Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2016 m. vasario mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2016 m. vasario 19 d., 15.00 val. (CET)

Informacija visuomenei

Paskelbtas susitarimas dėl grynojo finansinio turto (ANFA)

2016 m. vasario 3 d. euro zonos nacionalinių centrinių bankų (NCB) valdytojai pritarė tam, kad būtų viešai paskelbtas jų pasirašytas susitarimas dėl grynojo finansinio turto. 2016 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba pritarė išsamesnės informacijos klausimų ir atsakymų forma paskelbimui. Klausimų ir atsakymų dokumente, paskelbtame ECB interneto svetainėje 23 kalbomis, pateikiama informacijos apie susitarimo pobūdį, tikslą ir detales. Kartu skelbiamas susitarimo tekstas anglų kalba. Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad bus skelbiama Eurosistemos grynojo finansinio turto (NFA) suma, o kiekvienas NCB skelbs savo NFA sumą kas metus (tuo metu, kai skelbiamos metinės finansinės ataskaitos).

Finansinis stabilumas

Kvietimas teikti duomenis apie ES finansinių paslaugų reguliavimo sistemą

2016 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą, parengtą reaguojant į Europos Komisijos kvietimą teikti duomenis apie ES finansinių paslaugų reguliavimo sistemą. Eurosistemos atsakymas nusiųstas Europos Komisijai ir paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Atnaujinta Eurosistemos mažmeninių mokėjimų sistemų priežiūros sistema

2016 m. vasario 5 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos mažmeninių mokėjimų sistemų priežiūros sistemos pakeitimus. Atnaujinta dokumento versija paskelbta ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Austrijos monetų kalyklos atliekamo monetų keitimo ir išėmimo iš apyvartos nuostatų apsaugojimo

2016 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/4 Austrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo Kipre

2016 m. vasario 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/5 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos Slovėnijoje

2016 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2016/6 Slovėnijos finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

Administracinės peržiūros valdybos pakaitinio nario skyrimas

2016 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba pagal 2014 m. balandžio 14 d. sprendimo ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių 4 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą priėmė sprendimą skirti Ivan Šramko Administracinės peržiūros valdybos pakaitiniu nariu penkerių metų kadencijai. Administracinės peržiūros valdyba, gavusi juridinio ar fizinio asmens, kuriam tiesiogiai skirtas ECB priežiūrinis sprendimas, prašymą, atlieka vidinę administracinę tokių sprendimų peržiūrą, taip užtikrindama, kad jie neprieštarautų nustatytoms taisyklėms ir tvarkai.

ECB 2015 metų finansinės ataskaitos

2016 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2015 finansinių metų finansines ataskaitas. Finansinės ataskaitos ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje 2016 m. vasario 18 d. Kartu su ECB metinėmis finansinėmis ataskaitomis paskelbta ir 2015 m. vadovybės ataskaita.

Bankų priežiūra

Viešos konsultacijos dėl institucinių užtikrinimo sistemų (IUS)

2016 m. vasario 11 d. Valdančioji taryba pritarė viešų konsultacijų dėl IUS tinkamumo vertinimo paskelbimui. Konsultacijos pradedamos 2016 m. vasario 19 d. ir vyks iki 2016 m. balandžio 15 d. ECB vadovo dėl IUS pripažinimo rizikos ribojimo tikslais projektas paskelbtas ECB interneto svetainėje. Šiandien ECB interneto svetainėje apie tai paskelbtas pranešimas spaudai kartu su susijusiais dokumentais.

Paskelbtas leidinukas apie priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso metodiką

2016 m. vasario 12 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti leidinuką apie priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso metodiką (angl. „SSM SREP Methodology Booklet“). Leidinukas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Kontaktai žiniasklaidai