Menu

Pitanja i odgovori o preispitivanju strategije

Što je preispitivanje strategije?

Svakom gospodarstvu potrebna je sigurna i stabilna valuta. Glavna zadaća ESB‑a kao središnje banke koja se brine za euro jest održavati stabilnost cijena u europodručju.

U donošenju odluka o monetarnoj politici ESB polazi od svoje strategije monetarne politike, kojom su određeni okvir, pristupi i usmjerenja potrebni za ostvarenje našeg cilja. Želimo biti sigurni da strategija odgovara svrsi i doprinosi ostvarenju naše glavne zadaće, odnosno očuvanju stabilnosti cijena. Zato je ESB zajedno s 19 nacionalnih središnjih banaka europodručja započeo preispitivanje svoje strategije. Ne preispitujemo što radimo, već kako radimo.

Usredotočeni smo na sljedeće:

  • što je točno za nas »stabilnost cijena«, odnosno koja je stopa inflacije naš cilj
  • način na koji analiziramo gospodarstvo kako bismo na vrijeme mogli uočiti rizike za stabilnost cijena te razumjeti kako naše odluke utječu na dionike, kao što su potrošači, poduzeća, tržišta i banke
  • utjecaj koji pitanja kao što su zaposlenost, društvena uključenost, klimatske promjene i financijska stabilnost imaju na ostvarenje naše glavne zadaće
  • instrumente monetarne politike kojima se koristimo, uključujući kamatne stope i kupnju vrijednosnih papira
  • način na koji se povezujemo i komuniciramo s vama zato što je euro javno dobro i želimo da svi građani razumiju naše odluke i glavnu zadaću.

Zašto ESB sada preispituje svoju strategiju?

Od našeg posljednjeg preispitivanja strategije 2003. godine u gospodarstvu je došlo do temeljitih promjena. Usporavanje rasta i naslijeđe financijske krize prouzročili su smanjenje kamatnih stopa te time ESB-u i drugim središnjim bankama otežali ublažavanje monetarne politike u razdobljima sporog gospodarskog rasta. Zato smo i proširili svoj skup instrumenata. Istodobno, promjene kao što su globalizacija, digitalizacija, starenje stanovništva i klimatske promjene gospodarstvu su donijele nove izazove. Želimo da naša strategija monetarne politike bude što učinkovitija u takvom okružju punom promjena i izazova, sada i u budućnosti.

Na preispitivanje nas je potaknulo nekoliko čimbenika.

Dosad najniže razine kamatnih stopa. Kamatne stope niske su iz nekoliko razloga: gospodarski rast sve je sporiji, u većini razvijenih gospodarstava sporiji je i rast proizvodnosti, odnosno učinkovitosti rada, a stanovništvo stari. Posljedica usporavanja proizvodnosti i pada broja aktivnog stanovništva niske su razine kamatnih stopa. Stanovništvo koje stari više štedi, zbog čega kamatne stope postaju još niže.

Ograničena mogućnost smanjenja kamatnih stopa. Središnje banke obično povećaju kamatne stope kada je inflacija previsoka. Kada je inflacija preniska, kamatne stope smanjuju se kako bi se potaknula gospodarska aktivnost. Trenutačne su kamatne stope blizu nuli ili negativne, zbog čega je ESB-u i drugim središnjim bankama tijekom razdoblja sporog rasta i niske inflacije teško smanjiti stope na način na koji to obično čine. S obzirom na to uvedeni su novi instrumenti – nestandardne mjere monetarne politike, npr. programi kupnje vrijednosnih papira – kako bi se osigurala stabilnost cijena.

Klimatske promjene, kontinuirana globalizacija, ubrzana digitalizacija i promjene financijskih struktura. Ti trendovi mogu imati neočekivane učinke na svijet, na način funkcioniranja gospodarstva te na našu monetarnu politiku.

Kakav je vremenski raspored preispitivanja strategije?

