Menu

Hvad er forward guidance?

15. december 2017

At en centralbank giver forward guidance, betyder, at den oplyser om sine hensigter fremover med hensyn til pengepolitikken på grundlag af sin vurdering af udsigterne for prisstabiliteten.

ECB begyndte at bruge forward guidance i juli 2013, da ECB's styrelsesråd meddelte, at det forventede, at renterne ville forblive lave i en længere periode. Siden da er ECB's forward guidance blevet justeret flere gange, og den oplyser nu ikke kun om Styrelsesrådets intentioner, hvad angår den forventede fremtidige udvikling i ECB's officielle renter, men også hvad angår varigheden af ECB's program til opkøb af værdipapirer.

For at bevare troværdigheden skal forward guidance om ECB's pengepolitiske intentioner indholdsmæssigt altid svare til Styrelsesrådets vurdering af den aktuelle økonomiske situation og udsigterne for fremtiden, navnlig for inflationen.

Hvordan fungerer det så i praksis?

Et eksempel på, hvordan forward guidance kan fungere:

Forward guidance Forward guidance

Hvornår er forward guidance nødvendig?

ECB's konventionelle pengepolitiske værktøjer (de officielle renter) anvendes til at holde inflationen i euroområdet på et niveau, der er i overensstemmelse med ECB's målsætning (en årlig inflation under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt). Hvis inflationen er for lav, kan ECB sætte sine renter ned for at få inflationen til at stige igen. Hvis renterne allerede er meget lave, er det imidlertid svært for centralbanken at nedsætte dem yderligere, samtidig med at det stadig tjener formålet, og så er der brug for andre pengepolitiske værktøjer. Et af disse værktøjer er forward guidance.

I en sådan situation giver en tydelig kommunikation om de fremtidige pengepolitiske intentioner bankerne, de finansielle markedsdeltagere og forbrugerne bedre mulighed for at forstå, hvordan låneomkostningerne sandsynligvis vil udvikle sig i fremtiden, og er med til at give økonomien den nødvendige kickstart.

Derfor gør forward guidance ECB's pengepolitik mere effektiv og bidrager til, at ECB opfylder sit primære formål, nemlig at holde priserne stabile i hele euroområdet til gavn for den europæiske befolkning.