Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Fabio Panetta
Member of the ECB's Executive Board
Valdis Dombrovskis
Executive Vice-President of the European Commission
  • ECB:S BLOGG

Varför Europa behöver en digital euro

28 juni 2023

Inlägg av Fabio Panetta, ledamot i ECB:s direktion, och Valdis Dombrovskis, Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande

Den digitala euron är ett nödvändigt steg för att säkerställa att vårt monetära system håller jämna steg med den digitala utvecklingen. Den kommer att vara allmänt tillgänglig, lättanvänd och samtidigt skydda integriteten – precis som kontanter.

Vår värld håller på att förändras. Digitaliseringen har förändrat samhället på ett sätt som hade varit svårt att föreställa sig för bara tio år sedan. Den leder även till förändrade betalningsmönster: människor vill allt oftare betala digitalt. Covid-19-pandemin har påskyndat denna förändring.

Centralbanker världen över arbetar nu för att komplettera de offentliga pengar de i nuläget tillhandahåller – kontanter – med en digital version: digitala centralbankspengar. I euroområdet skulle den digitala euron utgöra en digital betalningslösning som är tillgänglig för alla, överallt, kostnadsfritt.

Kontanter är fortfarande viktiga: det är alltjämt det betalsätt som föredras vid mindre betalningar i butik och vid transaktioner mellan personer. De flesta i euroområdet vill fortfarande ha möjlighet att betala med sedlar och mynt. Därför är Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken (ECB) fast beslutna att se till att kontanter förblir fullt accepterade och tillgängliga i samtliga 20 euroländer.

Men faktum är att kontantbetalningar används allt mindre i många delar av världen, även i Europa. I takt med att vi går mot en verklig digital ekonomi är nästa logiska steg att anpassa kontanter så att de återspeglar den digitala tidsåldern.

Båda alternativen – euro som kontanter och euro i digital form – skulle innebära att alla kan välja hur de ska betala och att ingen hamnar på efterkälken vid digitaliseringen av betalningar. Framför allt skulle det ge européer möjlighet att betala digitalt i hela euroområdet, från Dublin till Nicosia och från Lissabon till Helsingfors.

För konsumenter skulle den digitala euron medföra många praktiska fördelar. Den skulle vara lättanvänd och kostnadsfri. Oavsett var människor befinner sig i euroområdet skulle de kunna betala alla gratis med digitala euro, t.ex. via en digital plånbok i telefonen. De skulle inte ens behöva göra betalningar online, utan även kunna betala offline.

Integritetsskyddet är en viktig del av den digitala euron. ECB skulle inte se användarnas personuppgifter eller betalningsmönster. Offline-funktionaliteten skulle också medföra ett högre dataskydd än andra befintliga digitala betalningsmetoder.

En digital euro skulle även leda till lägre betalningsrelaterade avgifter för konsumenter eftersom den stimulerar konkurrensen i Europa. I nuläget hanterar några få globala företag två tredjedelar av Europas digitala massbetalningar. Med ökad konkurrens skulle kunder och handlare få billigare tjänster.

För banker och andra betaltjänstleverantörer skulle den digitala euron fungera som en språngbräda för att utveckla nya alleuropeiska betal- och finanstjänster, stimulera innovation och göra det lättare att konkurrera med stora, icke-europeiska finans- och teknikföretag. Den digitala euron skulle omfatta skyddsmekanismer, t.ex. begränsningar av det belopp som människor kan inneha, för att undvika betydande utflöden av bankinlåning. Men användare som vill betala mer än den fastställda gränsen skulle kunna göra det genom att koppla sin digitala plånbok till sitt bankkonto.

Det finns också stora strategiska fördelar med en digital euro. Som världens största inre marknad har Europa inte råd att inta en passiv linje när andra jurisdiktioner fortsätter framåt. Om det skulle bli tillåtet att i större utsträckning använda andra digitala centralbanksvalutor för gränsöverskridande betalningar, riskerar vi att euron – i nuläget världens näst viktigaste valuta efter US-dollarn – blir mindre attraktiv. Euron skulle också kunna bli mer utsatt för konkurrens från alternativ som globala stablecoins. Detta skulle i förlängningen kunna äventyra vår monetära suveränitet och stabiliteten i den europeiska finanssektorn.

En digital euro skulle också öka det europeiska betalningssystemets integritet och säkerhet i ett läge då växande geopolitiska spänningar gör oss mer sårbara för angrepp mot vår kritiska infrastruktur. Genom att förlita sig på europeisk infrastruktur skulle systemet vara bättre rustat att stå emot störningar, inbegripet cyberattacker och strömavbrott.

Vi är fortfarande bara i början av detta nya, spännande projekt. Europeiska kommissionen lägger idag fram sitt lagförslag. Nu i höst slutför ECB sin utredningsfas om utformningen och distributionen av den digitala euron. Därefter kommer beslut att fattas om en förberedelsefas ska inledas för att undersöka hur den nya digitala valutan kan utvecklas och testas.

Centralbankspengar stärker vårt förtroende för alla former av pengar samt stabiliteten och motståndskraften i vårt betalningssystem. Centralbankspengar är ankaret för Europas finansiella system och monetära union. En digital euro skulle fortfarande utgöra centralbankspengar eftersom en euro, oavsett form – kontant eller digital – är och förblir en euro.

Vårt monetära system, med vår gemensamma valuta i centrum, behöver hålla jämna steg med den digitala utvecklingen. Vi är fast beslutna att se till att så sker.

Blogginlägget har publicerats som debattartikel i flera europeiska tidningar.