SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2014

EMBARGO

KLAUSULERET TIL OFFENTLIGGØRELSE 17. oktober 2014 kl. 15.00 CET

Markedsoperationer

Programmer til opkøb af asset-backed securities og covered bonds

Den 2. oktober 2014 meddelte ECB de operationelle detaljer omkring programmerne til opkøb af asset-backed securities og covered bonds, og de blev godkendt samme dag af Styrelsesrådet. Programmerne vil løbe i mindst to år og har til formål at styrke transmissionen af pengepolitikken og understøtte kreditgivningen til euroområdets økonomi. Principperne for brugbarhed, der er fastlagt under Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse, vil gælde for køb af aktiver, der begynder i fjerde kvartal 2014, startende med covered bonds i anden halvdel af oktober. Pressemeddelelsen herom samt to tekniske bilag med uddybende information om hvert af programmerne findes på ECB's websted.

Rapportering om pengepolitiske porteføljer

Af hensyn til en samlet tilgang til offentliggørelsen af data om værdipapirbeholdninger, der holdes af pengepolitiske grunde, og de forskellige afviklingspraksis for udstedelse på det primære marked, besluttede Styrelsesrådet den 15. oktober 2014 at offentliggøre værdien af alle pengepolitiske porteføljer, der holdes af Eurosystemet, ugentligt. Som følge heraf vil siden "Open market operations" på ECB's websted samt "Weekly Financial Statement" vise den aggregerede værdi og bevægelserne i forhold til ugen før, samt en udspecificering af de enkelte porteføljer. Den daglige offentliggørelse af data om de tidligere programmer til opkøb af covered bonds ophører. Den nye rapporteringspraksis begynder den 21. oktober 2014.

ECB's afgørelse om gennemførelsen af det tredje program om køb af særligt dækkede obligationer

Den 15. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/40 om gennemførelsen af et tredje program om køb af særligt dækkede obligationer. Afgørelsen fastlægger brugbarhedskriterierne og procedurerne for købene, der vil finde sted under dette program fra oktober 2014 og fremefter. Afgørelsen kan ses på ECB’s websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Ad hoc-vurdering af et værdipapirafviklingssystem (SSS) og link i forhold til standarderne for brugen af SSS i Eurosystemets kreditoperationer

Den 9. oktober 2014 godkendte Styrelsesrådet vurderingen af det litauiske SSS (CSDL) og dets direkte link til Clearstream Banking A.S. som brugbart i Eurosystemets kreditoperationer. Den samlede fortegnelse over brugbare SSS og links findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om adskillelse og regulering af bankaktiviteter i Frankrig

Den 19. september 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/70 på anmodning af det franske ministerium for finanser og offentlige regnskaber.

ECB's udtalelse om offentliggørelsen af de årlige omkostninger i procent vedrørende forbrugerkreditaftaler i Estland

Den 2. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/71 på anmodning af det estiske justitsministerium.

ECB's udtalelse om yderligere regler for specifikke forbrugerlåneaftaler i Ungarn

Den 10. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/72 på anmodning af det ungarske ministerium for den nationale økonomi.

ECB's udtalelse om regler vedrørende interessekonflikter for medlemmerne af de besluttende organer og lederne i Banca d'Italia

Den 13. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/73 på anmodning af det italienske ministerium for forenkling og offentlig administration.

ECB's udtalelse om finansiel gennemsigtighed, betalingstjenester og elektroniske penge i Danmark

Den 14. oktober 2014 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2014/74 på anmodning af det danske finanstilsyn.

Internationalt og europæisk samarbejde

Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien

Den 6. oktober 2014 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om midtvejsevalueringen af Europa 2020-strategien. Ifølge Eurosystemets bidrag kræves der stærkere fokus på ambitiøse strukturelle reformer, der skal øge den potentielle vækst og skabe høje beskæftigelsesniveauer, og i bidraget gentages Eurosystemets udmelding om, at behovet for at sikre velfungerende arbejds- og produktmarkeder, en bæredygtig finanspolitik og sunde finansielle systemer, er særlig vigtigt for den monetære union. Eurosystemets bidrag vil snart blive offentliggjort på ECB’s websted.

Banktilsyn

Afgørelse om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion

Den 17. september 2014 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2014/39 om gennemførelsen af adskillelsen mellem Den Europæiske Centralbanks pengepolitiske funktion og tilsynsfunktion. Kravet om en sådan adskillelse fremgår af artikel 25, stk. 2, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013, hvori det bestemmes, at ECB skal udføre sine tilsynsopgaver uafhængigt, og uden at det berører dens pengepolitiske opgaver og andre opgaver. Afgørelsen kan ses på ECB’s websted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt