Menu

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2016

EMBARGO

EMBARGO NA ZVEŘEJNĚNÍ do 15.00 SEČ dne 19. února 2016

Externí komunikace

Zveřejnění dohody o čistých finančních aktivech

Guvernéři národních centrálních bank eurozóny, signatáři dohody o čistých finančních aktivech, schválili 3. února 2016 zveřejnění této dohody v plném rozsahu. Zveřejnění rozšířeného dokumentu s otázkami a odpověďmi bylo 5. února 2016 schváleno Radou guvernérů. Tento dokument, který blíže osvětluje povahu, účel a technické aspekty dohody, je k dispozici na internetových stránkách ECB ve 23 jazycích spolu s dohodou, která je dostupná pouze v angličtině. Rada guvernérů rovněž rozhodla o zveřejnění souhrnných čistých finančních aktiv Eurosystému. Každá národní centrální banka zveřejní svá čistá finanční aktiva jednou ročně spolu s roční účetní závěrkou.

Finanční stabilita

Výzva k poskytnutí informací o regulatorním rámci EU pro finanční služby

Rada guvernérů schválila 3. února 2016 odpověď Eurosystému na výzvu Evropské komise k poskytnutí informací o regulatorním rámci EU pro finanční služby. Odpověď byla následně odeslána Evropské komisi. Odpověď Eurosystému je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Platební systémy a tržní infrastruktura

Aktualizace dohledového rámce Eurosystému pro maloobchodní platební systémy

Rada guvernérů schválila 5. února 2016 změny v dohledovém rámci Eurosystému pro maloobchodní platební systémy. Aktualizovaný dokument je dostupný na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zabezpečení výměny a stahování mincí společností Münze Österreich Aktiengesellschaft v Rakousku

Rada guvernérů přijala 25. ledna 2016 stanovisko CON/2016/4 na žádost rakouského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k ozdravným postupům a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků na Kypru

Rada guvernérů přijala 1. února 2016 stanovisko CON/2016/5 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB k systému pojištění vkladů ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 3. února 2016 stanovisko CON/2016/6 na žádost slovinského ministerstva financí.

Správa a řízení

Jmenování do správní revizní komise

Rada guvernérů přijala 3. února 2016 rozhodnutí, kterým byl Ivan Šramko jmenován náhradníkem ve správní revizní komisi na funkční období pěti let. Učinila tak v souladu s postupem, který upravuje čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16 ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování. Správní revizní komise provádí na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby přímo dotčené rozhodnutím ECB v oblasti dohledu interní správní přezkum takového rozhodnutí a zjišťuje, zda toto rozhodnutí odpovídá všem relevantním pravidlům a postupům.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2015

Rada guvernérů schválila 17. února 2016 auditovanou roční účetní závěrku ECB za účetní rok 2015. Roční účetní závěrka a příslušná tisková zpráva byly 18. února 2016 zveřejněny na internetových stránkách ECB. Příslušná zpráva o činnosti za rok 2015 byla zveřejněna společně s roční účetní závěrkou ECB.

Bankovní dohled

Veřejná konzultace o institucionálních systémech ochrany (IPS)

Rada guvernérů podpořila 11. února 2016 zahájení veřejné konzultace o posouzení způsobilosti IPS. Konzultační období začíná 19. února 2016 a končí 15. dubna 2016. Návrh všeobecných zásad ECB týkající se přístupu k uznávání IPS pro obezřetnostní účely je k dispozici na internetových stránkách ECB. Tamtéž byla dnes zveřejněna související tisková zpráva spolu s příslušnou dokumentací.

Zveřejnění příručky o metodice procesu dohledu a hodnocení (SREP)

Rada guvernérů schválila 12. února 2016 vydání příručky o metodice SREP („SSM SREP Methodology Booklet“). K dispozici je na internetových stránkách ECB.

Kontakty pro média