Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
Fabio Panetta
Member of the ECB's Executive Board
Valdis Dombrovskis
Executive Vice-President of the European Commission
  • EKP BLOGI

Miks vajab Euroopa digitaalset eurot?

28. juuni 2023

EKP juhatuse liige Fabio Panetta ja Euroopa Komisjoni majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis

Digitaalne euro on vajalik etapp tagamaks, et meie rahasüsteem suudab digitaalvaldkonna progressiga sammu pidada. Samamoodi kui sularaha, on see laialdaselt kättesaadav ja hõlpsasti kasutatav, säilitades samal ajal kasutajate privaatsuse.

Meie maailm on muutumises. Digiteerimine on ühiskonda ümber kujundanud moel, mida olnuks keeruline ette näha isegi veel kümme aastat tagasi. Samuti muudab see maksete tegemise viisi: üha enam eelistatakse teha makseid digitaalselt. COVID-19 pandeemia on seda protsessi kiirendanud.

Keskpangad kogu maailmas töötavad nüüd selle nimel, et täiendada praegu kättesaadavat avaliku sektori raha – sularaha – digitaalse versiooniga, milleks on keskpanga digiraha. Euroalal pakuks digitaalne euro digitaalset makselahendust, mis oleks kõigile kõikjal tasuta kättesaadav.

Sularaha on aga endiselt oluline: see on jätkuvalt eelistatud viis teha väikemakseid müügikohtades ja ka isikutevahelisi makseid. Enamik euroala riikide elanikke soovib säilitada võimaluse tasuda ostude eest pangatähtede ja müntidega. Seepärast on Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskpank (EKP) täielikult pühendunud sellele, et sularaha oleks kõigis 20 euroala riigis edaspidigi täiel määral aktsepteeritav ja kättesaadav maksevahend.

Samal ajal aga tuleb tunnistada, et sularaha kasutamine maksevahendina väheneb mitmel pool maailmas, sealhulgas Euroopas. Tõelise digimajanduse poole liikudes on järgmine loogiline samm ka sularaha kohandamine digiajastuga.

Mõlema võimaluse – sularaha- ja digitaalse euro kättesaadavus tagaks makseviisi valikul vabaduse ja ei jätaks maksete digiteerimisel kedagi kõrvale. Oluline on, et see annaks eurooplastele võimaluse maksta digitaalselt kogu euroalal, Dublinist Nikosiani ja Lissabonist Helsingini.

Digitaalne euro annaks tarbijatele palju praktilisi eeliseid. Selle kasutamine oleks lihtne ja tasuta. Olenemata asukohast euroalal saaksid inimesed arveldada omavahel digitaalse euroga, kasutades näiteks nutitelefonis olevat digirahakotti. Makseid saaks teha nii veebis kui ka võrguväliselt.

Privaatsuse kaitse on digitaalse euro oluline aspekt. EKP-le ei oleks kättesaadavad ei kasutajate isikuandmed ega teave nende makseharjumuste kohta. Võrguvälise kasutamise võimalus tagaks ka parema andmekaitse kui mis tahes muude praegu kättesaadavate digimaksemeetodite puhul.

Digitaalne euro vähendaks kasutajate jaoks ka maksetega seotud tasusid, ergutades konkurentsi Euroopas. Praegu töötlevad vaid üksikud üleilmsed ettevõtted kahte kolmandikku Euroopa digitaalsetest jaemaksetest. Suurema konkurentsi keskkond võimaldaks soodsamaid teenuseid nii tarbijatele kui ka kaupmeestele.

Pankade ja teiste makseteenuse pakkujate jaoks toimiks digitaalne euro hüppelauana uute üleeuroopaliste makse- ja finantsteenuste väljatöötamisel, soodustades innovatsiooni ja hõlbustades konkurentsi suurte väljaspool Euroopat tegutsevate finants- ja tehnoloogiaettevõtetega. See hõlmaks kaitsemeetmeid, näiteks piiranguid eraisikute hoitavatele summadele, et vältida pangahoiuste märkimisväärset väljavoolu. Kasutajad, kes soovivad teha piirmäära ületavaid makseid, saaksid seda teha, sidudes oma digirahakoti oma pangakontoga.

Digitaalse euro kasutuselevõtul on ka olulised strateegilised eelised. Maailma suurima ühtse turuna ei saa Euroopa jääda passiivseks, samal ajal kui teised jurisdiktsioonid liiguvad edasi. Kui piiriülestes maksetes oleks lubatud laialdasemalt kasutada muude keskpankade digivääringuid, võib see vähendada euro, praegu maailmas USA dollari järel tähtsuselt teise valuuta atraktiivsust. Eurot võib ohustada ka konkurents, mida pakuvad sellised alternatiivsed lahendused nagu näiteks üleilmne stabiilne krüptovara. Kokkuvõttes võib see ohustada meie rahapoliitilist suveräänsust ja Euroopa finantssektori stabiilsust.

Digitaalne euro suurendaks ka Euroopa maksesüsteemi usaldusväärsust ja turvalisust ajal, mil süvenevad geopoliitilised pinged muudavad meid olulise infrastruktuuri vastu suunatud rünnakute suhtes haavatavamaks. Tänu Euroopa taristule oleks maksesüsteem paremini ette valmistatud toimetulekuks mitmesuguste tehniliste häiretega, sealhulgas küberrünnete ja elektrikatkestustega.

Praegu seisame alles selle paljutõotava projekti lävepakul. Euroopa Komisjon esitab täna oma õigusakti ettepaneku. EKPs jõuab sügisel lõpule digitaalse euro kavandamist ja sellele juurdepääsu võimaldamist käsitlev uurimisetapp. Seejärel otsustab EKP, kas algatada ettevalmistusetapp uue digivääringu väljatöötamiseks ja katsetamiseks.

Keskpangaraha aitab säilitada kõigi rahavormide usaldusväärsuse ning toetab meie maksesüsteemi stabiilsust ja vastupidavust. See on Euroopa finantssüsteemi ja rahaliidu vundament. Digitaalne euro kaitseks keskpangaraha rolli, sest olenemata sellest, kas tegu on sularaha või digitaalse euroga, jääb euro vääringuna alati samaks.

Meie rahasüsteem, mille keskmes on meie ühisraha, peab digitaalvaldkonna progressiga sammu pidama. Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et see saaks teoks.

Blogipostitus on avaldatud arvamusartiklina mitmes Euroopa ajalehes.