Menu

Kérdések és válaszok a stratégiai felülvizsgálatról

Miről szól a stratégiai felülvizsgálat?

Minden gazdaságnak szüksége van biztonságos, szilárd fizetőeszközre. Az EKB fő feladata, hogy az euro jegybankjaként garantálja az árak stabilitását az euroövezetben.

A pénzpolitikai döntéshozatal során az EKB monetáris politikai stratégiát követ, amely kijelöli a célunk megvalósítása során alkalmazandó koordinátákat, megközelítéseket és pénzpolitikai irányokat. Biztosítani kívánjuk, hogy stratégiánk megfeleljen a rendeltetésének, és elősegítse az árak stabilan tartásáról szóló megbízatásunk teljesítését. Ezért a 19 euroövezeti nemzeti központi bankkal közösen belefogtunk stratégiánk felülvizsgálatába. Ennek során nem azt vizsgáljuk, hogy mivel foglalkozunk, hanem azt, hogy hogyan végezzük a feladatot.

Megnézzük, hogy:

  • pontosan mit értünk „árstabilitás” alatt, azaz milyen inflációs rátát kell megcéloznunk;
  • milyen módon elemezzük a gazdaságot annak érdekében, hogy idejekorán felfedezzük az árstabilitást fenyegető kockázatokat, és lássuk, hogyan érintik döntéseink a különféle érdekcsoportokat, úgymint a fogyasztókat, a vállalatokat, a piacokat és a bankokat;
  • hogyan relevánsak megbízatásunk elérésében az olyan kérdések, mint a foglalkoztatás, a társadalmi kirekesztés visszaszorítása, az éghajlatváltozás és a pénzügyi stabilitás;
  • milyen monetáris politikai eszközöket, többek között kamatlábakat és eszközvásárlásokat alkalmazunk;
  • hogyan kapcsolódunk a nagyközönséghez, hogyan tájékoztatjuk Önöket, hiszen az euro közjó, és szeretnénk, ha a nyilvánosság tisztában lenne a küldetésünkkel és a döntéseinkkel.

Miért éppen most vizsgálja felül az EKB a stratégiáját?

A 2003-as, utolsó felülvizsgálatunk óta a gazdaság gyökeresen átalakult. A lassuló növekedés és a pénzügyi válság utóhatásai miatt alacsony szintre estek a kamatok, és a lassú gazdasági növekedés idején az EKB-nak és a többi központi banknak nehéz a pénzpolitikán lazítania. Ennek következtében kibővült az eszköztárunk. Az olyan folyamatok, mint a globalizáció, a digitalizálás, a népesség elöregedése és a klímaváltozás további új kihívásokat állít a gazdaság elé. Azt szeretnénk, ha pénzpolitikai stratégiánk a jelenben és a jövőben is a lehető legeredményesebben működne ebben a kihívásokkal és átalakulásokkal jellemezhető időszakban.

A következő jelenségek adtak okot a felülvizsgálat elindítására:

A hosszú időszak összehasonlításában alacsony kamatlábak. Az alacsony kamatoknak számos oka van: az idő múlásával lassul a gazdaságok növekedési üteme, a legtöbb fejlett gazdaságban lassabban nő a termelékenység (a munkánk hatékonysága), és a lakosság elöregedőben van. A gyengülő termelékenység és az aktív foglalkoztatottak számának a visszaesése miatt csökkennek a kamatok. Az idősödő lakosság többet takarít meg, ami még lentebb szorítja a kamatokat.

A kamatcsökkentés korlátai. A központi bankok hagyományosan akkor emelnek kamatot, amikor túl nagy az infláció. Amikor az infláció túl kicsi, a kamatokat csökkenteni szokták, hogy támogassák a gazdaságot. A jelenlegi kamatlábak nullához közeliek, sőt negatívak, ezért az EKB-nak és a többi központi banknak nehezebb olyan módon kamatot vágni, ahogy a lassú növekedéssel és alacsony inflációval jellemezhető időszakokban szokták. Új instrumentumokat – hagyományostól eltérő monetáris politikai intézkedéseket, többek között eszközvásárlási programokat – léptettünk életbe az említett korlátokra válaszul és az árstabilitás biztosítása érdekében.

