Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

Srpanj 2014.

EMBARGO

ZABRANA OBJAVE do 15.00 po srednjoeuropskom vremenu 18. srpnja 2014.

Gospodarske, monetarne i financijske prilike

Pridržavanje zabrana monetarnog financiranja i povlaštenog pristupa od strane središnjih banaka

U skladu s Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, kojim se ESB-u dodjeljuje zadaća praćenja pridržavaju li se središnje banke EU-a zabrana iz članaka 123. i 124. Ugovora te povezanih uredbi, Upravno je vijeće 2. srpnja 2014. odobrilo izvješće za 2013. Dodatne informacije o tome nalaze se u posebnom odjeljku Godišnjeg izvješća ESB-a za 2013. godinu, koje je 7. travnja 2014. objavljeno na mrežnim stranicama ESB-a.

Tržišne operacije

Dodatne pojedinosti o nizu ciljanih operacija dugoročnijeg financiranja najavljene su 5. lipnja 2014.

Upravno je vijeće 3. srpnja 2014. donijelo odluku o dodatnim tehničkim pojedinostima za niz ciljanih operacija dugoročnijeg financiranja koje su najavljene 5. lipnja 2014. Cilj je tih operacija poboljšati funkcioniranje transmisijskog mehanizma monetarne politike podrškom kreditiranju realnoga gospodarstva. Priopćenje za javnost u vezi s time možete pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Uključivanje kratkoročnih dužničkih instrumenata u okvir dodatnih kreditnih potraživanja

Upravno je vijeće 9. srpnja 2014. donijelo Smjernicu ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja i o izmjeni Smjernice ESB/2007/9. Ova Smjernica preinačuje Smjernicu ESB/2013/4 radi jasnoće i omogućuje uključenje određenih kratkoročnih dužničkih instrumenata u okvir dodatnih kreditnih potraživanja, a koje instrumente su izdala nefinancijska društva koja ne bi udovoljila kriterijima prihvatljivosti za utrživu imovinu Eurosustava, pod uvjetom da ispunjavanju više određenih kriterija. U tom smislu, Upravno je vijeće potvrdilo da je okvire dodatnih kreditnih potraživanja nacionalnih središnjih banaka moguće izmijeniti kako bi se prilagodili izdanjima koja te kriterije u potpunosti ispunjavaju. Smjernica ESB/2014/31 također odražava izlazak Portugala iz programa EU-a i MMF-a 30. lipnja 2014. S obzirom na preinačenje Smjernice ECB/2013/4, Upravno je vijeće donijelo Odluku ESB/2014/32 o stavljanju Odluka ESB/2013/22 i ESB/2013/36 izvan snage, koje je primjenjivalo u vezi sa Smjernicom ESB/2013/4. Ti pravni akti bit će objavljeni u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Razdoblja održavanja u 2015.

Upravno je vijeće 16. srpnja 2014. odobrilo okvirni raspored razdoblja održavanja pričuva u 2015., kao i izmjene rasporeda razdoblja održavanja pričuva u 2014., a koji je Upravno vijeće odobrilo 16. svibnja 2013. Priopćenje za javnost s tim u vezi, koje je dostupno na mrežnim stranicama ESB‑a, sadrži podrobnije informacije.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o mjerama koje prate Uredbu o SSM-u u Austriji

Upravno je vijeće 23. lipnja 2014. na zahtjev austrijskog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2014/43.

Mišljenje ESB-a o odgovornom kreditiranju u Mađarskoj

Upravno je vijeće 23. lipnja 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2014/44.

Mišljenje ESB-a o nebankarskim financijskim institucijama koje odobravaju zajmove potrošačima u Bugarskoj

Upravno je vijeće 24. lipnja 2014. na zahtjev središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) donijelo Mišljenje CON/2014/45.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnim papirima

Upravno je vijeće 24. lipnja 2014. na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća donijelo Mišljenje CON/2014/49. Mišljenje će uskoro biti objavljeno u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Mišljenje ESB-a o odboru za sistemske rizike u Luksemburgu

Upravno je vijeće 26. lipnja 2014. na zahtjev luksemburškog Ministarstva financija donijelo Mišljenje CON/2014/46.

Mišljenje ESB-a o statističkim izvještajnim zahtjevima u području statistike platnog prometa u Poljskoj

Upravno je vijeće 27. lipnja 2014. na zahtjev poljskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2014/47.

