Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 17 octombrie 2014, ora 15:00 (ora Europei Centrale)

Operațiuni de piață

Programele de achiziţionare de titluri garantate cu active și de achiziţionare de obligaţiuni garantate

La data de 2 octombrie 2014, BCE a anunțat detaliile operaționale ale programelor sale de achiziţionare de titluri garantate cu active și de achiziţionare de obligaţiuni garantate, aprobate în aceeași zi de Consiliul guvernatorilor. Programele vor fi derulate pe o perioadă de cel puţin doi ani și vizează consolidarea mecanismului de transmisie a politicii monetare și sprijinirea activității de creditare a economiei zonei euro. Achizițiile de active, cărora li se vor aplica principiile de eligibilitate stabilite în cadrul de garantare al Eurosistemului, vor fi inițiate în trimestrul IV 2014, începând cu cele de obligaţiuni garantate în a doua jumătate a lunii octombrie. Comunicatul de presă pe această temă şi două anexe tehnice care prezintă informații detaliate cu privire la fiecare dintre aceste programe sunt disponibile pe website-ul BCE.

Raportarea cu privire la portofoliile de politică monetară

Pentru a institui o abordare globală cu privire la publicarea datelor referitoare la portofoliile de titluri deținute în scopuri de politică monetară și pentru a încorpora practicile diferite în materie de decontare a emisiunilor de pe piața primară, Consiliul guvernatorilor a decis, la data de 15 octombrie 2014, să publice cu o frecvență săptămânală valoarea tuturor portofoliilor deținute de Eurosistem în scopuri de politică monetară. Prin urmare, pe pagina „Open market operations” de pe website-ul BCE și în situațiile financiare săptămânale se vor prezenta valoarea agregată și variațiile în raport cu săptămâna anterioară, precum și repartizarea portofoliilor individuale. Se va renunța la publicarea zilnică a datelor privind programele anterioare de achiziționare de obligațiuni garantate. Noua practică în materie de raportare se va aplica începând cu 21 octombrie 2014.

Decizia BCE privind cel de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate

La data de 15 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/40 privind implementarea celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate. Această decizie stabilește criteriile de eligibilitate și procedurile aferente achizițiilor care urmează să fie derulate în cadrul acestui program începând cu luna octombrie 2014. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

Sisteme de plăți și infrastructura pieței

Evaluarea ad-hoc a unui sistem de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi a conexiunii aferente în raport cu standardele de utilizare a sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare în cadrul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului

La data de 9 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat evaluarea sistemului lituanian de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare (CSDL) și a conexiunii directe a acestuia cu Clearstream Banking S.A., considerându-le eligibile pentru utilizare în cadrul operațiunilor de creditare ale Eurosistemului. Listele complete ale sistemelor de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare și ale conexiunilor eligibile sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la separarea și reglementarea activităților bancare în Franța

La data de 19 septembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/70, la solicitarea ministrului finanțelor și conturilor publice din Franța.

Avizul BCE cu privire la publicarea dobânzii anuale efective pentru creditele de consum în Estonia

La data de 2 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/71, la solicitarea Ministerului Justiției din Estonia.

Avizul BCE cu privire la norme suplimentare aplicabile anumitor contracte de credit pentru consumatori în Ungaria

La data de 10 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/72, la solicitarea Ministerului Economiei Naționale din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la normele privind conflictul de interese aplicabile membrilor organelor de conducere și personalului de conducere din cadrul Banca d’Italia

La data de 13 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/73, la solicitarea ministrului italian responsabil de simplificare și administrație publică.

Avizul BCE cu privire la transparența financiară, serviciile de plată și moneda electronică în Danemarca

La data de 14 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/74, la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară din Danemarca.

Cooperarea la nivel internațional și european

Contribuția Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea de la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020

La data de 6 octombrie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat contribuția Eurosistemului la consultarea publică lansată de Comisia Europeană cu privire la evaluarea de la jumătatea perioadei a Strategiei Europa 2020. În contribuția sa, Eurosistemul face apel la un accent sporit pe reformele structurale ambițioase ce vizează consolidarea potențialului de creștere economică și obținerea unor rate ridicate ale ocupării forței de muncă și își reiterează mesajul potrivit căruia necesitatea asigurării bunei funcționări a pieței forței de muncă și a pieței de bunuri și servicii, sustenabilității politicilor fiscale și solidității sistemelor financiare prezintă o importanță deosebită pentru uniunea monetară. Contribuția Eurosistemului va fi publicată în curând pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară

Decizia privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene

La data de 17 septembrie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/39 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene. Această separare este impusă de articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului, care prevede că BCE trebuie să își îndeplinească atribuţiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Decizia este disponibilă pe website-ul BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media