Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Čo je to TLTRO-II?

24. júna 2016

Cielené dlhodobejšie refinančné operácie (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO) sú jedným z neštandardných nástrojov menovej politiky ECB. Prostredníctvom operácií TLTRO poskytujeme bankám dlhodobé úvery a motivujeme ich, aby zvýšili objem úverov poskytovaných podnikom a spotrebiteľom v eurozóne. To pomáha vrátiť mieru inflácie na úroveň nižšiu, ale blízku 2 % v strednodobom horizonte. Prvá séria TLTRO bola oznámená v roku 2014. Druhá séria, nazývaná TLTRO-II, bola zavedená v marci 2016.

Banky, ktoré sa zapoja do operácií TLTRO-II, si môžu požičať prostriedky až do výšky 30 % objemu nesplatených úverov poskytnutých podnikom a spotrebiteľom. To znamená, že banky, ktoré reálnej ekonomike poskytujú väčší objem úverov, si budú môcť požičať viac prostriedkov, a to s výhodnejšou úrokovou sadzbou, než ECB zvyčajne ponúka. V priebehu nasledujúcich 12 mesiacov sa uskutočnia štyri operácie. Prvá sa začne 29. júna 2016.

Ako sa operácie TLTRO-II líšia od bežných operácií menovej politiky?

Centrálna banka, ktorá vystupuje ako banka pre banky, poskytuje komerčným bankám likviditu formou úverov. Banky zvyčajne musia tieto úvery splatiť do jedného týždňa, resp. do troch mesiacov. Hlavný rozdiel oproti bežným operáciám spočíva v tom, že TLTRO-II majú oveľa dlhšiu splatnosť: až štyri roky. Banky tak majú v čase neistoty na trhu k dispozícii stabilný a spoľahlivý zdroj financovania.

Na rozdiel od bežných menovopolitických operácií navyše objem a cena peňazí, ktoré môžu banky prostredníctvom TLTRO-II získať, závisí od objemu úverov, ktoré poskytujú reálnej ekonomike.

Aký prínos majú tieto operácie pre spotrebiteľov, podniky a ekonomiku?

TLTRO-II motivujú banky, aby poskytovali viac úverov. Podporujú tak tok úverov podnikom a spotrebiteľom v eurozóne, čo zvyšuje hospodársku aktivitu. Banky zvyčajne z objemu prostriedkov, ktoré si od ECB požičajú, platia úrok vo výške hlavnej úrokovej sadzby ECB. To zo začiatku platí aj v prípade TLTRO-II. Cena úveru získaného v rámci TLTRO-II však závisí od objemu poskytovaných úverov: ak banka v dostatočnej miere zvýši objem poskytovaných úverov, tak namiesto toho, aby úrok platila, ho môže v podobe zápornej sadzby dostávať. Sadzba TLTRO-II môže byť už na úrovni úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií, čo je v súčasnosti -0,4 %.

Operácie TLTRO-II sa realizujú spoločne s ďalšími akomodačnými opatreniami ECB a podporujú ich transmisiu do reálnej ekonomiky. To nám pomáha plniť náš hlavný cieľ, ktorým je cenová stabilita.