Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Nejnovější informace naleznete v anglické verzi této stránky.

Přezkum strategie: otázky a odpovědi

Čeho se přezkum strategie týká?

Každá ekonomika potřebuje bezpečnou a stabilní měnu. Hlavním úkolem ECB jakožto centrální banky pro euro je zajišťovat cenovou stabilitu v eurozóně.

Při rozhodování o naší měnové politice se ECB řídí strategií měnové politiky, která stanoví souřadnice, přístupy a politické směry, jež pro dosažení našeho cíle používáme. Chceme zajistit, aby naše strategie odpovídala svému účelu a pomáhala nám plnit náš mandát pro udržování stabilních cen. Proto jsme společně s 19 národními centrálními bankami eurozóny zahájili přezkum naší strategie. Přezkum se netýká toho, co děláme, ale jak to děláme.

Zaměřujeme se na následující oblasti:

  • co přesně míníme „cenovou stabilitou“, tedy na jakou míru inflace bychom měli cílit;
  • jak ekonomiku analyzujeme, abychom zajistili, že zpozorujeme rizika pro cenovou stabilitu včas, a rozuměli tomu, jak naše rozhodnutí ovlivňují ostatní, např. spotřebitele, podniky, trhy a banky;
  • jak mají při plnění našeho mandátu význam také zaměstnanost, sociální inkluze, změna klimatu, finanční stabilita a další otázky;
  • měnověpolitické nástroje, které používáme, včetně úrokových sazeb a nákupů aktiv;
  • jakým způsobem jsme s Vámi ve spojení a jak s Vámi komunikujeme, protože euro je veřejný statek a my chceme, aby občané rozuměli našemu poslání a našim rozhodnutím.

Proč ECB přezkoumává svou strategii právě nyní?

Od té doby, co proběhl náš poslední přezkum strategie v roce 2003, pozorujeme zásadní změny v ekonomice. Slábnoucí tempo hospodářského růstu a následky finanční krize stlačily úrokové sazby dolů, což svazuje ECB a dalším centrálním bankám ruce, mají-li při zpomalujícím hospodářském růstu uvolnit měnovou politiku. Náš soubor nástrojů se proto rozšířil. Ekonomika čelí také novým výzvám souvisejícím s globalizací, digitalizací, pokračujícím stárnutím populace a změnou klimatu. V tomto náročném a měnícím se prostředí chceme naši měnověpolitickou strategii co možná nejvíce zefektivnit – pro dnešek i do budoucna.

K zahájení přezkumu nás přimělo několik věcí.

Historicky nízké úrokové sazby. Sazby jsou nízké z několika důvodů: tempo, jímž ekonomiky v čase rostou, se zpomaluje, produktivita (jak efektivně pracujeme) ve většině vyspělých ekonomik roste pomaleji a obyvatelstvo stárne. Zpomalující se produktivita a úbytek aktivního obyvatelstva tlačí úrokové sazby dolů. Stárnoucí populace šetří více peněz, což tlačí úrokové sazby dolů ještě více.

Omezení pro snižování úrokových sazeb Tradičně centrální banky zvyšují úrokové sazby, když je inflace příliš vysoká. Když je inflace příliš nízká, úrokové sazby jsou snižovány, aby podpořily hospodářskou aktivitu. Stávající úrokové sazby jsou blízko nule, nebo dokonce záporné, a pro ECB a další centrální banky je tak v obdobích pomalého růstu a nízké inflace obtížnější snižovat sazby obvyklým způsobem. Byly použity nové nástroje – mimořádná měnověpolitická opatření, jako jsou programy nákupu aktiv –, aby na tato omezení reagovaly a zajistily cenovou stabilitu.

Změna klimatu, probíhající globalizace, rychlá digitalizace a měnící se finanční struktury. Tyto trendy mohou mít neočekávané dopady na svět, na způsob, jakým ekonomika funguje, a také na naši měnovou politiku.

