Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kaj pomeni CUODR-II?

24. junij 2016

Ciljno usmerjene operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR) spadajo med nestandardna orodja denarne politike ECB. V okviru CUODR bankam dajemo dolgoročna posojila ter jih spodbujamo k odobravanju posojil podjetjem in potrošnikom v euroobmočju. To prispeva k vračanju inflacije na raven, ki je na srednji rok pod 2%, vendar blizu te meje. Prva serija CUODR je bila uvedena leta 2014. Druga, ki se imenuje CUODR-II, je bila uvedena marca 2016.

Banke, ki sodelujejo v CUODR-II, si lahko izposodijo znesek, ki znaša do 30% stanja njihovih posojil podjetjem in potrošnikom. To pomeni, da si banke, ki več posojajo realnemu gospodarstvu, lahko izposodijo več in po nižji obrestni meri, kot jo običajno ponuja ECB. V naslednjih dvanajstih mesecih bomo izvedli štiri operacije, prvo že 29. junija 2016.

Kako se serija CUODR-II razlikuje od običajnih operacij denarne politike?

Centralna banka, ki deluje kot banka bank, poslovnim bankam zagotavlja likvidnost prek posojil. Banke morajo ta posojila običajno odplačati v enem tednu ali treh mesecih. To je tudi glavna razlika: posojila v okviru CUODR-II imajo bistveno daljšo zapadlost, in sicer štiri leta. To bankam zagotavlja stabilno in zanesljivo financiranje v razmerah tržne negotovosti.

Za razliko od običajnih operacij denarne politike so znesek, ki ga banke lahko dobijo v CUODR-II, in stroški zadolževanja odvisni od zneska posojil, ki so jih banke odobrile realnemu gospodarstvu.

Kako to pomaga potrošnikom, podjetjem in gospodarstvu?

CUODR-II spodbujajo banke k večjemu posojanju, s tem pa tudi k posojanju podjetjem in potrošnikom v euroobmočju, kar po drugi strani spodbuja gospodarsko aktivnost. Banke na izposojeni znesek običajno plačajo ključno obrestno mero ECB. To na začetku velja tudi za CUODR-II, vendar so stroški zadolževanja vezani tudi na obseg posojanja sodelujočih bank: če banka v zadostni meri poveča svoje posojanje realnemu gospodarstvu, je možno, da ji obresti ne bo treba plačati, pač pa jih bo prejela, saj bo »plačala« negativno obrestno mero. Ta je lahko tako nizka kot obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita, ki je trenutno –0,4%.

CUODR-II deluje skupaj z drugimi orodji spodbujevalno naravnane denarne politike ECB in podpira transmisijo ukrepov v realno gospodarstvo. To nam pomaga dosegati naš glavni cilj, tj. cenovno stabilnost.