Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Veljača 2016.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 19. veljače 2016.

Obavještavanje javnosti

Objava Sporazuma o neto financijskoj imovini

Guverneri nacionalnih središnjih banaka europodručja su, kao potpisnici Sporazuma o neto financijskoj imovini, 3. veljače 2016. odobrili objavu cjelovitog teksta Sporazuma. Upravno vijeće je 5. veljače 2016. odobrilo objavu opširnog dokumenta s pitanjima i odgovorima. Dokument, u kojem se objašnjavaju narav, svrha i tehničke pojedinosti Sporazuma, može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a na 23 jezika zajedno s tekstom Sporazuma, koji je dostupan samo na engleskom jeziku. Upravno je vijeće također odlučilo objaviti iznos ukupne neto financijske imovine Eurosustava, a nacionalne središnje banke će objavljivati podatke o svojoj neto financijskoj imovini na godišnjoj osnovi, u vrijeme objave godišnjih financijskih izvještaja.

Financijska stabilnost

Poziv za dostavljanje empirijskih informacija o regulatornom okviru EU-a za financijske usluge

Upravno vijeće odobrilo je 3. veljače 2016. odgovor Eurosustava na poziv Europske komisije za dostavljanje empirijskih informacija o regulatornom okviru EU-a za financijske usluge, koji je potom poslan Europskoj komisiji. Odgovor Eurosustava može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Izmjene okvira Eurosustava za nadzor sustava za plaćanje malih vrijednosti

Upravno vijeće odobrilo je 5. veljače 2016. izmjene okvira Eurosustava za politiku nadzora sustava za plaćanje malih vrijednosti. Izmijenjeni dokument može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o zaštiti otkupa kovanica od strane Austrijske kovnice novca

Upravno je vijeće 25. siječnja 2016. na zahtjev austrijskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/4.

Mišljenje ESB-a o oporavku i sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava u Cipru

Upravno je vijeće 1. veljače 2016. na zahtjev ciparskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/5.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja depozita u Sloveniji

Upravno je vijeće 3. veljače 2016. na zahtjev slovenskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2016/6.

Upravljanje ESB-om

Imenovanje u Administrativni odbor za preispitivanja

Po završetku postupka predviđenog u članku 4. stavku 2. Odluke Europske središnje banke od 14. travnja 2014. o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja (ESB/2014/16)Upravno vijeće donijelo je 3. veljače 2016. odluku da se Ivan Šramko imenuje za zamjenika člana Administrativnog odbora za preispitivanja na mandat od pet godina. Administrativni odbor za preispitivanja obavlja interno administrativno preispitivanje nadzornih odluka ESB-a na zahtjev fizičke ili pravne osobe na koju se odluka izravno odnosi brinući se za to da te odluke budu u skladu s relevantnim pravilima i postupcima.

Godišnji financijski izvještaji ESB-a za 2015.

Upravno je vijeće 17. veljače 2016. odobrilo revidirane godišnje financijske izvještaje ESB-a za financijsku godinu 2015. Godišnji financijski izvještaji, zajedno s povezanim priopćenjem za javnost, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 18. veljače 2016. Povezano izvješće o poslovanju za 2015. objavljeno je zajedno s godišnjim financijskim izvještajima ESB-a.

Nadzor banaka

Javno savjetovanje o institucionalnim sustavima zaštite

Upravno vijeće je 11. veljače 2016. podržalo pokretanje javnog savjetovanja o prihvatljivosti institucionalnih sustava zaštite . Razdoblje javnog savjetovanja počinje 19. veljače 2016. i završava 15. travnja 2016. Nacrt vodiča ESB-a o pristupu priznavanju institucionalnih sustava zaštite za bonitetne namjene može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Povezano priopćenje za javnost, zajedno s odgovarajućim dokumentima, objavljeno je danas na mrežnim stranicama ESB-a.

Objava brošure o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene

Upravno je vijeće 12. veljače 2016. odobrilo objavljivanje „Brošure o metodologiji postupka nadzorne provjere i ocjene u sklopu SSM-a”. Ta se brošura može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Kontaktni podatci za medije