Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Fabio Panetta
Member of the ECB's Executive Board
  • BLOG ECB

Peniaze v digitálnom veku

Blogový príspevok Fabia Panettu, člena Výkonnej rady ECB

Frankfurt nad Mohanom 2. decembra 2020

Už od čias starovekého Grécka sú peniaze prakticky synonymom hotovosti: mince a neskôr zavedené bankovky sú pre nás v každodenných transakciách efektívnym a všeobecne akceptovaným platobným prostriedkom.

V posledných rokoch však ľudia v dôsledku digitálnej revolúcie výrazne menia svoje platobné zvyklosti a čoraz bežnejšie sú platby kartou, telefónom či smart hodinkami.

Z nedávnej štúdie platobných zvyklostí spotrebiteľov v eurozóne (SPACE) uskutočnenej Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami vyplýva, že takmer polovica dospelej populácie v krajinách eurozóny v súčasnosti uprednostňuje digitálny spôsob platieb, pričom tento trend sa počas pandémie koronavírusu (COVID-19) podľa všetkého ešte zrýchlil. Hotovosť je síce stále najpoužívanejším platobným prostriedkom pri osobne vykonávaných transakciách, no jej podiel klesá. Pri nákupoch na diaľku sú preferovaným platobným prostriedkom karty a elektronické platobné riešenia. Faktúry zasa ľudia najčastejšie platia inkasom alebo úhradou.

Z týchto protichodných zistení vyplýva, že potrebám spotrebiteľov v plnej miere nevyhovuje ani jeden z platobných prostriedkov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii. To zdôrazňuje, aké dôležité je ponechať ľuďom pri platbách aj naďalej možnosť výberu, a zároveň zabezpečiť, aby sa platby dali uskutočňovať rýchlo, bezpečne, lacno a jednoducho. Hotovosť a digitálne peniaze možno v skutočnosti vnímať ako navzájom sa dopĺňajúce platobné prostriedky: ich kombinácia ponúka viac možností a ľahší prístup k jednoduchým spôsobom platieb pre všetky skupiny spoločnosti, pričom zabezpečuje vysoký stupeň inklúzie a odolnosti platobného styku.

Digitálne peniaze idú ruka v ruke s digitalizáciou hospodárstva: podporujú rast elektronického obchodu a prepojený životný štýl a zároveň uspokojujú dopyt ľudí po bezprostrednosti a bezproblémovej integrácii platieb s digitálnymi službami.

Aj pri zabezpečení čo najvyššej odolnosti však digitálne platby budú aj naďalej vystavené riziku narušenia, napríklad v dôsledku výpadku elektriny, kybernetických hrozieb alebo technických porúch. V takých situáciách môže hotovosť zvýšiť odolnosť platobného styku: vďaka svojim jedinečným vlastnostiam je dôležitým záložným riešením a dôveryhodným uchovávateľom hodnoty. Podľa nášho prieskumu platobných zvyklostí má 34 % občanov eurozóny z preventívnych dôvodov doma uloženú rezervu hotovosti.

Hotovosť je okrem iného inkluzívna. Digitálne platby sa totiž spájajú s obavou, že ak sa stanú normou, tak občania bez možnosti alebo ochoty používať tieto služby (napríklad pre obavy zo straty súkromia) riskujú vylúčenie z hospodárstva. Prieskum platobných zvyklostí ukázal, že hotovosť pravidelne používajú občania všetkých vekových a príjmových kategórií i úrovní vzdelania. Zásadný význam hotovosti okrem toho spočíva v tom, že zabezpečuje inklúziu sociálne slabších občanov, ktorí možno nemajú bankový účet alebo potrebné digitálne zručnosti. To zdôrazňuje potrebu zabezpečovať hladké fungovanie hotovostného cyklu vrátane jednoduchého prístupu k hotovosti a jej akceptácie na predajných miestach. Zostávame preto pevne odhodlaní aj naďalej zabezpečovať všeobecnú dostupnosť a akceptáciu hotovosti v celej eurozóne.

V čase prechodu spotrebiteľov a súkromných peňažných prostriedkov na digitálne riešenia je potrebné pretvoriť aj peniaze centrálnej banky, aby boli ako verejný statok naďalej plne dostupné aj v digitálnom veku. V prípade potreby preto musíme byť pripravení vydať digitálny ekvivalent bankoviek. Digitálne euro by bolo doplnkom hotovosti a spolu by umožňovali jednoduchú, beznákladovú realizáciu platieb. Digitálne euro by bolo navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné so súkromnými platobnými riešeniami a umožňovalo tak poskytovať spotrebiteľom celoeurópske riešenia a dodatočné služby. Jednou z priorít zároveň bude ochrana súkromia, aby digitálne euro mohlo prispievať k zachovávaniu dôvery v platby v digitálnom veku. Zaujíma nás však, aké potreby a obavy majú koncoví používatelia v súvislosti s digitálnym eurom. Svoje pripomienky nám všetky zainteresované strany môžu predložiť v rámci prebiehajúcej verejnej konzultácie.

Digitalizácia má potenciál viesť k revolučným zmenám v platobnom styku. Je však dôležité, aby európske domácnosti a podniky mali aj naďalej možnosť výberu. Preto pracujeme na tom, aby bol za každých okolností aj naďalej k dispozícii verejne dostupný, jednoduchý, beznákladový a bezpečný platobný prostriedok.