Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Mitä ovat kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot? Millainen on toinen kohdennettujen operaatioiden sarja?

24.6.2016

Kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot kuuluvat EKP:n epätavanomaisiin rahapoliittisiin toimiin. Näissä rahoitusoperaatioissa pankeille tarjotaan pitempiaikaista lainaa, ja vastineeksi niiden edellytetään lisäävän luotonantoaan euroalueen yrityksille ja kotitalouksille. Tämä edistää inflaatiovauhdin palautumista tavoitteen mukaiseksi eli hieman alle 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. Ensimmäinen kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarja käynnistettiin vuonna 2014. Toisen sarjan käynnistämisestä päätettiin marraskuussa 2016.

Toiseen sarjaan kuuluvissa kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa pankit voivat enimmillään saada lainaksi määrän, joka on 30 % niiden yrityksille ja kuluttajille myöntämien luottojen kannasta. Mitä enemmän pankit siis myöntävät luottoja reaalitaloudelle, sitä enemmän ne voivat itse lainata keskuspankilta ja sitä alhaisempi on keskuspankin perimä korko. Toiseen sarjaan kuuluvia operaatioita on yhteensä neljä. Ne toteutetaan seuraavan vuoden aikana 29.6.2016 alkaen.

Miten kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot poikkeavat tavanomaisista rahapoliittisista operaatioista?

Keskuspankki toimii pankkien pankkina. Se siis tarjoaa liikepankeille likviditeettiä myöntämällä niille lainoja, yleensä joko viikoksi tai kolmeksi kuukaudeksi. Kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa laina-aika on kuitenkin paljon pidempi: toisen sarjan operaatioissa se on neljä vuotta. Niissä pankeille tarjotaan siis vakaata ja luotettavaa rahoitusta aikana, jolloin markkinoilla on epävarmuutta.

Erona tavanomaisiin rahapoliittisiin operaatioihin nähden on myös se, että toisen sarjan kohdennetuissa operaatioissa pankeille tarjolla olevan lainan määrä ja lainanoton kustannukset riippuvat pankkien reaalitaloudelle myöntämien luottojen määrästä.

Mitä hyötyä kohdennetuista pitempiaikaisista rahoitusoperaatioista on kuluttajille, yrityksille ja taloudelle?

Kohdennetuilla pitempiaikaisilla rahoitusoperaatioilla pankkeja kannustetaan lisäämään luotonantoaan euroalueen yrityksille ja kuluttajille. Tämä edistää talouskasvua. Pankit maksavat kohdennetuissa operaatioissa saamistaan lainoista periaatteessa EKP:n perusrahoitusoperaatioiden koron mukaista korkoa. Toisen sarjan kohdennetuissa pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa pankkien lainanoton kustannukset riippuvat kuitenkin siitä, kuinka paljon osallistuvat pankit myöntävät luottoja. Jos pankki lisää riittävästi luotonantoaan reaalitaloudelle, siltä perittävä korko voi olla negatiivinen eli sille tosiasiassa maksetaan korkoa. Alimmillaan se voi olla sama kuin EKP:n talletuskorko, joka on tällä hetkellä -0,4 %.

Kohdennetut pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot ovat osa kasvua tukevaa EKP:n rahapolitiikkaa ja vahvistavat sen vaikutuksen välittymistä reaalitalouteen. Ne myös auttavat ylläpitämään hintavakautta EKP:n ensisijaisen tavoitteen mukaisesti.