Mišljenje ESB-a o obradi, distribuciji i zaštiti novčanica i kovanica od krivotvorenja u Mađarskoj

Upravno je vijeće 27. lipnja 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2014/48.

Mišljenje ESB-a o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 974/98 u vezi s uvođenjem eura u Litvi i o prijedlogu Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2866/98 u pogledu stope konverzije eura za Litvu

Upravno je vijeće 8. srpnja 2014. na zahtjev Vijeća Europske Unije donijelo Mišljenje CON/2014/50. Mišljenje će uskoro biti objavljeno u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Mišljenje ESB-a o dobnoj granici guvernera i zamjenika guvernera središnje banke Banque de France i o trajanju njihovog mandata

Upravno je vijeće 8. srpnja 2014. na zahtjev francuskog Ministarstva gospodarstva i financija donijelo Mišljenje CON/2014/51.

Mišljenje ESB-a o pravnom okviru za kreditne institucije u Poljskoj

Upravno je vijeće 9. srpnja 2014. na zahtjev poljskog ministra financija donijelo Mišljenje CON/2014/52.

Mišljenje ESB-a o odobravanju platnih sustava na Malti

Upravno je vijeće 10. srpnja 2014. na zahtjev središnje banke Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta donijelo Mišljenje CON/2014/53.

Mišljenje ESB-a o pravilima koja uređuju savjetovanje s Europskom središnjom bankom u Slovačkoj

Upravno je vijeće 10. srpnja 2014. na zahtjev člana slovačkog parlamenta donijelo Mišljenje CON/2014/54.

Mišljenje ESB-a o reproduciranju euronovčanica i eurokovanica te novčanica i kovanica forinta u Mađarskoj

Upravno je vijeće 11. srpnja 2014. na zahtjev središnje banke Magyar Nemzeti Bank donijelo Mišljenje CON/2014/55.

Mišljenje ESB-a o nadležnosti za izdavanje kovanica na Cipru

Upravno je vijeće 16. srpnja 2014. na zahtjev ministra financija Republike Cipar donijelo Mišljenje CON/2014/56.

Statistika

Uredba ESB-a o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (ESB/2013/34)

Upravno je vijeće 8. srpnja 2014. donijelo Uredbu ESB/2014/30 o izmjeni Uredbe (EU) br. 1072/2013 o statistici kamatnih stopa koje primjenjuju monetarne financijske institucije (ESB/2013/34). Uredba usklađuje opseg ponovnih sporazuma o uvjetima kreditiranja u Uredbi (EU) br. 1072/2013 sa Smjernicom ESB/2014/15. Uredba će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Upravljanje ESB-om

Promjena učestalosti sastanaka u vezi s monetarnom politikom, novi raspored sastanaka Upravnog vijeća za 2015. i obveza redovnog objavljivanja prikaza rasprava u vezi s monetarnom politikom

Upravno je vijeće 3. srpnja 2014. odlučilo promijeniti učestalost svojih sastanaka u vezi s monetarnom politikom koji će se od 1. siječnja 2015. održavati u šestotjednim ciklusima. Razdoblje održavanja pričuva produžit će se na šest tjedana u skladu s novim rasporedom. Štoviše, Upravno vijeće namjerava redovno objavljivati prikaze sastanaka u vezi s monetarnom politikom od siječnja 2015. Priopćenje za javnost u vezi s time možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Upravno je vijeće 16. srpnja 2014. odobrilo novi raspored održavanja sastanaka u kalendarskoj godini 2015. Dodatne informacije možete pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka

Odluka ESB-a o dostavi nadzornih podataka ESB-u o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela

Upravno je vijeće 2. srpnja 2014. donijelo Odluku ESB/2014/29 o dostavi nadzornih podataka Europskoj središnjoj banci o kojima nadzirani subjekti izvješćuju nacionalna nadležna tijela sukladno Provedbenoj uredbi Komisije (EU) br. 680/2014. Odluka će biti objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB‑a.

Obrasci za sveobuhvatnu procjenu

Upravno je vijeće 16. srpnja 2014. odobrilo obrasce koji će se upotrebljavati za objavu rezultata sveobuhvatne procjene za svaku banku. Ti obrasci, zajedno s priopćenjem za javnost s tim u vezi, objavljeni su na mrežnim stranicama ESB-a 17. srpnja 2014.

Kontaktni podatci za medije