento Austrijoje

2016 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/29 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) vidaus audito

2016 m. birželio 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/30 Bulgarijos Respublikos Nacionalinės Asamblėjos prašymu.

ECB nuomonė dėl vartojimo kredito Slovėnijoje

2016 m. birželio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/31 Slovėnijos ekonominės plėtros ir technologijos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl teisės aktais nustatyto atlyginimo viešojo ir pusiau viešojo sektorių darbuotojams sumažinimo

2016 m. birželio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/32 Nyderlandų vidaus ir užjūrio teritorijų reikalų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Hrvatska Narodna Banka (Kroatijos nacionalinio banko) įstatymo dalinių pakeitimų

2016 m. birželio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/33 Kroatijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

Banknotai

Gairių ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo daliniai pakeitimai

2016 m. gegužės 26 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2016/15, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/8 dėl duomenų apie eurą rinkimo ir Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 veikimo. Pakeitimai susiję su techninės infrastruktūros ir saugumo reikalavimų pasikeitimais bei naujais verslo poreikiais, atsiradusiais po paskutinio Gairių keitimo 2011 m. birželio 30 d. Gairės bus paskelbtos ECB interneto svetainėje.