Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2014

EMBARGO

EMBARGO până la data de 18 iulie 2014, ora 15.00 (ora Europei Centrale)

Situaţia economică, monetară şi financiară

Respectarea de către băncile centrale a interdicţiilor privind finanţarea monetară şi accesul privilegiat

La data de 2 iulie 2014, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicţiilor menţionate la articolele 123 şi 124 din Tratat şi în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul pentru anul 2013. Informaţii suplimentare pe această temă au fost furnizate în cadrul unei secţiuni speciale a Raportului anual 2013 al BCE, care a fost publicat pe website-ul BCE la data de 7 aprilie 2014.

Operaţiuni de piaţă

Detalii suplimentare privind seriile de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung anunţate la data de 5 iunie 2014

La data de 3 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a stabilit detalii tehnice suplimentare pentru seriile de operaţiuni ţintite de refinanţare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO ) care au fost anunţate la data de 5 iunie 2014. Scopul operaţiunilor este de a consolida funcţionarea mecanismului de transmisie a politicii monetare prin sprijinirea activităţii de creditare a economiei reale. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Includerea instrumentelor de natura datoriei pe termen scurt în cadrul pentru creanţe suplimentare de natura creditelor

La data de 9 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operaţiunile de refinanţare din Eurosistem şi eligibilitatea colateralului şi de modificare a Orientării BCE/2007/9. Noua orientare reformează, din motive de claritate, Orientarea BCE/2013/4 şi permite includerea, în cadrul pentru creanţe suplimentare de natura creditelor, a anumitor instrumente de natura datoriei pe termen scurt emise de societăţi nefinanciare, care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Eurosistemului aplicabile activelor tranzacţionabile, cu condiţia ca acestea să respecte o serie de criterii specifice. În acest sens, Consiliul guvernatorilor a confirmat posibilitatea modificării cadrelor pentru creanţe suplimentare de natura creditelor ale băncilor centrale naţionale în vederea integrării emisiunilor care îndeplinesc toate cerinţele. Orientarea BCE/2014/31 reflectă, de asemenea, ieşirea Portugaliei din programul UE/FMI la data de 30 iunie 2014. În vederea reformării Orientării BCE/2013/4, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/32 de abrogare a Deciziilor BCE/2013/22 şi BCE/2013/36, care se aplicau în coroborare cu Orientarea BCE/2013/4. Aceste acte juridice vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Perioade de aplicare în anul 2015

La data de 16 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul orientativ pentru perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii în anul 2015, precum şi modificarea calendarului pentru anul 2014, aprobat de Consiliul guvernatorilor la data de 16 mai 2013. Detalii sunt oferite într-un comunicat de presă pe această temă, care este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la măsurile care însoţesc Regulamentul privind MUS în Austria

La data de 23 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/43, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Austria.

Avizul BCE cu privire la cerinţe privind acordarea de împrumuturi în mod responsabil în Ungaria

La data de 23 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/44, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la instituţiile financiare nebancare care acordă împrumuturi consumatorilor în Bulgaria

La data de 24 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/45, la solicitarea Българска народна банка (Banca Naţională a Bulgariei).

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare

La data de 24 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/49, la solicitarea Parlamentului European şi a Consiliului. Avizul va fi publicat în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Avizul BCE cu privire la un comitet privind riscul sistemic în Luxemburg

La data de 26 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/46, la solicitarea Ministerului Finanţelor din Luxemburg.

Avizul BCE cu privire la cerinţele de raportare statistică în domeniul statisticilor privind plăţile în Polonia

La data de 27 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/47, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la procesarea, distribuirea şi protecţia împotriva contrafacerii a bancnotelor şi monedelor metalice în Ungaria

La data de 27 iunie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/48, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 974/98 în ceea ce priveşte introducerea euro în Lituania şi cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2866/98 în ceea ce priveşte rata de conversie a monedei euro pentru Lituania

La data de 8 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/50, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene. Avizul va fi publicat în scurt timp în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Aviz cu privire la durata mandatului şi limita de vârstă aplicabilă guvernatorului şi viceguvernatorilor Banque de France

La data de 8 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/51, la solicitarea Ministerului finanţelor şi afacerilor economice din Franţa.

Avizul BCE cu privire la cadrul juridic pentru instituţiile de credit din Polonia

La data de 9 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/52, la solicitarea ministrului finanţelor din Polonia.

Avizul BCE cu privire la autorizarea sistemelor de plăţi în Malta

La data de 10 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/53, la solicitarea Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Avizul BCE cu privire la normele privind consultarea Băncii Centrale Europene în Slovacia

La data de 10 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/54, la solicitarea unui membru al Parlamentului slovac.

Avizul BCE cu privire la reproducerea bancnotelor şi monedelor metalice forint şi euro în Ungaria

La data de 11 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/55, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la competenţa de a emite monede metalice în Cipru

La data de 16 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2014/56, la solicitarea ministrului finanţelor din Republica Cipru.

Statistică

Regulamentul BCE de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34)

La data de 8 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2014/30 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1072/2013 privind statisticile referitoare la ratele dobânzii practicate de instituțiile financiare monetare (BCE/2013/34). Regulamentul aliniază domeniul de aplicare a creditelor renegociate din Regulamentul (UE) nr. 1072/2013 cu cel prevăzut de Orientarea BCE/2014/15. Regulamentul va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Guvernanţa corporativă

Modificarea frecvenţei şedinţelor privind politica monetară, calendarul revizuit al şedinţelor Consiliului guvernatorilor în anul 2015 şi angajamentul referitor la publicarea unor dări de seamă periodice cu privire la discuţiile în materie de politică monetară

La data de 3 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice frecvenţa şedinţelor privind politica monetară, introducând un ciclu de şase săptămâni începând cu 1 ianuarie 2015. Durata perioadelor de aplicare a rezervelor minime obligatorii va fi extinsă la şase săptămâni pentru a corespunde noului calendar. De asemenea, Consiliul guvernatorilor intenţionează să publice dări de seamă periodice referitoare la şedinţele privind politica monetară începând cu luna ianuarie 2015. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. La data de 16 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul revizuit al şedinţelor sale pentru anul calendaristic 2015. Informaţii suplimentare pot fi găsite într-un comunicat de presă pe această temă, care este disponibil pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară

Decizia BCE privind transmiterea către BCE de date de supraveghere raportate autorităţilor naţionale competente

La data de 2 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2014/29 privind transmiterea către Banca Centrală Europeană de date de supraveghere raportate autorităţilor naţionale competente de către entităţile supravegheate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei. Decizia va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

Modelele pentru evaluarea cuprinzătoare

La data de 16 iulie 2014, Consiliul guvernatorilor a aprobat modelele ( templates) care vor fi utilizate pentru publicarea rezultatelor evaluării cuprinzătoare pentru fiecare bancă. Aceste modele, însoţite de un comunicat de presă pe aceeaşi temă, au fost publicate pe website-ul BCE la data de 17 iulie 2014.

Contacte media