Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2014 m. spalio mėn.

EMBARGO

DRAUDIMAS SKELBTI iki 2014 m. spalio 17 d., 15.00 val. (CET)

Rinkos operacijos

Turtu užtikrintų vertybinių popierių ir padengtų obligacijų pirkimo programos

2014 m. spalio 2 d. ECB paskelbė turtu užtikrintų vertybinių popierių ir padengtų obligacijų pirkimo programų, kurias tą dieną patvirtino Valdančioji taryba, įgyvendinimo aspektus. Programų trukmė – bent dveji metai; jomis bus siekiama stiprinti pinigų politikos poveikio perdavimą ir skatinti euro zonos šalių ūkio kreditavimą. Aktyvai bus perkami vadovaujantis Eurosistemos įkaito sistemoje įtvirtintais tinkamumo principais. Pirkimas prasidės 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį, pradedant padengtomis obligacijomis antrąją spalio pusę. Susijęs pranešimas spaudai, kartu su dviem priedais, kuriuose pateikiama išsami techninė informacija apie kiekvieną iš šių programų, paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Informacijos apie pinigų politikos vertybinių popierių portfelius teikimas

2014 m. spalio 15 d. Valdančioji taryba, siekdama įtvirtinti visapusišką požiūrį į pinigų politikos tikslais turimų vertybinių popierių portfelių duomenų skelbimą ir apimti įvairias šiuo metu taikomas atsiskaitymo už emisijas pirminėje rinkoje tvarkas, nusprendė kas savaitę skelbti visų Eurosistemos pinigų politikos tikslais turimų portfelių vertę. Todėl ECB interneto svetainės dalyje „Open market opearations“ (Atvirosios rinkos operacijos) ir savaitinėse finansinėse ataskaitose bus nurodyta bendra vertė ir pokytis, palyginti su ankstesne savaite, ir pateiktas portfelių išskaidymas. Nebebus kasdien skelbiami ankstesnių padengtų obligacijų pirkimo programų duomenys. Nauja duomenų skelbimo tvarka bus pradėta taikyti 2014 m. spalio 21 d.

ECB sprendimas dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos

2014 m. spalio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/40 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo. Sprendime nurodyti tinkamumo kriterijai ir pirkimo pagal šią programą nuo 2014 m. spalio mėn. tvarka. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Specialus įvertinimas, ar vertybinių popierių atsiskaitymo sistema (VPAS) ir jungtis atitinka standartus, taikomus VPAS naudojimui Eurosistemos kredito operacijoms

2014 m. spalio 9 d. Valdančioji taryba patvirtino vertinimą, kad Lietuvos VPAS ir jos tiesioginė jungtis su Clearstream Banking S.A. yra tinkamos naudoti Eurosistemos kredito operacijoms. Išsamus tinkamų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų ir jungčių sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl bankinės veiklos atskyrimo ir reguliavimo Prancūzijoje

2014 m. rugsėjo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/70 Prancūzijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl vartojimo kredito sutarčių bendros kredito kainos metinės normos skelbimo Estijoje

2014 m. spalio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/71 Estijos teisingumo ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl konkrečioms vartojimo paskolų sutartims taikomų papildomų taisyklių Vengrijoje

2014 m. spalio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/72 Vengrijos ūkio ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Banca d’Italia sprendimus priimančių organų nariams bei vadovams taikomų interesų konflikto taisyklių

2014 m. spalio 13 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/73 Italijos ministro, atsakingo už supaprastinimą ir viešąjį administravimą, prašymu.

ECB nuomonė dėl finansinio skaidrumo, mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų Danijoje

2014 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2014/74 Danijos finansų priežiūros tarnybos prašymu.

Tarptautinis ir Europos bendradarbiavimas

Eurosistemos atsakymas į Europos Komisijos viešas konsultacijas dėl strategijos „Europa 2020“ peržiūrėjimo, įpusėjus jos įgyvendinimo laikotarpiui

2014 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba pritarė Eurosistemos atsakymui į Europos Komisijos viešas konsultacijas dėl strategijos „Europa 2020“ peržiūrėjimo, įpusėjus jos įgyvendinimo laikotarpiui. 
 Eurosistemos pateiktame atsakyme raginama daugiau dėmesio skirti ryžtingoms struktūrinėms reformoms, skirtoms augimo potencialui didinti ir dideliam užimtumo lygiui siekti, taip pat pakartojama Eurosistemos atstovų išsakyta pozicija, kad pinigų sąjungai ypatingai svarbu yra gerai veikiančios darbo ir prekių rinkos, tvari fiskalinė politika ir patikimos finansų sistemos. Pranešimas apie Eurosistemos atsakymą bus netrukus paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Sprendimas dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo

2014 m. rugsėjo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2014/39 dėl Europos Centrinio Banko pinigų politikos ir priežiūros funkcijų atskyrimo įgyvendinimo. Toks atskyrimas yra privalomas pagal Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/2013 25 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad ECB priežiūros uždavinius privalo vykdyti nedarydamas poveikio savo uždaviniams, susijusiems su pinigų politika, ir atskirai nuo šių ir kitų uždavinių. Sprendimas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai