Menu

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntésen kívül)

2014. július

EMBARGO

NEM TOVÁBBÍTHATÓ 2014. július 18., közép-európai idő szerint 15.00 óráig

Gazdasági, monetáris és pénzügyi helyzet

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az Európai Központi Bank (EKB) feladata annak ellenőrzése, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. 2014. július 2-án az EKB Kormányzótanácsa jóváhagyta az erről szóló, a 2013-as évre vonatkozó jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB 2013-as Éves jelentésének külön fejezetében található. Az Éves jelentés 2014. április 7-én jelent meg az EKB weboldalán.

Piaci műveletek

További részletek a 2014. június 5-én bejelentett célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletsorozatról

A Kormányzótanács 2014. július 3-án további technikai részletekről döntött a 2014. június 5-én bejelentett több célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási művelettel (CHLRM, angol rövidítéssel TLTRO) kapcsolatban. E műveletek célja a reálgazdasági banki hitelezés támogatásán keresztül a monetáris politika transzmissziós mechanizmusának javítása. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

A rövid lejáratú adósságinstrumentumok bevonása a további hitelkövetelések keretrendszerébe

2014. július 9-én a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2014/31 iránymutatást az eurorendszer refinanszírozási műveleteivel és a fedezetek elfogadhatóságával kapcsolatos további átmeneti intézkedésekről, valamint az EKB/2007/9 iránymutatás módosításáról. Az iránymutatás egyértelműsíti az EKB/2013/4 iránymutatásban foglaltakat, továbbá lehetővé teszi a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott egyes olyan, rövid lejáratú adósságinstrumentumoknak a további hitelkövetelések keretrendszerébe történő bevonását, amelyek nem felelnének meg az eurorendszer forgalomképes eszközökre vonatkozó elfogadhatósági kritériumainak, feltéve, hogy több konkrét feltételt is kielégítenek. Ezzel kapcsolatban a Kormányzótanács megerősítette, hogy a nemzeti központi bankok további hitelköveteléseket érintő keretrendszerei módosíthatóak annak érdekében, hogy befogadhassák a minden feltételt teljesítő instrumentumokat. Az EKB/2014/31 iránymutatásban az is tükröződik, hogy 2014. június 30-án lezárult Portugália EU-/IMF-programja. Tekintettel az EKB/2013/4 iránymutatás átdolgozására, a Kormányzótanács elfogadta az EKB/2013/4 iránymutatással párhuzamosan hatályban lévő EKB/2013/22 és EKB/2013/36 határozatot hatályon kívül helyező EKB/2014/32 határozatot. Mindkét jogszabály az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán kerül közzétételre.

A 2015. évi tartalékolási időszakok

A Kormányzótanács 2014. július 16-án jóváhagyta a 2015. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptárát, valamint a 2014. évi tartalékolási periódusok Kormányzótanács által 2013. május 16-án jóváhagyott naptárának módosítását. Az ennek részleteit ismertető sajtóközlemény az EKB weboldalán elérhető.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

Az EKB véleménye az SSM-rendelethez kapcsolódó ausztriai intézkedésekről

2014. június 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/43 véleményt, amelyet az osztrák pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

Az EKB véleménye a magyarországi felelős hitelezési követelményekről

2014. június 23-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/44 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fogyasztói hitelt nyújtó bulgáriai nem banki pénzintézetekről

2014. június 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/45 véleményt, amelyet a Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentéséről és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet iránti javaslatról

2014. június 24-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/49 véleményt, amelyet az Európai Parlament és a Tanács felkérésére bocsátott ki. A vélemény hamarosan megjelenik mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában, mind az EKB weboldalán.

Az EKB véleménye a luxemburgi rendszerkockázati testületről

2014. június 26-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/46 véleményt, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a fizetési statisztikák terén alkalmazandó lengyelországi statisztikai adatszolgáltatási követelményekről

2014. június 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/47 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a bankjegyek és érmék magyarországi feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint azok hamisítás elleni védelméről

2014. június 27-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/48 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a 974/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletnek az euro Litvániában történő bevezetése tekintetében történő módosítására irányuló javaslatról, illetve a 2866/98/EK rendeletnek az euro litvániai átváltási árfolyama tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendelet iránti javaslatról

2014. július 8-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/50 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsának felkérésére bocsátott ki. A vélemény hamarosan megjelenik mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában, mind az EKB weboldalán.

Az EKB véleménye a Banque de France elnökére és alelnökeire vonatkozó korhatárról és hivatali idejükről

2014. július 8-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/51 véleményt, amelyet a francia gazdasági és pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a lengyel hitelintézetekre vonatkozó jogi keretről

2014. július 9-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/52 véleményt, amelyet a lengyel pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a máltai fizetési rendszerek jóváhagyásáról

2014. július 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/53 véleményt, amelyet a Central Bank of Malta felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye az EKB-val történő konzultációra vonatkozó szlovákiai szabályokról

2014. július 10-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/54 véleményt, amelyet egy szlovák parlamenti képviselő felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a forint- és eurobankjegyek és -érmék magyarországi utánzatáról

2014. július 11-én a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/55 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

Az EKB véleménye a ciprusi érmekibocsátásra vonatkozó hatáskörről

2014. július 16-án a Kormányzótanács elfogadta a CON/2014/56 véleményt, amelyet a Ciprusi Köztársaság pénzügyminiszterének felkérésére adott ki.

Statisztika

Az EKB rendelete a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról

A Kormányzótanács 2014. július 8-án elfogadta a monetáris pénzügyi intézmények által alkalmazott kamatlábakra vonatkozó statisztikákról szóló 1072/2013/EU rendelet (EKB/2013/34) módosításáról szóló EKB/2014/30 rendeletet. A rendelet összhangba hozza az 1072/2013/EU rendeletben foglalt újratárgyalt hitelek hatályát az EKB/2014/15 iránymutatással. A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Szervezetirányítási rendszer

A monetáris politikai ülések gyakoriságának változása, a Kormányzótanács 2015-ös ülésezési rendjének módosítása, valamint kötelezettségvállalás a monetáris politikai tanácskozások leírásának rendszeres közzététele iránt

2014. július 3-án a Kormányzótanács úgy határozott, hogy monetáris politikai üléseit 2015. január 1-től hathetenként tartja. Az új ülésezési rendhez igazodva a tartalékperiódusok időtartama is hat hétre nő. Emellett a testület tervei szerint 2015 januárjától rendszeresen nyilvánosságra hozza monetáris politikai üléseinek leírását. A vonatkozó sajtóközlemény az EKB weboldalán olvasható.

A Kormányzótanács 2014. július 16-án elfogadta a 2015. naptári évre vonatkozó módosított ülésezési rendet. Erről az EKB weboldalán közzétett vonatkozó sajtóközleményben található bővebb információ.

Bankfelügyelet

Az EKB határozata az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az EKB részére történő rendelkezésre bocsátásáról

A Kormányzótanács 2014. július 2-án elfogadta a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a felügyelt szervezetek által az illetékes nemzeti hatóságok részére szolgáltatott felügyeleti adatoknak az Európai Központi Bank részére történő rendelkezésre bocsátásáról szóló EKB/2014/29 határozatot, amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában és az EKB weboldalán jelenik meg.

Az átfogó értékeléshez használandó sablonok

A Kormányzótanács 2014. július 16-án jóváhagyta az átfogó értékelés eredményeinek bankonkénti bontásban történő közzétételére szolgáló sablonokat. Ezek és a hozzájuk kapcsolódó sajtóközlemény 2014. július 17-én jelent meg az EKB weboldalán.

Médiakapcsolatok