Započeli smo preispitivanje strategije 23. siječnja 2020. Završetak preispitivanja odgođen je s kraja 2020. na drugu polovicu 2021. zbog pandemije koronavirusa.

Kako mogu iznijeti svoje mišljenje?

U sklopu preispitivanja strategije prikupljamo mišljenja različitih dionika. Želimo bolje razumjeti što građani očekuju i što ih zabrinjava kako bismo na najbolji način mogli ostvariti svoju glavnu zadaću očuvanja stabilnosti cijena.

Građani europodručja imali su priliku iznijeti svoje mišljenje na portalu »ESB vas sluša« do kraja listopada 2020. Sažetak svih dobivenih primjedbi objavit ćemo na mrežnim stranicama.

Portal »ESB vas sluša«

Tijekom preispitivanja strategije organiziramo niz konferencija i radionica u cijelom europodručju. Željeli bismo da svoje mišljenje iznesu svi, uključujući predstavnike šire javnosti i organizacija civilnog društva. Sažetke tih događaja objavit ćemo na mrežnim stranicama.

Događaji na kojima slušamo vaša mišljenja

Kako će preispitivanje strategije utjecati na sadašnju monetarnu politiku?

ESB-ovo ocjenjivanje monetarne politike svakih šest tjedana neovisno je o preispitivanju strategije. Riječ je o različitim postupcima. Cilj je preispitivanja osigurati prikladnost strategije monetarne politike ESB-a u godinama koje slijede. U međuvremenu će Upravno vijeće nastaviti pratiti razvoj gospodarstva i inflacije te donositi potrebne odluke.

Naša sadašnja strategija monetarne politike

Zašto nije riječ o tome što radimo, nego kako radimo?

Naš je cilj utvrđen u Ugovorima EU-a. Drugim riječima, preispitivanjem obuhvaćamo sve aspekte strategije monetarne politike, ali naša se glavna zadaća ne mijenja. Temeljiti smo u svojoj procjeni i pristupamo preispitivanju otvorena uma.

Ugovori Europske unije

Hoće li se mijenjati i način na koji nadzirete banke?

Preispitivanje strategije obuhvaća različite aspekte naše monetarne politike, ne obuhvaća ulogu ESB-a u nadzoru banaka. Način na koji nadziremo banke ne ovisi o načinu na koji provodimo monetarnu politiku.

Nadzor banaka

Kako ćete me obavještavati o preispitivanju strategije?

Redovito ćemo s vama dijeliti najnovije informacije o tijeku preispitivanja strategije na ESB-ovim konferencijama za novinare, koje se svakih šest tjedana uživo prenose na našim mrežnim stranicama i kanalima na društvenim mrežama.

Središnja stranica o preispitivanju strategije

Konferencije za novinare

ESB-ovi kanali na društvenim mrežama

Hoćete li objaviti mišljenja iznesena na događajima koje organizirate u sklopu preispitivanja?

Hoćemo. Sažetke primjedbi koje dobijemo tijekom događaja na kojima slušamo vaša mišljenja objavit ćemo na svim našim digitalnim kanalima.

Događaji na kojima slušamo vaša mišljenja u cijelom europodručju

ESB-ovi kanali na društvenim mrežama

Kada je posljednji put provedeno preispitivanje strategije?

ESB-ova prvotna strategija monetarne politike utvrđena je 1998., kada je ESB započeo s radom. Ocijenili smo i dodatno objasnili strategiju 2003. godine.

Provode li i druge središnje banke preispitivanje svojih strategija?

Druge središnje banke također preispituju svoje strategije. Na primjer, u SAD-u Sustav federalnih rezervi pokrenuo je 2019. takvo preispitivanje, koje je u međuvremenu završeno. U Ujedinjenoj Kraljevini središnja banka Bank of England najavila je jednogodišnje preispitivanje u siječnju 2020. Kanadska središnja banka provodi preispitivanje svoje ciljane inflacije svakih pet godina.