Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Na czym polegają operacje TLTRO-II?

24 czerwca 2016

Ukierunkowane dłuższe operacje refinansujące (targeted longer-term refinancing operations, w skrócie TLTRO) należą do niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej stosowanych przez EBC. W ramach tych operacji udzielamy bankom komercyjnym długoterminowych pożyczek, skonstruowanych w taki sposób, by stanowiły zachętę do nasilenia akcji kredytowej na rzecz firm i konsumentów w strefie euro. Ma to pomóc doprowadzić inflację z powrotem do docelowego poziomu: poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie. Pierwszą serię operacji TLTRO uruchomiono w 2014 roku. Druga – pod nazwą TLTRO-II – została ogłoszona w marcu 2016.

Banki uczestniczące w tych operacjach mogą zaciągać w EBC pożyczki w wysokości do 30% salda kredytów udzielonych firmom i konsumentom. Innymi słowy, banki, które dostarczają więcej pieniędzy podmiotom gospodarczym, mogą uzyskać od EBC wyższą kwotę, i to po stopie niższej od zwykle stosowanej. W ciągu najbliższych dwunastu miesięcy zostaną przeprowadzone cztery operacje TLTRO-II. Pierwsza zacznie się 29 czerwca 2016.

Czym różnią się TLTRO-II od zwykłych operacji polityki pieniężnej?

Bank centralny jest „bankiem banków”: zasila banki komercyjne w pieniądz („płynność”) za pomocą pożyczek. Zwykle termin spłaty takich pożyczek wynosi jeden tydzień lub trzy miesiące. I to jest główna różnica: pożyczki udzielane w ramach operacji TLTRO-II mają znacznie dłuższy – bo aż czteroletni – termin spłaty. Dzięki temu podczas niepewnej sytuacji na rynkach stanowią one dla banków stabilne i pewne źródło finansowania.

Ponadto, inaczej niż w przypadku zwykłych operacji polityki pieniężnej, wysokość i oprocentowanie środków, jakie bank komercyjny może uzyskać w ramach TLTRO-II, zależą od kwoty kredytów udzielonych przez ten bank podmiotom ze sfery realnej gospodarki.

Jak operacje TLTRO-II pomagają konsumentom, firmom i całej gospodarce?

Operacje te zachęcają banki komercyjne, by rozwijały akcję kredytową, czyli udzielały więcej kredytów firmom i konsumentom w strefie euro, aby ożywić gospodarkę. Zwykle oprocentowanie środków udostępnianych przez EBC bankom komercyjnym jest równe podstawowej stopie procentowej EBC. Taka jest również wyjściowa stawka oprocentowania w operacjach TLTRO-II, ale ostateczny koszt pożyczki zależy od tego, jak aktywnie dany bank finansuje podmioty gospodarcze: jeśli wystarczająco zwiększy akcję kredytową, może dostać pożyczkę po stopie ujemnej, czyli nie tylko nie będzie płacić odsetek, ale dostanie więcej pieniędzy, niż pożyczył. Dolna granica oprocentowania pożyczek jest równa stopie depozytu w banku centralnym, która obecnie wynosi -0,4%.

Operacje TLTRO-II są częścią całego pakietu środków łagodzenia polityki pieniężnej i wspomagają ich oddziaływanie („transmisję”) na gospodarkę realną. W ten sposób pomagają EBC realizować jego główny cel, jakim jest zapewnienie stabilności cen.