Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. június

Piaci műveletek

A vállalati szektort érintő vásárlási program (CSPP) eredményes elindítása és végleges paraméterei

A Kormányzótanács 2016. június 2-án határozott a vállalati szektort érintő vásárlási program (CSPP) keretében végrehajtott vásárlások 2016. június 8-i kezdetéről, és elfogadta a programra vonatkozó fennmaradó paramétereket. A Kormányzótanács pontosította a kibocsátók elfogadhatóságával, illetve a közvállalkozásnak minősülő elfogadható kibocsátóknak az állami vagy a vállalati szektort érintő vásárlási programba történő besorolásával kapcsolatos kérdéseket. Bővebb tájékoztatás az EKB weboldalán aznap megjelent sajtóközleményben, valamint a vállalati szektort érintő vásárlási program végrehajtásáról szóló EKB/2016/16 határozatban olvasható, mely szintén megtalálható az EKB weboldalán.

A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy garantált, forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságának módosítása

2016. június 22-én a Kormányzótanács úgy határozott, hogy a Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált, forgalomképes adósságinstrumentumok esetében visszaállítja a felmentést, ezáltal felfüggeszti a minimális hitelminősítési küszöb alkalmazását ezen instrumentumok hitelműveletekben használt biztosítékokra vonatkozó elfogadhatósági követelményeként, az (EKB/2016/18) végrehajtó jogszabályban megfogalmazott haircutok alkalmazása mellett. A Kormányzótanács határozata – amely visszafordítja a 2015. február 4-én hozott határozatát – figyelembe veszi, hogy az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) igazgatótanácsa elfogadta a program második ügyletrészének (tranche) a kifizetését azt követően, hogy az első felülvizsgálat során az Európai Bizottság az EKB-val együttműködésben pozitívan értékelte a Görögországot érintő jelenlegi ESM program intézkedéscsomagját. A Görög Köztársaság által kibocsátott vagy teljes mértékben garantált forgalomképes adósságinstrumentumok elfogadhatóságáról és az (EU) 2015/300 határozat hatályon kívül helyezéséről szóló EKB/2016/18 határozat a sajtónyilatkozattal együtt megtekinthető az EKB weboldalán.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Az eurorendszernél elhelyezett garanciaalapok kamatjövedelmének harmonizációja

A Kormányzótanács 2016. június 9-én jóváhagyta annak a kamatjövedelemnek a harmonizációját, amely a rendszerszempontból jelentős fizetési rendszereknek (SIPS) az eurorendszernél a betéti rendelkezésre állás keretében elhelyezett garanciaalapjain keletkezik. A SIPS-ek működtetői és az eurorendszer központi bankjai közötti kétoldali megállapodásokba a lehető legkorábban, de legfeljebb a Kormányzótanács határozatának nyilvánosságra hozatalától számított három hónapon belül, azaz legkésőbb 2016. szeptember 24-ig bele kell foglalni a harmonizált kamatlábakat. A Kormányzótanács jóváhagyta továbbá a betéti rendelkezésre állás hatályos kamatlábának a pénzpiaci infrastruktúrák eurorendszernél elhelyezett összes garanciaalapjára való alkalmazását.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az osztrák integrált adatmodellről

A Kormányzótanács 2016. május 19-én elfogadta a CON/2016/29 véleményt, amelyet az Oesterreichische Nationalbank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) belső ellenőrzéséről

2016. június 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/30 véleményt, amelyet a Bolgár Köztársaság országgyűlése felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a szlovén fogyasztói hitelekről

2016. június 8-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/31 véleményt, amelyet a szlovén gazdaságfejlesztési és technológiai minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a köztisztviselők és közalkalmazottak jogszabályban meghatározott javadalmazásának csökkentéséről

2016. június 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/32 véleményt, amelyet a holland belügyekért és királysági kapcsolatokért felelős miniszter kérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Hrvatska Narodna Bankáról szóló törvény módosításairól

2016. június 15-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/33 véleményt, amelyet a Horvát Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

Bankjegyek

Az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosítása

2016. május 26-án a Kormányzótanács elfogadta az euróra vonatkozó adatgyűjtésről és a 2. Készpénzinformációs Rendszerről szóló EKB/2008/8 iránymutatás módosításáról szóló EKB/2016/15 iránymutatást. A módosítások a legutóbbi, 2011. június 30-án elfogadott módosítás óta a műszaki infrastruktúra, a biztonsági követelmények és az üzleti igények terén végbement változásokat tükrözik. Az iránymutatás az EKB weboldalán érhető el.