Az éghajlatváltozás, a globalizáció, a gyors digitalizáció és az átalakuló pénzügyi struktúrák. Ezek a tendenciák váratlan hatással lehetnek a világra, a gazdaság működési módjára és ezért a monetáris politikánkra is.

Mi a stratégiai felülvizsgálat tervezett lefutása?

A felülvizsgálat 2020. január 23-án kezdődött meg. Befejezését a koronavírus-világjárvány miatt elhalasztottuk 2020 végéről 2021 második felére.

Hogyan tud valaki hozzászólni a témához?

A stratégiai felülvizsgálat részeként az érdekeltek széles körétől gyűjtjük az észrevételeket. Szeretnénk jobban megismerni az emberek elvárásait és aggodalmait azért, hogy az árstabilitás fenntartására vonatkozó megbízatásunkat a lehető legjobban teljesíthessük.

Az euroövezet polgárai 2020 októberének végéig megoszthatták észrevételeiket „Az EKB meghallgatja Önöket” portálon! A kapott hozzászólások összefoglalóját az interneten közzétesszük.

„Az EKB meghallgatja Önöket” portál

A felülvizsgálat ideje alatt euroövezet-szerte konferencia- és műhelysorozatot is tartunk. Mindenki véleményére kíváncsiak vagyunk, így a nagyközönségére és a civil szervezetekére is. A rendezvények összefoglalóját közzétesszük az interneten.

További információk a rendezvényekről

Hogyan befolyásolja a stratégiai felülvizsgálat az aktuális monetáris politikát?

Az EKB hathetente tartott monetáris politikai értékelése független marad a stratégiai felülvizsgálattól – két különböző eljárásról van szó. A felülvizsgálat arra irányul, hogy az EKB az elkövetkező években megfelelő monetáris politikai stratégiát kövessen. A Kormányzótanács időközben továbbra is nyomon követi a gazdaság és az infláció alakulását, és meghozza a megfelelő döntéseket.

A jelenlegi monetáris politikai stratégiánk

Miért mondjuk, hogy nem az számít, mivel foglalkozunk, hanem az, hogy hogyan végezzük a feladatot?

Célunk az EU alapszerződéseiben van meghatározva. Ezért a felülvizsgálat az aktuális megbízatásunk keretein belül tekinti át a monetáris politikai stratégiánk különféle vetületeit. Elemzésünk alapos, és végig nyitott gondolkodásmóddal közelítjük meg.

Az EU alapszerződései

Megváltoztatja-e mindez a bankfelügyelet módját?

A stratégiai felülvizsgálat a monetáris politikánk különféle aspektusaira terjed ki, tehát az EKB bankfelügyeleti szerepkörét nem foglalja magában. Utóbbi módja ugyanis független a pénzpolitikánktól.

Bankfelügyelet

Hogyan tájékoztatják a nagyközönséget a stratégiai felülvizsgálat menetéről?

Az EKB hathetente interneten közvetített sajtóértekezletein, a honlapján és a közösségi médiacsatornákon tájékoztatjuk az érdeklődőket a felülvizsgálat menetéről.

A stratégiai felülvizsgálat központi oldala

Sajtóértekezletek

Az EKB közösségi médiacsatornái

Megosztják a felülvizsgálat alatt „Az EKB meghallgatja Önöket” program során kapott észrevételeket?

Igen, a rendezvényeken kapott észrevételek összefoglalóját az összes digitális csatornánkon közzétesszük.

„Az EKB meghallgatja Önöket” rendezvények euroövezet-szerte

Az EKB közösségi médiacsatornái

Mikor végeztek utoljára stratégiai felülvizsgálatot?

Az EKB eredeti monetáris politikai stratégiáját 1998-ban dolgozták ki, az EKB működésének első évében. 2003-ban a stratégiát kiértékeltük és pontosítottuk.

Más jegybankok is végeznek hasonló vizsgálatot?

Igen, más központi bankok is végeznek ilyen felülvizsgálatot. Az Egyesült Államokban például a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2019-ben indított hasonló programot, amelyet már befejezett. Az Egyesült Királyságban a Bank of England 2020. januárban jelentett be egyéves felülvizsgálatot. A Bank of Canada jegybank pedig ötévente felülvizsgálja inflációs célkitűzését.