Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2016

EMBARGO

EMBARGO până la data de 19 februarie 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Comunicare externă

Publicarea Acordului privind activele financiare nete

La data de 3 februarie 2016, guvernatorii băncilor centrale naționale (BCN) din zona euro, semnatare ale Acordului privind activele financiare nete, au aprobat publicarea textului integral al acordului respectiv. Consiliul guvernatorilor a aprobat, la data de 5 februarie 2016, publicarea unui document conținând un set amplu de întrebări și răspunsuri. Documentul, care explică natura, scopul și aspectele tehnice ale acordului, este disponibil pe website-ul BCE în 23 de limbi, alături de textul acordului, care este disponibil numai în limba engleză. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, publicarea activelor financiare nete ( net financial assets – NFA) agregate ale Eurosistemului, fiecare BCN urmând să publice activele financiare nete agregate proprii pe bază anuală, în momentul publicării conturilor financiare anuale.

Stabilitate financiară

Cererea de contribuții privind cadrul de reglementare al UE în domeniul serviciilor financiare

La data de 3 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului la cererea de contribuții a Comisiei Europene privind cadrul de reglementare al UE în domeniul serviciilor financiare, care a fost trimis ulterior Comisiei Europene. Răspunsul Eurosistemului este disponibil pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Actualizarea cadrului Eurosistemului de monitorizare a sistemelor de plăți de mică valoare

La data de 5 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificările aduse cadrului Eurosistemului de monitorizare a sistemelor de plăți de mică valoare. Documentul actualizat este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la asigurarea resurselor pentru răscumpărarea de monede de către Monetăria Austriei

La data de 25 ianuarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/4, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a societăților de investiții în Cipru

La data de 1 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/5, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la schema de garantare a depozitelor din Slovenia

La data de 3 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2016/6, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Slovenia.

Guvernanță corporativă

Numire în funcție în cadrul Comitetului administrativ de control

La data de 3 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a adoptat decizia de numire a dlui Ivan Šramko în funcția de membru supleant în Comitetul administrativ de control pentru un mandat de cinci ani, după îndeplinirea procedurii prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Decizia BCE/2014/16 a Băncii Centrale Europene din 14 aprilie 2014 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia. Comitetul administrativ de control efectuează, la cererea oricărei persoane juridice sau fizice afectate în mod direct de o decizie de supraveghere a BCE, controale administrative interne ale deciziilor respective, asigurând faptul că acestea respectă toate normele și procedurile relevante.

Conturile anuale 2015 ale BCE

La data de 17 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat Conturile anuale auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2015. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă pe această temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 18 februarie 2015. Raportul administratorilor aferent exercițiului financiar 2015 a fost publicat alături de Conturile anuale ale BCE.

Supraveghere bancară

Consultare publică privind sistemele instituționale de protecție (SIP)

La data de 11 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice privind evaluarea eligibilității SIP. Perioada de consultare începe la 19 februarie 2016 și se încheie la 15 aprilie 2016. Proiectul de ghid al BCE privind abordarea referitoare la recunoașterea SIP în scopuri prudențiale este disponibil pe website-ul BCE. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de documentația relevantă, a fost publicat astăzi pe website-ul BCE.

Publicarea broșurii privind metodologia PSE

La data de 12 februarie 2016, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea broșurii privind metodologia PSE a MUS ( SSM SREP Methodology Booklet). Broșura este disponibilă pe website-ul BCE.

Contacte media