SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvad er TLTRO-II?

24. juni 2016

Målrettede langfristede markedsoperationer eller TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) er en af ECB's ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger. Via TLTRO'erne yder vi langfristede lån til bankerne og giver dem et incitament til at øge deres udlån til virksomheder og forbrugere i euroområdet. Det bidrager til, at inflationen igen vender tilbage til et niveau under, men tæt på 2 pct., på mellemlangt sigt. Den første TLTRO-serie blev lanceret i 2014. Den anden – TLTRO‑II – blev indført i marts 2016.

Banker, der deltager i TLTRO-II, kan låne et beløb på op til 30 pct. af deres udestående lån til virksomheder og forbrugere. Det betyder, at banker, der øger deres udlån til realøkonomien, kan låne mere og til en lavere rente, end den ECB normalt tilbyder. Der bliver fire operationer i løbet af de næste tolv måneder, hvoraf den første starter 29. juni 2016.

Hvordan adskiller TLTRO-II sig fra almindelige pengepolitiske operationer?

Centralbanken er bankernes bank og tilfører som sådan likviditet til forretningsbankerne gennem lån. Løbetiden på disse lån er normalt en uge eller tre måneder. Her er den vigtigste forskel, for løbetiden for lån under TLTRO-II er meget længere, nemlig fire år. Det giver bankerne en stabil og pålidelig finansiering i tider med markedsusikkerhed.

Til forskel fra de ordinære pengepolitiske operationer afhænger det beløb, som bankerne kan låne gennem TLTRO-II – samt prisen på lånet – af det beløb, som de yder i lån til realøkonomien.

Hvordan hjælper dette forbrugere, virksomheder og økonomien?

Ved at give bankerne et incitament til at øge deres udlån tilskynder TLTRO-II til at yde lån til virksomheder og forbrugere i euroområdet, og det fremmer den økonomiske aktivitet. Bankerne betaler normalt en rente på lånebeløbet, der svarer til renten på de primære markedsoperationer. Dette er også indledningsvis tilfældet her, men for TLTRO-II's vedkommende afhænger låneomkostningerne af de deltagende bankers udlån. Hvis en bank øger sit udlån til realøkonomien tilstrækkeligt, vil den i stedet for at betale renter, "modtage" renter, idet den betaler en negativ rente. Renten kan blive lige så lav som renten på indlånsfaciliteten, der for tiden er på -0,4 pct.

TLTRO-II løber parallelt med ECB's øvrige lempelige politikker og understøtter transmissionen af disse til realøkonomien. Det hjælper os med at nå hovedmålet om prisstabilitet.