Jaký je časový harmonogram přezkumu strategie?

Přezkum jsme zahájili 23. ledna 2020. Dokončení přezkumu strategie bylo v důsledku pandemie přesunuto z konce roku 2020 na druhou polovinu roku 2021.

Jak mohou občané vyjádřit svůj názor?

V rámci přezkumu strategie shromažďujeme příspěvky z širokého okruhu zainteresovaných stran. Chceme lépe porozumět očekáváním a obavám lidí, abychom nalezli nejlepší způsob, jak plnit náš mandát v oblasti cenové stability.

Občané měli do konce října 2020 možnost své podněty sdílet prostřednictvím portálu „ECB Vám naslouchá“.

ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva o odpovědích na portálu ECB Vám naslouchá

Po celé eurozóně jsme uspořádali řadu konferencí a workshopů a národní centrální banky pokračují ve svých akcích. Chceme slyšet názory všech, včetně široké veřejnosti a organizací občanské společnosti.

ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva v polovině období Více informací o akcích z cyklu „Nasloucháme“ v jednotlivých zemích

Jak přezkum strategie ovlivní současnou měnovou politiku?

Vyhodnocování měnové politiky ECB každých šest týdnů a přezkum strategie zůstávají oddělené – jedná se o dvě různé činnosti. Účelem přezkumu je uzpůsobit měnověpolitickou strategii ECB nadcházejícím letům. Mezitím bude Rada guvernérů nadále sledovat vývoj ekonomiky a inflace a podle potřeby přijímat rozhodnutí.

Naše stávající měnověpolitická strategie

Proč říkáte, že přezkum se netýká toho, co děláme, ale jak to děláme?

Náš cíl je stanoven ve smlouvách EU. Náš přezkum se tedy týká všech aspektů naší měnověpolitické strategie, přičemž náš mandát byl již stanoven. Naše hodnocení provádíme důkladně a jsme otevřeni novým názorům.

Smlouvy EU

Změní se tím pádem také způsob, jakým dohlížíte nad bankami?

Tento přezkum strategie se dotýká různých aspektů naší měnové politiky a nezahrnuje úlohu ECB v bankovním dohledu. Způsob, jakým dohlížíme nad bankami, je nezávislý na tom, jak provádíme naši měnovou politiku.

Bankovní dohled

Jak nás budete o přezkumu strategie informovat?

O procesu přezkumu strategie budeme pravidelně poskytovat aktuální informace na tiskových konferencích ECB pořádaných každých šest týdnů a přenášených přes internet, dále na našich internetových stránkách a na sociálních médiích.

Rozcestníková stránka přezkumu strategie Tiskové konference ECB na sociálních médiích

Podělíte se o příspěvky, které během přezkumu obdržíte v rámci akcí „Nasloucháme"?

Ano. Připomínky, které obdržíme během našich akcí „Nasloucháme“, zveřejníme prostřednictvím našich digitálních kanálů. Podívejte se na níže uvedené zprávy, které shrnují to, co jsme dosud slyšeli.

ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva o odpovědích na portálu ECB Vám naslouchá ECB Vám naslouchá – souhrnná zpráva v polovině období

Kdy jste naposledy provedli přezkum strategie?

Původní měnověpolitická strategie ECB byla stanovena v roce 1998, tedy v roce, kdy ECB zahájila svou činnost. Tuto strategii jsme vyhodnotili a vyjasnili v roce 2003.

Přezkoumávají své strategie také další centrální banky?

Ano, pravidelné přezkumy strategie provádějí rovněž další centrální banky. Například ve Spojených státech zahájila americká centrální banka Fed přezkum v roce 2019 a ten je nyní dokončen. Ve Spojeném království v lednu 2020 Bank of England oznámila, že provede jednoroční přezkumný proces. Bank of Canada provádí přezkum svého inflačního cíle každých pět let.

Hledáte více informací o přezkumu strategie?