Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Fabio Panetta
Member of the ECB's Executive Board
  • ECB BLOGG

Pengar i den digitala eran

Blogginlägg av Fabio Panetta, ledamot av ECB:s direktion

Frankfurt am Main,
2 december 2020

Redan för de gamla grekerna var pengar i stort sett samma sak som kontanter. Med mynt, och senare med sedlar, fick människor ett effektivt och allmänt accepterat betalningsmedel för dagliga transaktioner.

Under de senaste åren har emellertid den digitala revolutionen fått människor att ändra sina betalningsvanor – att blippa ett kort, använda en smarttelefon eller smartwatch för betalningar har blivit allt vanligare.

En ny undersökning om konsumenters betalningsvanor i euroområdet (SPACE), genomförd av Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna, visar att nästan hälften av alla vuxna i euroområdet föredrar att betala digitalt och att denna trend tycks ha förstärkts under Corona pandemin (covid-19). Kontanter är fortfarande det vanligaste betalningsmedlet mellan människor men trenden är nedåtgående. Kort- och e-betalningar är de mest vanligt förekommande betalningsmetoderna för distansköp och autogiro och överföringar de vanligaste för att betala räkningar.

Dessa motstridiga resultat visar att inget betalningsmedel i dagsläget uppfyller samtliga användarbehov. Detta understryker hur viktigt det är att ge människor valmöjligheter för betalningar utan att göra avkall på snabba, säkra, kostnadseffektiva och användarvänliga betalningslösningar. Kontanter och digitala pengar kan faktiskt ses som komplement till varandra: att båda finns samtidigt ger större valmöjligheter, underlättar tillgången till betalningssätt för alla grupper i samhället, säkerställer en hög grad av inkludering och säkrar betalflödet.

Digitala pengar går hand i hand med digitaliseringen i ekonomin, stöder e-handelns utveckling, uppkopplad livsstil samt människors behov av omedelbar och friktionsfri integration mellan betalningar och digitala tjänster.

Men även om digitala betalningar har utformats för att vara så säkra som möjligt är de känsliga för störningar, t.ex. strömavbrott, cyberhot och tekniska problem. I sådana lägen kan kontantbetalningar säkra betalflödet tack vare sina unika egenskaper, dvs. som viktig säkerhetsspärr och som pålitlig värdebevarare. Vår undersökning visar att 34 procent av alla invånare i euroområdet håller extra kontantreserver hemma som säkerhet.

Kontanter är dessutom inkluderande. Ett orosmoment vad gäller digitala betalningar är att om de skulle bli norm så kan detta leda till att människor inte längre vill eller kan, t.ex. av privata skäl, använda sådana tjänster och då löpa risk att utestängas från ekonomin. Vår betalningsundersökning visar att kontanter regelbundet används av invånare i alla åldrar, utbildningsnivåer och inkomstgrupper. Kontanter är också viktiga för social inkludering av svagare medborgare som eventuellt inte har något bankkonto eller saknar nödvändiga digitala färdigheter. Detta understryker hur viktigt det är att se till att konjunkturcykeln fungerar, att det är lätt att få tillgång till kontanter samt att kontanter accepteras vid försäljningsställen. Vi håller alltså fast vid vårt åtagande att kontanter ska förbli lättåtkomliga och accepterade i hela euroområdet.

Samtidigt är det så att när konsumenter och privata pengar blir alltmer digitala behöver statliga pengar också nyskapas så att den allmännytta de skapar är fullt ut tillgänglig i den digitala eran. Vi bör således vara redo att ge ut en digital motsvarighet till sedlar om behovet skulle uppstå. En digital euro skulle komplettera kontanter och tillsammans skulle de ge tillgång till enkla och kostnadsfria betalningssätt. En digital euro skulle också utformas skulle också utforma att vara kompatibel med privata betalningslösningar, underlätta heltäckande europeiska lösningar och tilläggstjänster för konsumenter. Skydd av personuppgifter skulle vara en nyckelprioritet så att den digitala euron kan hjälpa till att upprätthålla förtroendet för betalningar i den digitala tidsperioden. Som del av vårt offentliga samråd om en digital euro uppmanar vi alla som vill att kontakta oss med feedback – det hjälper oss att bättre förstå användarnas behov och önskemål.

Digitalisering har potential att revolutionera betalningar. Det är dock viktigt att europeiska hushåll och företag fortfarande har ett val. Vi arbetar därför för att se till att en allmän, enkel, kostnadsfri och säker option under alla förhållanden förblir tillgänglig.