Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. október

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. október 17., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Piaci műveletek

Eszközalapú értékpapírok és fedezett kötvények vásárlását célzó programok

Az EKB 2014. október 2-án bejelentette az eszközalapú értékpapírokra és fedezett kötvényekre vonatkozó vásárlási programjainak operatív részleteit, amelyeket még ugyanazon a napon jóváhagyott a Kormányzótanács. A legalább kétéves időtartamú programok célja a monetáris politikai transzmisszió javítása és az euroövezeti gazdaság hitelellátásának támogatása. A 2014 utolsó negyedévében beinduló eszközvásárlásra az eurorendszer fedezeti keretrendszerében megállapított alkalmassági alapelveket alkalmazzák majd; a vásárlás október második felében, a fedezett kötvényekkel veszi kezdetét. A vonatkozó sajtóközlemény és az egyes programok részletes leírását tartalmazó két technikai melléklet az EKB weboldalán olvasható.

A monetáris politikai portfóliókkal kapcsolatos adatszolgáltatás

A Kormányzótanács annak érdekében, hogy létrehozza a monetáris célú értékpapír-portfóliók adatközzétételének átfogó módszertanát, és hogy az elsődleges piaci kibocsátás különféle kiegyenlítési gyakorlatait is figyelembe vegye, 2014. október 15-én úgy határozott, hogy heti gyakorisággal publikálja az eurorendszer összes monetáris politikai portfóliójának értékét. Ennek következtében az EKB weboldalán található „Nyílt piaci műveletek” oldal, valamint a heti pénzügyi kimutatás az egyes portfóliók összetétele mellett az aggregált értéket és a mozgásokat is kimutatja az előző heti helyzettel összehasonlítva. A korábbi fedezettkötvény-vásárlási programokra vonatkozó adatok napi gyakoriságú közzététele megszűnik. Az új adatszolgáltatási gyakorlat 2014. október 21-én veszi kezdetét.

A harmadik fedezettkötvény-vásárlási programról szóló EKB-határozat

A Kormányzótanács 2014. október 15-én elfogadta az EKB/2014/40 határozatot a harmadik fedezettkötvény-vásárlási program végrehajtásáról. A jogszabályban a 2014 októberétől induló program vételi tranzakcióira vonatkozó alkalmassági követelményeket és eljárásokat írják elő. A határozat az EKB weboldalán olvasható.

Fizetési rendszerek, piaci infrastruktúra

Egy értékpapír-elszámolási rendszer és kapcsolat eseti értékelése az ilyen rendszereknek az eurorendszer hitelműveleteiben történő használatára vonatkozó előírások tükrében

A Kormányzótanács 2014. október 9-én jóváhagyta a litván értékpapír-elszámolási rendszer (CSDL) értékelését és a CSDL-nek a Clearstream Banking S.A.-val való közvetlen kapcsolatát, továbbá elfogadhatónak nyilvánította őket az eurorendszer hitelműveleteiben való felhasználásra. Az elfogadható értékpapír-elszámolási rendszerek és kapcsolatok teljes listája az EKB weboldalán olvasható.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye a banki tevékenységek különválasztásáról és szabályozásáról Franciaországban

2014. szeptember 19-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/70 véleményt, amelyet a francia államháztartási és pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fogyasztói hitelszerződésekre vonatkozó éves teljes hiteldíjmutató közzétételéről Észtországban

2014. október 2-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/71 véleményt, amelyet az észt igazságügyi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye egyes fogyasztóihitel-szerződésekre vonatkozó további szabályokról Magyarországon

A Kormányzótanács 2014. október 10-én elfogadta a CON/2014/72 véleményt, amelyet a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a Banca d’Italia irányító szerveinek tagjaira és ügyvezetőire alkalmazott összeférhetetlenségi szabályokról

2014. október 13-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/73 véleményt, amelyet az olasz egyszerűsítési és közigazgatási miniszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a pénzügyi átláthatóságról, a fizetési szolgáltatásokról és az elektronikus pénzről Dániában

A Kormányzótanács 2014. október 14-én elfogadta a CON/2014/74 véleményt, amelyet a dán pénzügyi felügyelet felkérésére bocsátott ki.

Nemzetközi és európai együttműködés

Az eurorendszer hozzászólása az Európa 2020 stratégia időközi felülvizsgálatára vonatkozó, európai bizottsági nyilvános konzultációhoz

A Kormányzótanács 2014. október 6-án elfogadta az eurorendszernek az Európai Bizottság nyilvános konzultációjához való hozzászólását. A konzultáció tárgya az Európa 2020 stratégia időközi felülvizsgálata. Az eurorendszer hozzászólásában azon ambiciózus szerkezeti reformok középpontba állításáért emel hangot, amelyek célja a potenciális növekedés erősítése és a magas foglalkoztatottság megvalósítása. Emellett ismételten hangsúlyozza üzenetét, miszerint a monetáris unió szempontjából kiemelten fontos, hogy gondoskodjanak a jól működő munkaerő- és termékpiacokról, a fenntartható fiskális politikáról és a szilárd pénzügyi rendszerekről. Az eurorendszer hozzászólása hamarosan megjelenik az EKB weboldalán.

Bankfelügyelet

Határozat az Európai Központi Bank monetáris politikai és felügyeleti funkciói közötti elkülönítés végrehajtásáról

2014. szeptember 17-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/39 határozatot az Európai Központi Bank monetáris politikai és felügyeleti funkciói közötti elkülönítés végrehajtásáról. A szétválasztást az 1024/2013/EU tanácsi rendelet 25. cikk (2) bekezdése írja elő, amelynek értelmében az EKB-nak felügyeleti funkcióit monetáris politikai és egyéb feladatainak sérelme nélkül, illetve ezektől különválasztva kell ellátnia. A határozat az EKB weboldalán olvasható.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok