Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Listopad 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 17. listopada 2014.

Tržišne operacije

Programi kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica

ESB je 2. listopada 2014. objavio pojedinosti funkcioniranja programa kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica, koje je Upravno vijeće toga dana odobrilo. Programima, koji će trajati najmanje dvije godine, trebalo bi se poboljšati funkcioniranje transmisijskog mehanizma monetarne politike i podržati kreditiranje gospodarstva europodručja. Načela prihvatljivosti utvrđena u sklopu okvira Eurosustava za instrumente osiguranja primjenjivat će se na kupnju imovine, koja će započeti u četvrtom tromjesečju 2014. i to kupnjom pokrivenih obveznica u drugoj polovini listopada. Na mrežnim stranicama ESB-a može se pronaći povezano priopćenje za javnost, zajedno s dvama tehničkim prilozima koji sadržavaju detaljne informacije o svakom od tih programa.

Izvještavanje o portfeljima monetarne politike

Kako bi se ustanovio sveobuhvatan pristup objavljivanju podataka o portfeljima vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike, kao i kako bi se obuhvatili različiti načini i postupci namire vrijednosnih papira izdanih na primarnom tržištu, Upravno je vijeće 15. listopada 2014. odlučilo da će svaki tjedan objavljivati vrijednost svih portfelja monetarne politike koje Eurosustav drži. Slijedom te odluke će mrežna stranica ESB-a o operacijama na otvorenom tržištu ( Open market operations), kao i tjedni financijski izvještaji sadržavati podatke o agregiranoj vrijednosti portfelja i kretanjima u usporedbi s prethodnim tjednom, kao i raščlambu pojedinačnih portfelja. Obustavit će se svakodnevna objava podataka o prijašnjim programima kupnje pokrivenih obveznica. ESB će s novom izvještajnom praksom početi 21. listopada 2014.

Odluka ESB-a o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica

Upravno je vijeće 15. listopada 2014. donijelo Odluku ESB/2014/40 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica. U Odluci se iznose kriteriji prihvatljivosti i postupci za provedbu kupnji u okviru tog programa, počevši od listopada 2014. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Platni sustavi i tržišna infrastruktura

Ad hoc procjena jednog sustava namire vrijednosnih papira i veze s obzirom na standarde za korištenje sustava namire vrijednosnih papira u kreditnim operacijama Eurosustava

Upravno je vijeće 9. listopada 2014. odobrilo ocjenu prema kojoj su litavski sustav namire vrijednosnih papira (CSDL) i njegova izravna veza sa sustavom Clearstream Banking S.A. prihvatljivi za korištenje u kreditnim operacijama Eurosustava. Sveobuhvatni popisi prihvatljivih sustava namire vrijednosnih papira i veza mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o razdvajanju i uređenju bankovnih djelatnosti u Francuskoj

Upravno je vijeće 19. rujna 2014. na zahtjev francuskog ministra financija i javnih računa donijelo Mišljenje CON/2014/70.

Mišljenje ESB-a o objavljivanju efektivne kamatne stope za ugovore o potrošačkim kreditima u Estoniji

Upravno je vijeće 2. listopada 2014. na zahtjev estonskog Ministarstva pravosuđa donijelo Mišljenje CON/2014/71.

Mišljenje ESB-a o dodatnim pravilima primjenjivim na posebne ugovore o potrošačkim kreditima u Mađarskoj

Upravno je vijeće 10. listopada 2014. na zahtjev mađarskog Ministarstva nacionalnoga gospodarstva donijelo Mišljenje CON/2014/72.

Mišljenje ESB-a o Pravilima o sukobu interesa za članove upravnih tijela i rukovoditelje središnje banke Banca d‘Italia

Upravno je vijeće 13. listopada 2014. na zahtjev talijanskog ministra za pojednostavnjivanje i javnu upravu donijelo Mišljenje CON/2014/73.

Mišljenje ESB-a o financijskoj transparentnosti, platnim uslugama i elektroničkom novcu u Danskoj

Upravno je vijeće 14. listopada 2014. na zahtjev danskog Tijela za financijski nadzor donijelo mišljenje CON/2014/74.

Međunarodna i europska suradnja

Doprinos Eurosustava javnom savjetovanju koje Europska komisija provodi u okviru preispitivanja strategije Europa 2020. sredinom razdoblja provedbe

Upravno je vijeće 6. listopada 2014. odobrilo doprinos Eurosustava javnom savjetovanju koje Europska komisija provodi u okviru preispitivanja strategije Europa 2020. sredinom razdoblja provedbe. Doprinos Eurosustava poziva na veću usredotočenost na ambiciozne strukturne reforme radi povećanja potencijalnog rasta i ostvarenja visokih razina zaposlenosti te ponavlja poruku Eurosustava da je za monetarnu uniju iznimno važno osigurati tržišta proizvoda i rada koja dobro funkcioniraju, održive fiskalne politike i zdrave financijske sustave. Doprinos Eurosustava uskoro će biti objavljen na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluka o provedbi odvajanja funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija Europske središnje banke

Upravno je vijeće 17. rujna 2014. donijelo Odluku ESB/2014/39 o provedbi odvajanja funkcija monetarne politike od nadzornih funkcija Europske središnje banke. Takvo se razdvajanje zahtijeva člankom 25. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2014, kojim se propisuje da ESB svoje nadzorne zadaće mora izvršavati ne dovodeći u pitanje zadaće koje se odnose na monetarnu politiku i bilo koje druge zadaće i odvojeno od tih zadaća. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije