Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2016. február

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2016. február 19., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Külső kommunikáció

A nettó pénzügyi eszközökről szóló megállapodás közzététele

Az euroövezeti nemzeti központi bankok elnökei – a nettó pénzügyi eszközökről szóló megállapodás aláírói – 2016. február 3-án jóváhagyták, hogy a megállapodás teljes szövege közzétételre kerül. 2016. február 5-én pedig egy kérdések és válaszok formájában megfogalmazott hosszabb anyag publikációját hagyta jóvá a testület. Ebben a megállapodás természetével, rendeltetésével és technikai részleteivel kapcsolatos információk találhatók, és az EKB weboldalán 23 nyelven olvashatók a megállapodással együtt, amely viszont csak angol nyelven érhető el. A Kormányzótanács emellett az eurorendszer aggregált nettó pénzügyi eszközállománya (NFA) közzétételéről is határozott, továbbá minden egyes nemzeti központi bank éves pénzügyi beszámolója közzétételének időpontjában saját NFA-adatait is közzéteszi évente.

Pénzügyi stabilitás

Konzultációs felhívás az EU pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szabályozási keretrendszeréről

A Kormányzótanács 2016. február 3-án jóváhagyta az eurorendszer válaszát az Európai Bizottságnak a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó EU-szintű szabályozási keretrendszeréről szóló konzultációs felhívására. A választ ezután elküldték a Bizottságnak. Az eurorendszer válasza az EKB weboldalán érhető el.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Az eurorendszer kisebb összegű fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázói keretrendszerének aktualizálása

A Kormányzótanács 2016. február 5-én jóváhagyta az eurorendszer kisebb összegű fizetési rendszerekre vonatkozó felvigyázói keretrendszerének módosítását. Az aktualizált dokumentum az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az osztrák pénzverde általi érmevisszaváltás biztosításáról

A Kormányzótanács 2016. január 25-én elfogadta a CON/2016/4 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a ciprusi hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállításáról és szanálásáról

A Kormányzótanács 2016. február 1-jén elfogadta a CON/2016/5 véleményt, amelyet a ciprusi pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a szlovén betétbiztosítási rendszerről

2016. február 3-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2016/6 véleményt, amelyet a szlovén pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Vállalati szervezetirányítás

Kinevezés a felülvizsgálati testületbe

A Kormányzótanács 2016. február 3-i döntésével öt éves időtartamra kinevezte Ivan Šramkot a felülvizsgálati testület póttagjává az Európai Központi Bank 2014. április 14-i, a felülvizsgálati testület, valamint annak működési szabályzata létrehozásáról szóló EKB/2014/16 határozat 4. cikke 2 bekezdésében meghatározott eljárást követve. A felülvizsgálati testület végzi – az EKB valamely felügyeleti határozata által közvetlenül érintett jogi vagy természetes személy kérésére – az adott határozat belső adminisztratív felülvizsgálatát, amellyel biztosítani kívánja, hogy a határozat tiszteletben tartsa az összes vonatkozó szabályt és eljárást.

Az EKB 2015-ös Éves beszámolója

A Kormányzótanács 2016. február 17-én elfogadta az EKB 2015. pénzügyi évre vonatkozó, auditált éves beszámolóját. A beszámoló és a kapcsolódó sajtóközlemény 2016. február 18-án jelent meg az EKB weboldalán. Az Éves beszámolóval együtt a kapcsolódó, 2015. évi gazdálkodási jelentés is közzétételre került.

Bankfelügyelet

Az intézményvédelmi rendszerekről (IPS) szóló nyilvános konzultáció

A Kormányzótanács 2016. február 11-én jóváhagyta az IPS rendszerek elfogadhatósági vizsgálatáról szóló nyilvános konzultáció megindítását. A 2016. február 19-én kezdődő konzultációs periódus 2016. április 15-én zárul le. Az EKB útmutató-tervezete, amely az IPS rendszerek prudenciális célú elismerésének módszertanáról szól, az EKB weboldalán megtekinthető. A kapcsolódó sajtóközlemény és a vonatkozó dokumentáció a mai napon megjelent az EKB weboldalán.

A SREP módszertani füzet kiadása

A Kormányzótanács 2016. február 12-én jóváhagyta az „SSM SREP módszertani füzet” közzétételét. A kiadvány az EKB weboldalán megtekinthető.

Médiakapcsolatok