Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

lokakuu 2014

EMBARGO

JULKAISUVAPAA 17.10.2014 klo 15.00 Keski-Euroopan aikaa

Markkinaoperaatiot

Omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmat

EKP kertoi 2.10.2014 tarkemmin omaisuusvakuudellisten arvopaperien ja katettujen joukkolainojen osto-ohjelmien teknisestä toteutuksesta EKP:n neuvoston annettua toteutustavalle hyväksyntänsä samana päivänä. Ohjelmat ovat ainakin kaksivuotisia, ja niiden avulla halutaan parantaa rahapolitiikan välittymismekanismin toimintaa ja tukea luotonantoa euroalueen taloudelle. Ostot aloitetaan vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä – katettujen joukkolainojen ostot jo lokakuun jälkipuoliskolla. Kelpoisuusvaatimukset ovat samat kuin eurojärjestelmän vakuuskäytännössä. EKP:n verkkosivuilla julkaistun lehdistötiedotteen ohjelmakohtaisissa liitteissä on yksityiskohtainen kuvaus ohjelmien teknisestä toteutuksesta.

Tiedot rahapoliittisiin osto-ohjelmiin kuuluvista sijoituksista

EKP:n neuvosto päätti 15.10.2014, että kaikkien eurojärjestelmän rahapoliittisiin osto-ohjelmiin kuuluvien sijoitusten arvo julkaistaan jatkossa viikoittain. Näin saadaan aikaan kattava julkaisupolitiikka, jossa pystytään ottamaan huomioon ensimarkkinoiden vaihtelevat selvityskäytännöt. EKP:n verkkosivujen avomarkkinasivulla ”Open market operations” ja eurojärjestelmän viikkotaseessa ilmoitetaan sekä kokonaisarvo ja muutos edelliseen viikkoon verrattuna että osto-ohjelmakohtaiset tiedot. Aiempia katettujen joukkolainojen osto-ohjelmia koskevien päivittäisten tietojen julkaiseminen loppuu. Uutta käytäntöä aletaan noudattaa 21.10.2914.

EKP:n päätös kolmannesta katettujen joukkolainojen osto-ohjelmasta

EKP:n neuvosto antoi 15.10.2014 päätöksen katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta (EKP/2014/40). Päätöksessä asetetaan joukkolainoille kelpoisuusvaatimukset ja määritetään menettelyt lokakuussa 2014 aloitettavia ostoja varten. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Uuden selvitysjärjestelmän ja linkin arviointi ja eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettäville arvopaperikaupan selvitysjärjestelmille asetetut vaatimukset

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.10.2014 arvion, jonka mukaan Liettuan arvopaperikeskusta (LCVPD) sekä suoraa linkkiä sen ja Clearstream Banking S.A.:n välillä voidaan käyttää eurojärjestelmän luotto-operaatioissa. EKP:n verkkosivuilla on kattava luettelo hyväksyttävistä arvopaperikaupan selvitysjärjestelmistä ja linkeistä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto pankkitoimintojen eriyttämisestä ja sääntelystä Ranskassa

EKP:n neuvosto antoi 19.9.2014 Ranskan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/70.

EKP:n lausunto kulutusluottosopimusten todellisen vuosikoron julkaisemisesta Virossa

EKP:n neuvosto antoi 2.10.2014 Viron oikeusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/71.

EKP:n lausunto tiettyjä kulutusluottosopimuksia koskevista lisäsäännöistä Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 10.10.2014 Unkarin talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2014/72.

EKP:n lausunto Banca d’Italian päätöksentekoelinten jäseniin ja johtajiin sovellettavista intressiristiriitasäännöistä

EKP:n neuvosto antoi 13.10.2014 Italian hallinnon yksinkertaistamisesta ja julkishallinnosta vastaavan ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2014/73.

EKP:n lausunto taloudellisen toiminnan avoimuudesta, maksupalveluista ja sähköisestä rahasta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 14.10.2014 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2014/74.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän kannanotto Euroopan komission julkiseen kuulemiseen Eurooppa 2020 strategiasta

EKP:n neuvosto hyväksyi 6.10.2014 eurojärjestelmän kannanoton Euroopan komission julkiseen kuulemiseen Eurooppa 2020 ‑strategian väliarvioinnista. Eurojärjestelmän kannanoton mukaan strategiassa tulisi keskittyä vahvemmin kunnianhimoisiin rakenteellisiin uudistuksiin, jotta voidaan nopeuttaa potentiaalista kasvua ja saavuttaa korkea työllisyysaste. Lisäksi eurojärjestelmä toteaa jälleen, että rahaliitossa on erityisen tärkeää varmistaa, että työ- ja hyödykemarkkinat toimivat hyvin, finanssipolitiikka on kestävää ja rahoitusjärjestelmä vakavarainen. Eurojärjestelmän kannanotto julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Päätös Euroopan keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 17.9.2014 päätöksen Euroopan keskuspankin rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämisen toteuttamisesta (EKP/2014/39). Eriyttämisestä säädetään neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 artiklan 25 kohdassa 2, jonka mukaan EKP hoitaa valvontatehtävät erillään rahapolitiikkaan liittyvistä tehtävistään ja muista tehtävistään ja niihin vaikuttamatta. Päätös on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle