Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

ožujak 2015.

Monetarna politika

Izmijenjeni upitnik za Anketu o kreditnoj aktivnosti banaka

Upravno je vijeće 2. ožujka 2015. odobrilo izmijenjeni upitnik za Anketu o kreditnoj aktivnosti banaka (BLS) i vodič za sastavljanje koji stupaju na snagu u travnju 2015. Izmijenjenom se inačicom osigurava dosljednost i dodatno poboljšava zajedničko shvaćanje izraza iz Ankete o kreditnoj aktivnosti među sudionicima. Glavni je cilj ankete unaprijediti znanja Eurosustava o uvjetima financiranja u europodručju i time pomoći Upravnom vijeću u procjeni monetarnih i gospodarskih kretanja kao ulaznom podatku za odluke monetarne politike.

Pridržavanje zabrana monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa od strane središnjih banaka

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. Ugovora te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 18. ožujka 2015. odobrilo izvješće za 2014. Dodatne informacije o tome nalazit će se u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2014. godinu, koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a 20. travnja 2015.

Obavještavanje javnosti

Izjava ESB-a nakon presude Općeg suda o politici lokacije za središnje druge ugovorne strane

Upravno je vijeće 4. ožujka 2015. primilo na znanje presudu Općeg suda o politici lokacije za središnje druge ugovorne strane (CCP). Priopćenje za javnost u vezi s tim možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Godišnje izvješće ESB-a za 2014.

Upravno je vijeće 16. ožujka 2015. donijelo Godišnje izvješće ESB-a za 2014., koje će biti predstavljeno Europskom parlamentu i objavljeno 20. travnja 2015. na mrežnim stranicama ESB-a na 23 službena jezika Europske unije.

Tržišne operacije

Produljenje prijelaznog razdoblja prije uvođenja standardnog minimalnog praga za domaća kreditna potraživanja u okviru Eurosustava za instrumente osiguranja

Upravo je vijeće 26. veljače 2015. odlučilo o daljnjoj odgodi uvođenja minimalnoga praga u iznosu 500 000 EUR za domaća kreditna potraživanja, koje je prvotno bilo planirano za ožujak 2015., barem do kraja rujna 2018.

Odluka ESB-a i pitanja provedbe u vezi s programom Eurosustava za kupnju imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima

Upravno je vijeće 4. ožujka 2015. donijelo Odluku ESB/2015/10 o programu kupnje imovine javnog sektora na sekundarnim tržištima (PSPP). Odluka, kojom se utvrđuju opseg i pojedinosti ključnih operativnih dogovora o PSPP-u, objavljena 22. siječnja 2015. primjenjuje se od 9. ožujka 2015. i može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Kao dio preostalih pitanja provedbe, 4. ožujka 2015. Upravno je vijeće također odobrilo popis međunarodnih i nadnacionalnih institucija i agencija čiji su vrijednosni papiri prihvatljivi za kupnju prema PSPP-u. Popis se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Kriteriji za kupnju zajamčenih mezaninskih tranša vrijednosnih papira osiguranih imovinom prema programu kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

Upravno je vijeće 18. ožujka odlučilo da će Eurosustav kupovati mezaninske tranše vrijednosnih papira osiguranih imovinom pod uvjetom da za te mezaninske tranše postoji jamstvo koje udovoljava kriterijima za jamstva u okviru Eurosustava za instrumente osiguranja (kao što je navedeno u odjeljku 6.3.2.(c) Smjernice ESB/2011/14 (od 1. svibnja 2014. članak 114. Smjernice ESB/2014/60). To podrazumijeva da jamstvo mora biti bezuvjetno i neopozivo, plativo na prvi poziv, a mora pokrivati glavnicu, kamate i sve iznose koji se moraju platiti na temelju dotičnih vrijednosnih papira. Osim toga, Eurosustav će provoditi prikladne postupke analize kreditnog rizika i dubinske analize prije kupnje zajamčenih mezaninskih tranša vrijednosnih papira osiguranih imovinom.

