Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Mis on TLTRO-II?

24. juuni 2016

Suunatud pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid (targeted longer-term refinancing operation, TLTRO) kuuluvad EKP mittestandardsete rahapoliitiliste vahendite hulka. Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kaudu antakse pankadele pikaajalisi laene ning pakutakse stiimuleid, mis elavdavad laenuandmist euroala ettevõtetele ja tarbijatele. See omakorda aitab kaasa inflatsioonimäärade taastumisele keskpika aja jooksul 2% tasemest allpool, kuid selle lähedal. TLTRO esimene seeria käivitati 2014. aastal. Teine seeria (TLTRO-II) kuulutati välja 2016. aasta märtsis.

TLTRO-IIs osalevad pangad võivad võtta laenu summas, mis moodustab kuni 30% pankade poolt ettevõtetele ja tarbijatele antud tagasimaksmata laenudest. Seega saavad reaalmajandusele suuremas mahus laene andvad pangad ka ise EKP-lt rohkem laenata ja seda tavapärasest madalama intressimääraga. Järgmise kaheteistkümne kuu jooksul teostatakse neli operatsiooni – esimene neist 29. juunil 2016.

Mille poolest erineb TLTRO-II tavapärastest rahapoliitilistest operatsioonidest?

Kommertspankade seisukohast pangana tegutsev keskpank pakub kommertspankadele laenude kaudu likviidsust. Tavaliselt peavad pangad sellised laenud tagasi maksma ühe nädala või kolme kuu pärast. TLTRO-II raames võetud laenude maksetähtaeg on aga palju pikem – neli aastat. See pakub pankadele stabiilset ja usaldusväärset rahastamist turgude ebakindluse ajal.

Erinevalt tavapärastest rahapoliitilistest operatsioonidest sõltub TLTRO-II raames saadav laenusumma ja laenu võtmise kulu pankade poolt reaalmajandusele antavate laenude mahust.

Millist kasu saavad sellest tarbijad, ettevõtted ja majandus tervikuna?

TLTRO-II raames pakutakse pankadele stiimuleid anda rohkem laene euroala ettevõtetele ja tarbijatele, mis omakorda ergutab majandusaktiivsust. Tavaliselt maksavad pangad laenatud summalt intressi, mis võrdub EKP baasintressimääraga. Nii on see ka TLTRO-II puhul, kuid erinevus on selles, et laenukulu sõltub osalevate pankade poolt antud laenude mahust: kui pank suurendab märkimisväärselt laenuandmist reaalmajandusele, ei pea ta intressi maksma, vaid saab selle asemel intressi, tasudes negatiivset intressimäära. See määr võib olla sama madal kui hoiustamise püsivõimaluse intressimäär, mis praegu on –0,4%.

TLTRO-II toimib koos EKP teiste toetavate rahapoliitiliste meetmetega ja hõlbustab nende ülekandumist reaalmajandusse. See aitab saavutada EKP esmast eesmärki säilitada hindade stabiilsus.