Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

helmikuu 2016

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 19.2.2016 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Viestintä

Nettorahoitusvaroja koskevan ANFA-sopimuksen julkaiseminen

Euroalueen kansallisten keskuspankkien pääjohtajat hyväksyivät 3.2.2016 EKP:n ja euroalueen kansallisten keskuspankkien välisen nettorahoitusvaroja koskevan sopimuksen (Agreement on Net Financial Assets, ANFA) julkaisemisen kokonaisuudessaan, ja EKP:n neuvosto hyväksyi 5.2.2016 ANFA-sopimusta koskevien lisätietojen julkaisemisen. ANFA-sopimuksen luonnetta, tarkoitusta ja käytännön yksityiskohtia selventävät lisätiedot ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla 23 kielellä. Varsinainen ANFA-sopimus on saatavissa verkkosivuilla vain englanniksi. EKP:n neuvosto päätti julkistaa myös eurojärjestelmän yhteenlasketut nettorahoitusvarat. Kansalliset keskuspankit puolestaan julkaisevat tiedot omista nettorahoitusvaroistaan vuotuisen tilinpäätöksensä yhteydessä.

Rahoitusvakaus

Kannanottopyyntö finanssipalveluja koskevasta EU:n sääntelykehyksestä

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.2.2016 eurojärjestelmän vastauksen Euroopan komission kannanottopyyntöön finanssipalveluja koskevasta EU:n sääntelykehyksestä. Vastaus on lähetetty Euroopan komissiolle. Eurojärjestelmän vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Muutoksia vähittäismaksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevaan eurojärjestelmän politiikkaan

EKP:n neuvosto hyväksyi 5.2.2016 muutoksia vähittäismaksujärjestelmien yleisvalvontaa koskevaan eurojärjestelmän politiikkaan. Päivitetty asiakirja on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto sen varmistamisesta, että Münze Österreich AG pystyy täyttämään metallirahojen lunastamista koskevat velvoitteensa

EKP:n neuvosto antoi 25.1.2016 Itävallan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/4.

EKP:n lausunto luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytyksestä ja kriisinratkaisusta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 1.2.2016 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/5.

EKP:n lausunto talletussuojajärjestelmästä Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 3.2.2016 Slovenian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2016/6.

Hallinto ja valvonta

Nimitys oikaisulautakuntaan

EKP:n neuvosto nimitti 3.2.2016 Ivan Šramkon oikaisulautakunnan varajäseneksi viiden vuoden toimikaudelle. Nimitystä edelsi oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä 14.4.2014 annetun Euroopan keskuspankin päätöksen EKP/2014/16 artiklan 4 kohdassa 2 säädetty menettely. Oikaisulautakunnan tehtävänä on suorittaa EKP:n tekemän valvontapäätöksen sisäinen uudelleenkäsittely sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä, jota päätös suoraan koskee. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätös on tehty kaikkien sovellettavien sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti.

EKP:n tilinpäätös 2015

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2016 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2015. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 18.2.2016. EKP:n tilinpäätöksen yhteydessä julkaistiin myös johdon raportti vuodelta 2015.

Pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen laitosten suojajärjestelmistä

EKP:n neuvosto käynnisti 11.2.2016 julkisen kuulemisen vakavaraisuushallinnassa käytettäville laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista. Vastausaikaa on 19.2.–15.4.2016. Luonnos hyväksyttävyysarviointeja koskeviksi EKP:n ohjeiksi, muut kuulemisasiakirjat ja aihetta käsittelevä lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvauksen julkaiseminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 12.2.2016 julkaistavaksi valvojan arviointiprosessin menetelmäkuvauksen (”SSM SREP Methodology Booklet”). Menetelmäkuvaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt