Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Wat zijn TLTRO's-II?

24 juni 2016

Gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations, TLTRO's) zijn een van de bijzondere monetairbeleidsinstrumenten van de ECB. Door middel van TLTRO's verstrekken wij langlopende leningen aan banken en bieden wij hen een stimulans hun kredietverstrekking aan bedrijven en consumenten in het eurogebied uit te breiden. Dit helpt het inflatiecijfer op de middellange termijn terug te brengen naar een niveau onder maar dicht bij 2%. De eerste reeks TLTRO's ging in 2014 van start. De tweede reeks, die in maart 2016 is ingevoerd, wordt 'TLTRO's-II' genoemd.

De banken die aan TLTRO's-II deelnemen kunnen een bedrag van tot 30% van hun aan bedrijven en consumenten uitstaande leningen lenen. Dit betekent dat banken die meer aan de reële economie uitlenen méér zullen kunnen lenen, en tegen een lagere rente dan de ECB gewoonlijk biedt. De komende twaalf maanden zullen er vier transacties plaatsvinden, waarvan de eerste van start gaat op 29 juni 2016.

In welk opzicht verschillen TLTRO's-II van de gebruikelijke monetairbeleidstransacties?

Omdat een centrale bank optreedt als een bank voor banken, verstrekt zij liquiditeit aan commerciële banken door middel van leningen. De banken dienen gewoonlijk deze leningen binnen één week of drie maanden terug te betalen. Maar hier is het belangrijkste verschil: de leningen die in het kader van TLTRO's-II worden verstrekt hebben een veel langere looptijd, nl. vier jaar. Dit betekent stabiele en betrouwbare financiering in tijden van marktonzekerheid.

Daarnaast hangen, in tegenstelling tot bij de gebruikelijke monetairbeleidstransacties, het bedrag aan geld dat de banken door middel van TLTRO's-II kunnen verkrijgen en de kosten van de kredietneming af van het bedrag aan leningen dat zij aan de reële economie verstrekken.

Hoe helpt dit consumenten, bedrijven en de economie?

Door banken stimulansen te bieden meer uit te lenen, moedigen TLTRO's-II de kredietverstrekking aan bedrijven en consumenten in het eurogebied aan, hetgeen op zijn beurt de economische bedrijvigheid stimuleert. Banken betalen gewoonlijk het belangrijkste ECB-rentetarief op het geleende bedrag. Dit is in eerste instantie ook hier het geval, maar bij TLTRO's-II zijn de kosten van de kredietneming gekoppeld aan hoeveel de deelnemende banken uitlenen: als een bank haar kredietverstrekking aan de reële economie in voldoende mate verbetert, kan deze, in plaats van rente te moeten betalen, rente ontvangen door een negatieve rente te 'betalen'. Deze rente kan zo laag zijn als het rentetarief op de depositofaciliteit, momenteel -0,4%.

TLTRO's-II werken samen met de overige accommoderende beleidsmaatregelen van de ECB en ondersteunen de doorwerking daarvan in de reële economie. Dit helpt ons ons hoofddoel van prijsstabiliteit te verwezenlijken.