Platni sustavi i infrastruktura tržišta

Ad hoc procjena veze s obzirom na standarde za upotrebu sustava namire vrijednosnih papira u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 26. veljače 2015. izravnu vezu između sustava Clearstream Banking AG Cascade (Frankfurt) i depozitorija VP Securities A/S (Danska) kao prihvatljivu za upotrebu u kreditnim operacijama Eurosustava. Sveobuhvatan popis svih prihvatljivih veza može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Vodič za procjenu sustava platnih kartica prema nadzornim standardima

Upravno je vijeće 23. veljače odobrilo vodič koji je pripremio Odbor za sustave plaćanja i namire za procjenu sustava platnih kartica (CPS) prema nadzornim standardima koje razvio Eurosustav, a objavljeni su 2008. Taj vodič za procjenu namijenjen je tijelima upravljanja CPS-ova koja su odgovorna za osiguravanje usklađenosti, kao i tijelima nadležnim za nadzor kako nacionalnih, tako i međunarodnih CPS-ova na temelju nadzornih standarda Eurosustava za CPS-ove. Vodič je ažuriran uključenjem „Preporuka za sigurnost plaćanja putem interneta“ koji je Upravno vijeće odobrilo u siječnju 2013., kao i „Vodiča za procjenu sigurnosti plaćanja putem interneta“ iz veljače 2014. Vodič se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Financijska stabilnost i nadzor

Izvješće ESB-a o financijskoj integraciji u Europi 2015.

Upravno je vijeće 18. ožujka 2015. primilo na znanje da će deveto izdanje izvješća ESB-a o „Financijskoj integraciji u Europi“ biti izdano 27. travnja 2015. prigodom zajedničke konferencije ESB-a i Europske komisije o financijskoj integraciji i stabilnosti u Europi. Ovo izdanje izvješća sadržava prikaz financijske integriranosti europodručja i aktivnosti kojima joj Eurosustav nastoji doprinijeti. Sadržava i poglavlje o daljnjem napretku provedbe bankovne unije, kao i nekoliko posebnih dijelova.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o strategiji makrobonitetne politike u Litvi

Upravno je vijeće 25. veljače 2015. na zahtjev središnje banke Lietuvos bankas donijelo mišljenje CON/2015/7.

Mišljenje ESB-a o neovisnosti Banke Slovenije i članova njezinih tijela nadležnih za odlučivanje

Upravno je vijeće 2. ožujka 2015. na zahtjev predsjednika Narodne skupštine Republike Slovenije donijelo mišljenje CON/2015/8.

Upravljanje

Etički okvir za Eurosustav i Jedinstveni nadzorni mehanizam

Upravno je vijeće 12. ožujka 2015. donijelo Smjernicu ESB/2015/11 o načelima etičkog okvira Eurosustava i o stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2002/6 o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a, kao i Smjernicu ECB/2015/12 o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma. Tim se pravnim aktima propisuju etičke norme pridržavanjem kojih se štite vjerodostojnost i ugled ESB-a i Eurosustava u cjelini, kao i povjerenje javnosti u integritet i nepristranost članova tijela i osoblja ESB-a u provođenju njegove monetarne politike i izvršavanju nadzornih zadaća. Oba su akta dostupna na mrežnim stranicama ESB-a.

Novčanice

Inicijativa za etičnost u području novčanica

Upravno je vijeće 20. veljače 2015. odlučilo da će nazivi središnjih banaka Eurosustava biti uključeni u popis organizacija koje podupiru opće ciljeve inicijative za etičnost u području novčanica ( Banknote Ethics Initiative, BnEI) na mrežnim stranicama BnEI-ja. BnEI je novija inicijativa koju je pokrenula industrija novčanica, usmjerena na sprječavanje korupcije i pridržavanje antritrustovskih zakona unutar industrije.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije