Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Kas ir ITRMO II?

24.06.2016.

Ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperācijas (ITRMO) ir viens no ECB nestandarta monetārās politikas instrumentiem. Ar ITRMO palīdzību mēs piedāvājam bankām ilgtermiņa aizdevumus un radām stimulu izsniegt vairāk kredītu uzņēmumiem un patērētājiem euro zonā. Tas palīdz vidējā termiņā saglabāt inflāciju zemāku par 2%, bet tuvu šai robežai. Pirmā ITRMO kārta tika uzsākta 2014. gadā. Otro kārtu, kura tika izziņota 2016. gada martā, dēvē par ITRMO II.

Bankas, kuras piedalās ITRMO II, var aizņemties summu līdz pat 30% no uzņēmumiem un patērētājiem izsniegto kredītu atlikuma apjoma. Tas nozīmē, ka bankas, kas izsniedz vairāk kredītu reālajai tautsaimniecībai, var aizņemties vairāk un par zemākām procentu likmēm, nekā ECB parasti piedāvā. Nākamo 12 mēnešu laikā tiks veiktas četras operācijas. Pirmā no tām tiks uzsākta 2016. gada 29. jūnijā.

Kā ITRMO II atšķiras no parastajām monetārās politikas operācijām?

Darbodamās kā banku banka, centrālā banka aizdevumu veidā nodrošina komercbankām likviditāti. Bankām šie aizdevumi parasti jāatmaksā vienas nedēļas vai triju mēnešu laikā. Galvenā atšķirība ir tā, ka ITRMO II ietvaros izsniegtajiem aizdevumiem ir daudz garāks termiņš – četri gadi. Tas nodrošina bankām stabilu un uzticamu finansējumu tirgus nenoteiktības apstākļos.

Turklāt atšķirībā no parastajām monetārās politikas operācijām līdzekļu apjoms, ko bankas var saņemt ITRMO II, un aizņemšanās izmaksas atkarīgas no tā, cik daudz kredītu tās izsniedz reālajai tautsaimniecībai.

Kā tas palīdz patērētājiem, uzņēmumiem un tautsaimniecībai?

Radot bankām motivāciju izsniegt vairāk kredītu, ITRMO II veicina uzņēmumu un patērētāju kreditēšanu euro zonā, tādējādi stimulējot ekonomisko aktivitāti. Bankas parasti maksā par aizņēmuma summu atbilstoši ECB galvenajai procentu likmei. Sākotnēji tā notiek arī šajā gadījumā, taču ITRMO II aizņemšanās izmaksas ir piesaistītas tajās iesaistīto banku izsniegto kredītu apjomam. Ja banka pietiekamā mērā uzlabo reālās tautsaimniecības kreditēšanu, tai vairs nav jāmaksā procenti, bet tā var saņemt procentus, "maksājot" saskaņā ar negatīvu procentu likmi. Tā var tikt samazināta līdz pat noguldījumu iespējas procentu likmes līmenim (pašlaik –0.4%).

ITRMO II darbojas kopā ar pārējiem ECB stimulējošās politikas pasākumiem un veicina to transmisiju uz reālo tautsaimniecību. Tas palīdz sasniegt mūsu galveno mērķi – cenu stabilitāti.