Menu

Što su smjernice buduće monetarne politike?

15. prosinca 2017.

Kada središnja banka daje smjernice buduće monetarne politike, to znači da pruža informacije o svojim namjerama povezanima s budućom monetarnom politikom na temelju vlastite procjene izgleda za stabilnost cijena.

ESB je prvi put objavio smjernice buduće monetarne politike u srpnju 2013. Upravno vijeće ESB-a tada je izjavilo kako očekuje da će kamatne stope i dalje biti niske tijekom duljeg razdoblja. Smjernice buduće monetarne politike ESB-a, koje su otada više puta preoblikovane, pojašnjavaju namjere Upravnog vijeća koje se odnose ne samo na očekivana buduća kretanja ključnih kamatnih stopa ESB-a nego i na program kupnje vrijednosnih papira.

Kako bi smjernice buduće monetarne politike ESB-a zadržale vjerodostojnost, njihov sadržaj mora uvijek biti usklađen s procjenom Upravnog vijeća povezanom s trenutačnom gospodarskom situacijom i izgledima za budućnost, osobito inflacijskim izgledima.

Kako djeluju?

Na sljedećem primjeru pokazat ćemo kako djeluju smjernice buduće monetarne politike.

Smjernice buduće monetarne politike Smjernice buduće monetarne politike

Kada su potrebne smjernice buduće monetarne politike?

Konvencionalni instrumenti monetarne politike ESB-a (ključne kamatne stope) upotrebljavaju se za održavanje inflacije u europodručju u skladu s ciljem ESB-a (a to je godišnja stopa inflacije ispod, ali blizu 2 % u srednjoročnom razdoblju). Ako je stopa inflacije prekomjerno niska, ESB može sniziti svoje kamatne stope kako bi je povisio. Ali ako su kamatne stope već vrlo niske, središnjoj je banci teško dodatno ih snižavati i pritom zadržati smislenost. Tada su potrebni drugi instrumenti politike, a jedan od tih instrumenata su smjernice buduće monetarne politike.

U takvim okolnostima, zahvaljujući jasnim informacijama o namjerama povezanima s budućom monetarnom politikom, banke, sudionici financijskih tržišta, poduzeća i potrošači bolje razumiju na koji će se način vjerojatno kretati troškovi zaduživanja i gospodarstvo dobiva potreban poticaj.

Stoga smjernice buduće monetarne politike pridonose većoj učinkovitosti monetarne politike ESB-a i pomažu nam u ostvarenju našega glavnog cilja, a to je služiti građanima Europe održavanjem stabilnosti cijena u cijelom europodručju.