Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με την επανεξέταση της στρατηγικής

Τι αφορά η επανεξέταση της στρατηγικής;

Κάθε οικονομία χρειάζεται ένα ασφαλές και σταθερό νόμισμα. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ, ως κεντρικής τράπεζας του ευρώ, είναι να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του ευρώ.

Η ΕΚΤ στηρίζεται σε μια στρατηγική νομισματικής πολιτικής η οποία θέτει τις αρχές, τις προσεγγίσεις και τις κατευθύνσεις πολιτικής βάσει των οποίων επιδιώκουμε την επίτευξη του στόχου μας και λειτουργεί ως πυξίδα για τη λήψη των αποφάσεών μας όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η στρατηγική μας είναι κατάλληλη για τον σκοπό που υπηρετεί και ότι μας βοηθά να εκπληρώνουμε την εντολή για διατήρηση σταθερών τιμών. Έτσι, σε συνεργασία με τις 19 εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, ξεκινήσαμε την επανεξέταση της στρατηγικής μας. Η επανεξέταση δεν αφορά τις ενέργειές μας αλλά τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελούμε.

Θα εξετάσουμε:

  • τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «σταθερότητα των τιμών», δηλαδή σε τι ρυθμό πληθωρισμού θα πρέπει να στοχεύουμε,
  • τον τρόπο με τον οποίο αναλύουμε την οικονομία, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εντοπίζουμε εγκαίρως τους κινδύνους για τη σταθερότητα των τιμών και ότι κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις μας επηρεάζουν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως καταναλωτές, επιχειρήσεις, αγορές και τράπεζες,
  • τον τρόπο με τον οποίο ζητήματα όπως η απασχόληση, η κοινωνική ενσωμάτωση, η κλιματική αλλαγή και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι επίσης σημαντικά στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της αποστολής μας,
  • τα μέσα νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιούμε, συμπεριλαμβανομένων των επιτοκίων και των αγορών στοιχείων ενεργητικού,
  • τον τρόπο με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και επικοινωνούμε με εσάς, γιατί το ευρώ είναι δημόσιο αγαθό και θέλουμε όλοι οι πολίτες να κατανοούν την αποστολή και τις αποφάσεις μας.

Γιατί η ΕΚΤ επανεξετάζει σήμερα τη στρατηγική της;

Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επανεξέταση της στρατηγικής μας το 2003 έχουν σημειωθεί θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης και τα ζητήματα που κληροδότησε η χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησαν σε μείωση των επιτοκίων. Όταν η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται, είναι πιο δύσκολο για την ΕΚΤ και τις άλλες κεντρικές τράπεζες να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να διευρύνουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Εξελίξεις όπως η παγκοσμιοποίηση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή θέτουν νέες προκλήσεις στην οικονομία. Θέλουμε η στρατηγική νομισματικής πολιτικής μας να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική σε αυτό το γεμάτο προκλήσεις και αλλαγές περιβάλλον – τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον.

Διάφορα ζητήματα μας ώθησαν να ξεκινήσουμε διαδικασία επανεξέτασης.

Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια. Τα επιτόκια είναι χαμηλά για διάφορους λόγους: ο ρυθμός ανάπτυξης των οικονομιών με την πάροδο του χρόνου επιβραδύνεται, η παραγωγικότητα (ο βαθμός αποδοτικότητας της εργασίας) στις περισσότερες προηγμένες οικονομίες αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό και η γήρανση του πληθυσμού είναι γεγονός. Η υποχώρηση της παραγωγικότητας και η μείωση του ενεργού πληθυσμού οδηγούν σε μείωση των επιτοκίων. Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί στην αποταμίευση περισσότερων χρημάτων, γεγονός που σπρώχνει τα επιτόκια προς ακόμη χαμηλότερα επίπεδα.

Όρια στη μείωση των επιτοκίων. Κατά παράδοση, οι κεντρικές τράπεζες αυξάνουν τα επιτόκια όταν ο πληθωρισμός είναι πολύ υψηλός. Όταν ο πληθωρισμός είναι πολύ χαμηλός, μειώνουν τα επιτόκια για να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα. Τα σημερινά επιτόκια είναι σχεδόν μηδενικά ή ακόμη και αρνητικά. Σε περιόδους επιβράδυνσης της ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού, είναι πιο δύσκολο για την ΕΚΤ και τις άλλες κεντρικές τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια με τον συμβατικό τρόπο. Θέσαμε σε εφαρμογή νέα μέσα –μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής όπως τα προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού– για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους περιορισμούς και για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών.

Η κλιματική αλλαγή, η συνεχιζόμενη παγκοσμιοποίηση, ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός και οι μεταβαλλόμενες χρηματοπιστωτικές δομές. Αυτές οι τάσεις μπορεί να ασκήσουν απρόσμενες επιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η οικονομία άρα και στη νομισματική πολιτική μας.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Ξεκινήσαμε τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής στις 23 Ιανουαρίου 2020. Η ολοκλήρωσή της έχει μετατεθεί από το τέλος του 2020 στο β΄ εξάμηνο του 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Πώς μπορούν οι πολίτες να πουν τη γνώμη τους;

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της στρατηγικής, συλλέγουμε σχόλια από πολλά και διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς των πολιτών προκειμένου να εκπληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή μας να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών.

Οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις τους μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σάς ακούει» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2020.

«Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Συνοπτική έκθεση των απαντήσεων που ελήφθησαν μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σας ακούει»

Έχουμε διοργανώσει σειρά συνεδρίων και σεμιναρίων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες συνεχίζουν τις δικές τους εκδηλώσεις. Θέλουμε να μάθουμε την άποψη όλων, και βέβαια του ευρύτερου κοινού και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

«Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Ενδιάμεση συνοπτική έκθεση όσον αφορά την επανεξέταση Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις συγκέντρωσης απόψεων σε εθνικό επίπεδο

Πώς θα επηρεάσει η επανεξέταση της στρατηγικής την ισχύουσα νομισματική πολιτική;

Η αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ που διενεργείται κάθε έξι εβδομάδες είναι μια ξεχωριστή διαδικασία από την επανεξέταση της στρατηγικής – διενεργούμε δύο διαφορετικές ασκήσεις. Σκοπός της επανεξέτασης είναι να διασφαλίσει ότι η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ θα είναι κατάλληλη και για τα επόμενα χρόνια. Στο μεταξύ, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την εξέλιξη της οικονομίας και του πληθωρισμού και να λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η ισχύουσα στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ

«Η επανεξέταση δεν αφορά τις ενέργειες μας αλλά τον τρόπο με τον οποίο τις εκτελούμε». Τι εννοείτε;

Ο σκοπός μας ορίζεται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Επομένως, στην επανεξέταση καλύπτουμε όλες τις πτυχές της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, λαμβάνοντας την εντολή μας ως δεδομένη. Διενεργούμε διεξοδική αξιολόγηση και προσεγγίζουμε αυτήν τη διαδικασία με ανοιχτό πνεύμα.

Συνθήκες της ΕΕ

Η επανεξέταση θα αλλάξει τον τρόπο εποπτείας των τραπεζών;

Η επανεξέταση της στρατηγικής καλύπτει διάφορες πτυχές της νομισματικής μας πολιτικής αλλά δεν περιλαμβάνει τον ρόλο της ΕΚΤ στην τραπεζική εποπτεία. Ο τρόπος με τον οποίο εποπτεύουμε τις τράπεζες είναι ανεξάρτητος από τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε τη νομισματική πολιτική μας.

Τραπεζική εποπτεία

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για την πορεία της επανεξέτασης της στρατηγικής;

Θα παρέχουμε τακτικές ενημερώσεις για τη διαδικασία επανεξέτασης της στρατηγικής στις συνεντεύξεις Τύπου της ΕΚΤ που αναμεταδίδονται διαδικτυακά κάθε έξι εβδομάδες, στον δικτυακό μας τόπο και στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κεντρική σελίδα: Επανεξέταση της στρατηγικής Συνεντεύξεις Τύπου Κανάλια της ΕΚΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Θα κοινοποιήσετε τα σχόλια που θα συγκεντρώσετε στο πλαίσιο των σχετικών εκδηλώσεων στη διάρκεια της επανεξέτασης;

Ναι. Δημοσιεύουμε περιλήψεις των σχολίων που λαμβάνουμε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων συγκέντρωσης απόψεων σε όλα τα ψηφιακά κανάλια μας. Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω εκθέσεις, οι οποίες συνοψίζουν τις απόψεις και τα σχόλια που έχουμε λάβει μέχρι στιγμής.

«Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Συνοπτική έκθεση των απαντήσεων που ελήφθησαν μέσω της διαδικτυακής πύλης «Η ΕΚΤ σας ακούει» «Η ΕΚΤ σάς ακούει» – Ενδιάμεση συνοπτική έκθεση όσον αφορά την επανεξέταση

Πότε ήταν η τελευταία φορά που επανεξετάσατε τη στρατηγική σας;

Η στρατηγική νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ καθορίστηκε για πρώτη φορά το 1998, όταν η ΕΚΤ ξεκίνησε τις εργασίες της. Η στρατηγική αυτή αξιολογήθηκε και διευκρινίστηκε το 2003.

Και άλλες κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους;

Ναι, και άλλες κεντρικές τράπεζες επανεξετάζουν τις στρατηγικές τους. Για παράδειγμα, το 2019 η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε επανεξέταση, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Bank of England ανακοίνωσε τον Ιανουάριο 2020 ότι ξεκινά διαδικασία επανεξέτασης η οποία θα διαρκέσει έναν χρόνο. Η Bank of Canada επανεξετάζει τον στόχο της για τον πληθωρισμό ανά πενταετία.

Περισσότερες πληροφορίες για την επανεξέταση της στρατηγικής