Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2016

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE den 19. februar 2016 kl. 15.00 centraleuropæisk tid

Ekstern kommunikation

Offentliggørelse af Agreement on Net Financial Assets (ANFA)

Den 3. februar 2016 godkendte cheferne for euroområdets nationale centralbanker, der har underskrevet aftalen om finansielle nettoaktiver (ANFA-aftalen), at den skulle offentliggøres i sin helhed. Offentliggørelsen af et længere dokument med spørgsmål og svar, som vedrører aftalen, blev godkendt 5. februar 2016 af Styrelsesrådet. I dokumentet forklares aftalens indhold og formål samt en række tekniske detaljer i aftalen. Dokumentet findes på ECB's websted på 23 sprog sammen med aftalen, som kun findes på engelsk. Styrelsesrådet besluttede også at offentliggøre Eurosystemets aggregerede finansielle nettoaktiver. Desuden vil de enkelte nationale centralbanker en gang om året offentliggøre deres respektive finansielle nettoaktiver, når de offentliggør årsregnskabet.

Finansiel stabilitet

Opfordring til indsendelse af dokumentation om EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser

Den 3. februar 2016 godkendte Styrelsesrådet et svar på Europa-Kommissionens opfordring til indsendelse af dokumentation om EU's regelsæt for finansielle tjenesteydelser, som efterfølgende blev sendt til Europa-Kommissionen. Eurosystemets svar er offentliggjort på ECB's websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Opdatering af Eurosystemets rammer for overvågning af detailbetalingssystemer

Den 5. februar 2016 godkendte Styrelsesrådet ændringer af Eurosystemets rammer for overvågning af detailbetalingssystemer. Det opdaterede dokument findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om beskyttelse af Münze Österreichs forpligtelse til at tage mønter tilbage

Den 25. januar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/4 på anmodning af det østrigske finansministerium.

ECB's udtalelse om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber i Cypern

Den 1. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/5 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om indskudsgarantiordningen i Slovenien

Den 3. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2016/6 på anmodning af det slovenske finansministerium.

Corporate governance

Udnævnelse i forbindelse med Det Administrative Klagenævn

Den 3. februar 2016 vedtog Styrelsesrådet en afgørelse, i henhold til hvilken Ivan Šramko udnævnes til suppleant til Det Administrative Klagenævn for en periode på fem år. Udnævnelsen skete under overholdelse af proceduren i artikel 4, stk. 2, i Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16). På anmodning af enhver juridisk eller fysisk person, der er direkte påvirket af en ECB-tilsynsafgørelse, udfører Det Administrative Klagenævn intern administrativ revision af disse afgørelser og sikrer, at de overholder alle relevante regler og procedurer.

ECB's årsregnskab 2015

Den 17. februar 2016 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet blev sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 18. februar 2016. Ledelsens beretning for regnskabsåret 2015 blev offentliggjort sammen med ECB's årsregnskab.

Banktilsyn

Offentlig høring om institutsikringsordninger

Den 11. februar 2016 godkendte Styrelsesrådet, at der blev iværksat en offentlig høring om vurderingen af institutsikringsordninger. Høringsperioden begynder 19. februar 2016 og slutter 15. april 2016. Udkastet til ECB's vejledning vedrørende godkendelsesmetoden for institutsikringsordninger til tilsynsmæssige formål findes på ECB's websted. En pressemeddelelse er i dag blevet offentliggjort på ECB's websted sammen med den relevante dokumentation.

Offentliggørelse af "SSM SREP Methodology Booklet"

Den 12. februar 2016 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af SREP-metoderne på ECB's websted.

Medie- og pressehenvendelser