Menu

Čo je to signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky?

15. decembra 2017

Ak centrálna banka signalizuje budúce nastavenie menovej politiky, znamená to, že na základe hodnotenia výhľadu cenovej stability poskytuje informácie o budúcich zámeroch menovej politiky.

ECB začala signalizáciu budúceho nastavenia menovej politiky používať v júli 2013, keď Rada guvernérov ECB oznámila, že úrokové miery zostanú podľa jej očakávaní na nízkej úrovni počas dlhšieho obdobia. Odvtedy bola formulácia signalizácie menovej politiky ECB viackrát upravená. V súčasnosti objasňuje zámery Rady guvernérov nielen v súvislosti s očakávaným budúcim vývojom kľúčových úrokových sadzieb ECB, ale aj pokiaľ ide o horizont jej programu nákupu aktív.

V záujme zachovania dôveryhodnosti musí byť obsah signalizácie budúcich zámerov menovej politiky ECB vždy v súlade s tým, ako Rada guvernérov hodnotí súčasnú ekonomickú situáciu a výhľad budúceho vývoja, najmä pokiaľ ide o infláciu.

Ako signalizácia funguje v praxi?

Jeden z príkladov, ako môže signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky fungovať:

Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky Signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky

Kedy je signalizácia potrebná?

ECB má k dispozícii štandardné menovopolitické nástroje (kľúčové úrokové sadzby), pomocou ktorých udržiava infláciu v eurozóne na úrovni zodpovedajúcej jej cieľu (t. j. ročná miera inflácie nižšia, ale blízka 2 % v strednodobom horizonte). Ak je inflácia príliš nízka, ECB ju môže opätovne zvýšiť tým, že zníži svoje úrokové sadzby. No ak sú úrokové sadzby už na veľmi nízkej úrovni, pre centrálnu banku je náročné ďalej ich znižovať tak, aby toto znižovanie stále bolo účinné, a tak sú potrebné iné menovopolitické nástroje. Jedným z nich je signalizácia budúceho nastavenia menovej politiky.

V takejto situácii zrozumiteľná komunikácia o budúcich zámeroch menovej politiky pomáha bankám, účastníkom finančných trhov, podnikom a spotrebiteľom vytvoriť si lepšiu predstavu o pravdepodobnom budúcom vývoji úverových nákladov, a poskytuje impulz potrebný na oživenie ekonomiky.

Signalizácia tak zefektívňuje menovú politiku ECB a pomáha nám dosiahnuť náš hlavný cieľ – slúžiť európskym občanom udržiavaním stabilných cien v rámci celej eurozóny.